:: LEX :: Конференції 2024 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59) (14-15.03.2024)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 63)

Термін подання матеріалів

11 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59) (14-15.03.2024)

Відображено [1-19] з 19 Сторінки: 1 
 
ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ ПРАВОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ У СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Бедрій Мар’ян Миронович, кандидат юридичних наук, доцент, адвокат, докторант кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
14.03.2024 16:02
 
 
ПОНЯТТЯ МЕТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Бодров Юрій Володимирович, аспірант кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, Державний торговельно-економічний університет
11.03.2024 09:51
 
 
ПРАВА ДИТИНИ, ЯКА ПРИТЯГАЄТЬСЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Дубіна Олег Миколайович, здобувач кафедри публічного управління, та адміністрування Національної академії внутрішніх справ
05.03.2024 09:18
 
 
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ В ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Дутчак Остап Ігорович, аспірант І року навчання кафедри публічного права, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
08.03.2024 14:13
 
 
КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ В СИСТЕМІ ПЕРЕДУМОВ ДО ВИЗНАННЯ НЕОБҐРУНТОВАНИМИ АКТИВІВ ТА ЇХ СТЯГНЕННЯ В ДОХІД ДЕРЖАВИ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Ковальчук Олексій Анатолійович, аспірант кафедри правосуддя та філософії юридичного факультету Сумського національного аграрного університету
15.03.2024 12:12
 
 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ВИДИ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Конончук Богданна Ростиславівна, здобувач вищої освіти на бакалаврському рівні юридичного факультету Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
11.03.2024 09:42
 
 
СУБ’ЄКТИ ПРАВА НА КОНСТИТУЦІЙНУ СКАРГУ В УКРАЇНІ, ЧЕХІЇ ТА ПОЛЬЩІ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Куньовський Олександр Вікторович, аспірант, Державний податковий університет
13.03.2024 17:57
 
 
СТРУКТУРА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СУЧАСНІЙ ПОЛЬЩІ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Лесняк Віталій Юрійович, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Рівненського державного гуманітарного університету
14.03.2024 16:09
 
 
ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ‒ ГОЛОВНА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Лисюк Ярослав Юрійович, аспірант, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України
05.03.2024 14:29
 
 
ПІДСТАВИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Лотоцький Микола Миколайович, аспірант кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Державного торговельно-економічного університету
06.03.2024 09:49
 
 
 
ЩОДО ІНТЕРНЕТ–ПРОВАЙДЕРІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Ляховецький Олександр Олександрович, аспірант кафедри господарського права і процесу, Національний університет «Одеська юридична академія»
13.03.2024 14:07
 
 
ТЕРМІНОВІ АДМІНІСТРАТИВНІ СПРАВИ: ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СУДОМ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Мельник Олена Дмитрівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
05.03.2024 14:18
 
 
ПОВЕРНУТИ ЦИФРАМ ІМЕНА. РЕФЛЕКСІЇ ЗА РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЮ ВІЙНОЮ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Огієвич Софія, студентка 1-го курсу магістратури, факультет прокуратури, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
15.03.2024 16:45
 
 
РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СТВОРЕННІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОРТРЕТІВ СТОРІН ПРОЦЕСУ МЕДІАЦІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРАВОВІ ВИКЛИКИ В УКРАЇНІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Позов Денис Аполлонович, аспірант, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, м. Київ, Україна
08.03.2024 10:20
 
 
СИСТЕМА СТРИМУВАННЯ І ПРОТИВАГ ЯК МЕТОД ЗАПОБІГАННЯ УЗУРПАЦІЇ ВЛАДИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Рудов Ярослав, студент 1-го курсу юридичного факультету Західноукраїнського національного університету
15.03.2024 16:50
 
 
ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКА ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ АБО ЩО ДІЄТЬСЯ НА КОРДОНІ
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Русенко Святослав Ярославович, аспірант кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна
24.03.2024 20:25
 
 
ДОСТУПНІСТЬ ПРАВОСУДДЯ ТА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: КРАЩІ СВІТОВІ ПРАКТИКИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Стахів Олександр, студент 1-го курсу юридичного факультету Західноукраїнського національного університету
15.03.2024 16:53
 
 
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Тараненко Микола Миколайович, кандидат юридичних наук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
12.03.2024 15:53
 
 
СПАДКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПРИ СПІЛЬНОМУ ЗАПОВІТІ ПОДРУЖЖЯ: ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Ткаченко Кирило Леонідович, аспірант кафедри правосуддя та філософії юридичного факультету, Сумський національний аграрний університет, прокурор відділу Сумської обласної прокуратури
11.03.2024 17:24
 
Відображено [1-19] з 19 Сторінки: 1 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше