:: LEX :: Конференції 2022 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 46) (13-14.12.2022)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 61)

Термін подання матеріалів

16 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 26


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 46) (13-14.12.2022)

Відображено [1-20] з 27 Сторінки: 1 2 
 
THE PRINCIPAL PROVISIONS FOR THE ACCELERATED PROCEDURE OF READMISSION BETWEEN UKRAINE AND EU MEMBER STATES
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Nataliia Naumenko, Chairman of the State Migration Service of Ukraine, Kyiv
08.12.2022 19:14
 
 
ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ ТА ІНСТИТУТІВ СУСПІЛЬСТВА ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ДІТЕЙ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Адамовський Володимир Іванович, кандидат історичних наук, доцент, доцент Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
08.12.2022 18:51
 
 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Виногородська Євгенія Сергіївна, студентка факультету психології, Університет сучасних знань, м. Київ
08.12.2022 18:28
 
 
ПРИМУСОВА МОБІЛІЗАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ЯК ПОРУШЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Гальцова Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, викладачка кафедри права Національної безпеки та правової роботи Військово-юридичного інституту, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, науковий співробітник, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України
08.12.2022 02:17
 
 
ВИПРАВНО-ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО УРСР: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Дем’янчук Тетяна Дмитрівна, кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри теорії та історії держави і права Національної академії внутрішніх справ
13.12.2022 10:38
 
 
ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Долиняк Владислав Вікторович, студент Інституту права Київського національнального університету імені Тараса Шевченка
23.11.2022 18:57
 
 
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Євтушенко Даріна Олександрівна, студентка 2 курсу магістратри, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Петренко Ганна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри господарського та адміністративного права, Донецький національний університет імені Василя Стуса
30.11.2022 18:20
 
 
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Єремєєва Наталія Валеріївна, кандидат юридичних наук, Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», м. Київ
13.12.2022 23:16
 
 
ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ НАРОДІВ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Луговський Юрій Федорович, доктор технічних наук, Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України
13.12.2022 10:52
 
 
ПОВНОВАЖЕННЯ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ЩОДО МІЖПАРЛАМЕНТСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Мельник Альона Олександрівна, аспірант кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ
15.12.2022 20:14
 
 
 
ПРЕДСТАВНИЦТВО КОРІННИХ НАРОДІВ: ДОСВІД СААМІ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Опанасенко Антон Миколайович, аспірант, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка
28.11.2022 23:03
 
 
КОРІННІ НАРОДИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ: ВИЗНАЧАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Опанасенко Антон Миколайович, аспірант, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка
28.11.2022 23:07
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Петренко Ольга Олегівнa, студенткa 1 курсу СО «Магістр» юридичнoгo фaкультету Донецького національного університету iменi Вaсиля Стусa
08.12.2022 19:06
 
 
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА МОДЕЛЬ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МУНІЦИПАЛЬНОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ: ДОСВІД ФРАНЦІЇ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Петришина Марина Олександрівна, кандидат юридичних наук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
10.12.2022 22:49
 
 
СКАУТИНГ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ: ПЕРШОПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Попченко Іван Сергійович, аспірант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
13.12.2022 06:13
 
 
LATEST CRIMINAL LEGAL STUDIES
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Пташкін Андрій Дмитрович, студент 2 курсу, Криворізький факультет Національного університету «Одеська юридична академія»
13.12.2022 10:29
 
 
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ: БЮРОКРАТІЯ І РЕФОРМИ ЕПОХИ ЗНАНЬ
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Самофалова Тетяна Олександрівна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки та менеджменту економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
13.12.2022 10:43
 
 
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Семененко Мішель Ігорівна, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету міжнародної торгівлі та права Державного торговельно-економічного університету
08.12.2022 18:41
 
 
БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК НОВА ІНСТИТУЦІЯ У СИСТЕМІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Семенець Катерина Миколаївна, студентка 1 курсу магістратури Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
13.12.2022 05:45
 
 
ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Семенець Катерина Миколаївна, студентка 1 курсу магістратури Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
13.12.2022 05:50
 
Відображено [1-20] з 27 Сторінки: 1 2 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше