:: LEX :: ЗАПРОВАДЖЕННЯ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ПЕРІОД ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ДОБИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 6


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЗАПРОВАДЖЕННЯ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ПЕРІОД ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ДОБИ
 
01.10.2019 17:10
Автор: Бутирін Євген Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та філософії права Одеського державного університету внутрішніх справ
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]

Ще починаючи з ХІІ ст. на терени Великої та Малої Польщі стали проникати німецькі колоністи, яким в цьому сприяло чимало чинників. А саме, вільної слов’янської землі було достатньо, робочої сили, задля її обробки не вистачало, а звідси й прихильне ставлення польських королів та панів до колоністів. Осідаючи великими громадами на слов’янських землях німці приносили з собою й своє право, яким вони правувались. І тут, безперечно, можна вести мову проте як німецьке міське право стало важливим містоутворюючим чинником. Так відомий дослідник німецької колонізації та магдебурзького права в Польщі О. Лянге, у своїй ґрунтовній монографії щодо локації великопольських міст на німецькому праві зазначав, що німецька колонізація принесла з собою до Польщі міське право, яке Польща до цього не знала, а без міського права немає міст в повному правовому сенсі цього слова [1, с. 12-13]. Приблизно на такій позиції стояв і С. В. Юшков [2, с. 183].

Польські королі, ідучи на зустріч колоністам, своїми привілеями надавали новим осадам користуватися німецьким правом – jus teutonicum magdeburgense. Зазвичай процедуру влаштування нової колонії на німецькому праві доручали уповноваженій особі – «локатору» (лендвійту) [3], який після необхідних організаційних заходів, з часом перетворювався у спадкового війта. Ця посада сконцентрувала в собі як адміністративні, так і судові функції, перебуваючи при цьому у ленних відносинах із землевласником. Саме інститут війтівства був характерним проявом німецького права в Польщі .

Від того, як в ХІІІ ст. на українських землях починається запровадження магдебурзького права, значна частина осадників міст походила з родин «локаторів», діти війтів та солтисів несли батьківську справу на нові землі. Отже осадники, що були походженням з магдебурзького архієпископства, займались локацією міст в Сілезії, їх нащадки у Малопольщі, Великопольщі, Хелмінській землі, на Спішу, малопольські осадники на Червоній Русі, хелмінські осадники в Прусії і на Мазовшу.

Отже декларована великими князями Литовськими, та до певної міри польськими королями, «політика нечипання старини» залишалася на папері привілеїв та жалуваних грамот, що не заважало, у повсякденному житті, руйнувати удільний порядок руських земель, замінювати удільних князів своїми намісниками та воєводами, перекладаючи на себе найбільш важливі права удільних князів, проводячи земельні реформи. Відкриті заходи щодо руйнування старини у юридичній площині стали проявлятися насамперед через запровадження магдебурії. Дослідники відзначають значний вплив німецького права на перебудову слов’янських земель, що межували з Німеччиною, та їх міського устрою. З цього часу розпочинається занепад в Польщі старослов’янського міського устрою, власне тоді ж давній город починає зватися «містом».

Література:

1. Lange O. Lokacja miast Wielkopolski właściwej; na prawie niemieckim w wiekach średnich (z mapą). Pamiętnik Historyczno-Prawny / Pod red. P. Dabkowskiego. T. I. Z. 5. Lwów : Nakladem redakcji Pamiętnik Historyczno-Prawny. 1925. 79 s. S. 12–13.

2. Юшков C. В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі / АН України, Ін-т історії України, Археограф. комісія. Відп. ред. В. А. Смолій. Київ : Наук. думка, 1992. 352 с. С. 183.

3. Владімірский-Буданов М. Німецьке право в Польщі й Литві. Розвідки про міста і міщанство на Україні-Русі ХV–ХVIII ст. Львів : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1903. С. 31.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ АДВОКАТУРИ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.
16.10.2019 11:21
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше