:: LEX :: Конференції 2023 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 50) (11-12.05.2023)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 62)

Термін подання матеріалів

13 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 21


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 50) (11-12.05.2023)

Відображено [1-20] з 23 Сторінки: 1 2 
 
РОЛЬ ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ В МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Бакшеєв Олександр Сергійович, студент 2 курсу денної форми здобуття освіти другого (магістерського) ступеня вищої освіти спеціальності 081 «Право» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
01.05.2023 11:17
 
 
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА У ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Баям Омер, студент 4 курсу ОС “Бакалавр” спеціальності 081 “Право”, Юридичний факультет, Сумський національний аграрний університет
01.05.2023 18:44
 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЯК ФІКЦІЇ
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Вербицька Анастасія Ігорівна, студентка 3 курсу, Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича
09.05.2023 23:10
 
 
ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКИХ РЕФОРМ МАРІЇ ТЕРЕЗІЇ І ЙОСИФА ІІ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ГАЛИЧИНИ
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Вишневський Богдан Святославович, аспірант кафедри історії держави, права та політико-правових вчень Юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка
10.05.2023 16:41
 
 
ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ ПРОКУРОРОМ В СУДІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Влад Едуард Аврелович, студент 3 курсу, юридичного факультету, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
10.05.2023 11:28
 
 
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЯК ГАЛУЗЬ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Гордуна Єлизавета Андріївна, студентка 3 курсу юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
12.05.2023 08:23
 
 
СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Грошовенко Богдан Леонідович, здобувач ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 081 Право, Львівський національний університет імені Івана Франка
01.05.2023 13:35
 
 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Євтушенко Юлія Іванівна, студентка, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ
18.04.2023 21:36
 
 
ПАНАФРИКАНІЗМ ХХ СТ.
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Жиліна Наталія Віталіївна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
12.05.2023 08:33
 
 
ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО В УКРАЇНІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Зварич Роксолана Мирославівна, студентка 3 курсу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
10.05.2023 16:47
 
 
 
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ АКТІВ З РЕІНТЕГРАЦІЇ КРИМУ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Линник Тетяна Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теоретико-правових дисциплін Державного податкового університету
24.04.2023 09:45
 
 
ПРАВОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Махней Юлія Ігорівна, ВСП «Чернігівський фаховий коледж економіки і технологій НУ «Чернігівська політехніка»
09.05.2023 22:08
 
 
ПРОБЛЕМИ ІСНУВАННЯ ТІНЬОВОГО РИНКУ ЗЕМЛІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Молодецька Дар’я Юріївна, студентка юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса
11.05.2023 15:05
 
 
ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ ПРИ ОПОДАТКУВАННІ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Парайко Микола Ілліч, студент юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці, Україна
01.05.2023 10:12
 
 
ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СЕЛЯНСТВА УСРР У 1920-ТІ РОКИ
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Постоєнко Віталіна Сергіївна, вчитель історії, педагог-організатор, Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19, студентка магістратури, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; Гродецька Ірина Володимирівна, вчитель історії, заступник директора з НВР Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19
12.05.2023 07:58
 
 
ПРЕДМЕТ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 1 СТ. 297 КК УКРАЇНИ (НАРУГА НАД МОГИЛОЮ, ІНШИМ МІСЦЕМ ПОХОВАННЯ АБО НАД ТІЛОМ ПОМЕРЛОГО)
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Рихлевич Ірина Володимирівна, студентка 3 курсу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
11.05.2023 15:32
 
 
ПРО ЗНАЧЕННЯ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Стешенко Ольга Олегівна, курсант 3-го курсу ННІ № 1 Національної академії внутрішніх справ
10.05.2023 16:10
 
 
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ НА МОРСЬКИХ ПРОСТОРАХ УКРАЇНИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Сурілова Анастасія Олегівна, асистентка кафедри морського права Національного університету «Одеська морська академія»
11.05.2023 18:54
 
 
СУЧАСНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Ухань Ольга Ігорівна, студентка, Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна академія управління персоналом навчально-науковий інститут права ім. Князя Володимира Великого” м. Київ, Україна
10.05.2023 12:27
 
 
ПРОБЛЕМАТИКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Цвєткова Софья Геннадіївна, студентка 4 курсу спеціальності «Облік та оподаткування», Київський національний університет імені Тараса Шевченка
10.05.2023 11:54
 
Відображено [1-20] з 23 Сторінки: 1 2 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше