:: LEX :: Конференції 2023 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 56) (6-7.12.2023)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 63)

Термін подання матеріалів

11 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 17


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 56) (6-7.12.2023)

Відображено [1-20] з 30 Сторінки: 1 2 
 
USAGE OF THE FROZEN ASSETS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN ECONOMIC AND POLITICAL INTERESTS OF UKRAINE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Darya Shvydka, second-year student of the Faculty of International Trade and Law State University of Trade and Economics, Kyiv
08.12.2023 14:08
 
 
ПРИЧИНИ, ЕТАПИ, ОСОБЛИВОСТІ ПЕРШОЇ КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УСРР
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Басанець Богдан, студент першого курсу юридичного факультету Західноукраїнського національного університету
09.12.2023 23:33
 
 
ПРАВОВИЙ ЗВИЧАЙ У ТЕОРІЇ ЧИСТОГО ПРАВОЗНАВСТВА ГАНСА КЕЛЬЗЕНА
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Бедрій Мар’ян Миронович, кандидат юридичних наук, доцент, адвокат, докторант кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
27.11.2023 17:53
 
 
«РУСЬКА ПРАВДА»: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Боднар Лілія Антонівна, ВСП «Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ»
30.11.2023 19:18
 
 
ОСОБЛИВОСТІ КОЗАЦЬКОГО ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Булко Надія, студентка першого курсу юридичного факультету Західноукраїнського національного університету
09.12.2023 23:31
 
 
ПРАВА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Буханевич Анастасія Сергіївна, студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту права, Київський національний університет ім. Т. Шевченка
08.12.2023 13:00
 
 
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПОЛІТИКА ЩОДО ОКРЕМИХ ЗЛОЧИНІВ. ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД МІЖНАРОДНОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Василенко Микита Олександрович, студент, Дніпровський державний технічний університет
08.12.2023 13:22
 
 
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ІСАО
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Васильченко Дар’я Ігорівна, Національний авіаційний університет
08.12.2023 12:52
 
 
ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЄС
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Віннікова Олександра Олександрівна, студентка 3 року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 293 «Міжнародне право» міжнародно-правового факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
08.12.2023 13:11
 
 
ЕТАПИ, ОСОБЛИВОСТІ, ТРУДНОЩІ У ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 1991 – 2000 рр.
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Волощак Марія, студентка I курсу юридичного факультету Західноукраїнського національного університету
09.12.2023 23:26
 
 
 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЗА ДОБИ УЦР І ГЕТЬМАНАТУ
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Дмитраш Марія, студентка I курсу юридичного факультету Західноукраїнського національного університету
09.12.2023 23:42
 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ТА ОБ’ЄКТА НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ (АВТОМАТИЗОВАНИХ), ЕЛЕКТРОННИХ, ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ, ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ (ст.ст.361, 361-1 КК УКРАЇНИ)
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Дрижакова Діна Юріївна, директор Товариства з обмеженою відповідальністю “Юридична компанія ‘Пріма лідер груп”, аспірант 1 курсу 081 Право Навчально-науковий інститут права, кафедра кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
08.12.2023 14:33
 
 
ДОЦІЛЬНІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПОЛОЖЕНЬ ДИРЕКТИВИ 2011/24/ЄС ВІД 09.03.2011 р. ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ НА ТРАНСКОРДОННІ ПОСЛУГИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Забуга Юлія Юріївна, кандидат юридичних наук, Науковий-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені акад. В. В. Сташиса Національної академії правових наук України
08.12.2023 14:39
 
 
ЗВИЧАЄВЕ КОЗАЦЬКЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Карпунь Анастасія, студентка першого курсу юридичного факультету Західноукраїнського національного університету
09.12.2023 23:24
 
 
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЗА РИМСЬКИМ ПРАВОМ ТА ЙОГО РЕЦЕПЦІЯ У СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Кузуб Софія Юріївна, студентка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
29.11.2023 23:23
 
 
ПОНЯТТЯ МИРОВОЇ УГОДИ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Купка Олена Іванівна, студентка Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
29.11.2023 22:44
 
 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОКАРАННЯ ЗА КАТУВАННЯ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Лещенко Андрій Вікторович, аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»
08.12.2023 14:27
 
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Мадараш Катерина, студентка першого курсу юридичного факультету Західноукраїнського національного університету
09.12.2023 23:22
 
 
ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Мартинишин Віталій, студент першого курсу юридичного факультету Західноукраїнського національного університету
09.12.2023 23:19
 
 
ДЕЯКІ ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Олійник Олег Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права та ІТ, Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Миколаївський інститут розвитку людини; Буханченко Олександр Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та ІТ, Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Миколаївський інститут розвитку людини; Олійник Софія Олегівна, студентка 4 курсу, спеціальності 081 «Право», Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Миколаївський інститут розвитку людини
30.11.2023 20:12
 
Відображено [1-20] з 30 Сторінки: 1 2 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше