:: LEX :: Конференції 2024 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 60) (16-17.04.2024)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 63)

Термін подання матеріалів

11 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 60) (16-17.04.2024)

Відображено [1-20] з 20 Сторінки: 1 
 
ОСОБЛИВОСТІ ПОРЯДКУ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ З ТОЧКИ ЗОРУ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Авраменко Дмитро, аспірант відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України
17.04.2024 10:44
 
 
СПІВПРАЦЯ МІЖ ДЕРЖАВОЮ, ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА БІЗНЕСОМ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Беднарський Олександр Віталійович, аспірант відділу проблем державного управління та адміністративного права, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України
04.04.2024 18:06
 
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В РАМКАХ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Бондик Олександра Павлівна, студентка 1 курсу магістратури, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
20.03.2024 18:19
 
 
СВІТОГЛЯДНО-ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕКОНАННЯ СУБ'ЄКТІВ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Ванджурак Роман Васильович, доктор філософії з права, докторант Національної академії внутрішніх справ, адвокат, м. Київ
16.04.2024 11:32
 
 
«ЖОВНІРСЬКІ АРТИКУЛИ» ЯК ДЖЕРЕЛО ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Вовк Олександр Йосипович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії права та держави Київського національного університету імені Тараса Шевченка
08.04.2024 09:39
 
 
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Грицишина Лариса Валеріївна, докторка філософії з права, заступниця декана – керівниця навчального відділу, доцентка кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; Конончук Богданна Ростиславівна, здобувачка освітнього ступеня бакалавра юридичного факультету Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
16.04.2024 14:11
 
 
ОКРЕМІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ОБУМОВЛЕНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Зінченко Вікторія Сергіївна, студентка 1 року навчання ОС «Магістр», Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
12.04.2024 14:55
 
 
ҐЕНЕЗА ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В ПОЛЬЩІ, ЯК ПОРІВНЯННЯ З ДОСВІДОМ УКРАЇНИ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Коршак Сергій, аспірант відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України
17.04.2024 10:54
 
 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ТА ПОКАРАННЯ ЗА КАТУВАННЯ В УКРАЇНІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Лещенко Андрій Вікторович, аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»
17.04.2024 11:20
 
 
ПРИНЦИП ЛОЯЛЬНОСТІ ЗА ПЕРВИННИМ ПРАВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Пацурківський Петро Петрович, студент ІV курсу Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
17.04.2024 11:00
 
 
 
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАВА СПОЖИВАЧІВ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Радченко Олександр Олексійович, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, студент 3-го курсу спеціальності 081 “Право”, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
15.04.2024 10:56
 
 
ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Славіта Марія Павлівна, магістр, Національна академія внутрішніх справ
10.04.2024 10:27
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Степанов Володимир, здобувач 1 року навчання ОР «Магістр», Навчально-наукового Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Савенкова Владислава, кандидат юридичних наук, доцент кафедри фінансового права, Навчально-наукового Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
03.04.2024 13:44
 
 
ПРАВА ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ЗГІДНО НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Тараненко Микола Миколайович, кандидат юридичних наук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
03.04.2024 13:52
 
 
ДО ПИТАННЯ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА СПАДКОВЕ МАЙНО В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНІ ПІДСТАВИ СПАДКУВАННЯ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Тітков Денис Ігорович, аспірант кафедри галузевого права та загальноправових дисциплін, Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ, Україна
11.04.2024 10:37
 
 
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Ткаченко Сергій Миколайович, аспірант відділу проблем державного управління та адміністративного права, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України
17.04.2024 18:27
 
 
ДОСТУПНІСТЬ ЦИФРОВИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЯК ОЗНАКА ЕФЕКТИВНОЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ: ДОСВІД ЄС
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Туровець Юрій Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, заслужений юрист України
15.04.2024 10:51
 
 
БЕЗПЕКОВА ТА РОЗВІДУВАЛЬНІ СЛУЖБИ ЗБРОЙНОГО ОУНІВСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ (40 - РР. XX СТ.): ВІЗІЇ СУЧАСНИХ НАУКОВЦІВ
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Ухач Василь Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії права та конституціоналізму Західноукраїнського національного університету
17.04.2024 11:09
 
 
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ОДНОГО З ПОДРУЖЖЯ ПРИ ПОДІЛІ МАЙНА
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Ходак Світлана Михайлівна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри права та публічного управління, Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила»
15.04.2024 11:04
 
 
ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРИРОДИ МЕДІАЦІЇ У ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРАХ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Шеремета Назар Ігорович, магістр права, Секретар суду Першотравневого районного суду м. Чернівці
01.04.2024 10:12
 
Відображено [1-20] з 20 Сторінки: 1 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше