:: LEX :: Конференції 2020 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 21) (09.04.2020)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 63)

Термін подання матеріалів

11 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 21) (09.04.2020)

Відображено [1-20] з 24 Сторінки: 1 2 
 
TO A QUESTION ABOUT MORAL POSTULATES IN SEPARATE BRANCHES OF PROFESSIONAL ACTIVITY
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Horielova Veronika, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor of the Department of State Law Disciplines, University of Economics and Law «KROK»
02.04.2020 16:52
 
 
COORDINATION OF LEGAL REGULATION OF LAND RELATIONS IN THE REPUBLIC OF LITHUANIA
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Maksurov Alexey Anatolevich, PhD in Law, Professor, Kiev National University named after Taras Shevchenko
21.03.2020 18:03
 
 
ДЖЕРЕЛА МІСЬКОГО ПРАВА ГЕТЬМАНЩИНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Вовк Олександр Йосипович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії права та держави Київського національного університету імені Тараса Шевченка
24.03.2020 17:09
 
 
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ, КУЛЬТУРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Гораль Віталій Миколайович, слухач 371 навчальної групи, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, Україна
01.04.2020 12:11
 
 
ВИТОКИ ПРАВА У ВЧЕННІ АРИСТОТЕЛЯ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Гоцуляк Юрій Вікторович, кандидат юридичних наук, Донецький національний університет імені Василя Стуса
16.03.2020 11:52
 
 
НАРИСИ З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Григор’єва Вікторія Василівна, доцент кафедри спеціально-правових дисциплін Донецький державний університет управління
09.04.2020 18:15
 
 
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ І МИТНОЇ ПОЛІТИКИ ОДЕСИ В КІНЦІ XVІІІ СТОЛІТТЯ
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Гришина Катерина Андріївна, асистент кафедри українознавства, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна
28.03.2020 14:17
 
 
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ. ТЕОРЕТИЧНІ ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Гуйван Петро Дмитрович, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, професор Полтавського інституту бізнесу
08.04.2020 14:00
 
 
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ ДАРУВАННЯ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Гурзель Юлія Вікторівна, студентка ІI курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету; Труфанова Юлія Владиславівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Тернопільського національного економічного університету
09.04.2020 17:45
 
 
ВИНЕСЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАБОРОННОГО ПРИПИСУ КРИВДНИКУ В АСПЕКТІ ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Гусєва Катерина Анатоліївна, кандидат юридичних наук, Національна академія внутрішніх справ; Горбач-Кудря Іванна Анатоліївна, магістрант, Національна академія внутрішніх справ
09.04.2020 18:01
 
 
 
ВПЛИВ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Дихта Наталя Миколаївна, кандидат юридичних наук, Національний університет «Одеська юридична академія»
10.04.2020 13:09
 
 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПОВІТОВИХ СУДІВ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ XVIII СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДАХ СУДОВИХ СПРАВ ДВОРЯН-ВИХІДЦІВ З КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ)
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Дудка Ярослав Віталійович, аспірант, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
07.04.2020 13:57
 
 
ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЕМФІТЕВЗИСУ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Кобзар Вікторія Василівна, кандидат юридичних наук, викладач циклової комісії правових дисциплін, Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету
07.04.2020 18:20
 
 
ДО ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ АПЕЛЯЦІЇ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Кравченко Костянтин Володимирович, аспірант кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
07.04.2020 13:44
 
 
ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Кравчина Ірина Борисівна, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
10.04.2020 12:59
 
 
ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИМІР
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Мельник Вадим Іванович, кандидат юридичних наук, викладач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки, Сумського державного університету
10.04.2020 12:54
 
 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОГО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Микитюк Василь Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди; Микитюк Світлана Олегівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
24.03.2020 17:01
 
 
РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ РЕФОРМИ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Мошняга Любов Володимирівна, кандидат юридичних наук, Центральноукраїнський інститут ПрАТ «ВНЗ»МАУП»
06.04.2020 12:13
 
 
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Перерва Анастасія Олександрівна, студентка юридичного факультету, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
23.03.2020 14:28
 
 
ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ІМІДЖЕВОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В ЯПОНІЇ ПІСЛЯ РОЗПАДУ БІПОЛЯРНОЇ СИСТЕМИ
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Снігир Лариса Петрівна, кандидат економічних наук, Університет державної фіскальної служби України
01.04.2020 12:02
 
Відображено [1-20] з 24 Сторінки: 1 2 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше