:: LEX :: Конференції 2023 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 48) (9-10.03.2023)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 63)

Термін подання матеріалів

11 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 48) (9-10.03.2023)

Відображено [1-19] з 19 Сторінки: 1 
 
LOGICAL EXPERTISE IN THE LEGISLATIVE PROCESS
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Olena Mykolaivna Yurkevych, Doctor of Philosophy, Yaroslav Mudryi National Law University (Kharkiv)
08.03.2023 21:00
 
 
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Бондарь Володимир Павлович, здобувач Науково-дослідного інституту публічного права
21.02.2023 14:23
 
 
ПОРІВНЯННЯ ПОГЛЯДІВ Ш. Л. МОНТЕСК'Є І Ж. Ж. РУССО
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Вербицька Анастасія Ігорівна, студентка 3 курсу, Чернівецький національний університет ім.Ю. Федьковича
26.02.2023 13:23
 
 
ПРИНЦИП СУБСИДІАРНОСТІ В ЗАКОНОДАВСТВІ ЄС В СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ГМО
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Гончар Юлія Борисівана, кандидат історичних наук, Український державний університет імені Михайла Драгоманова
09.03.2023 22:10
 
 
АКТУАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ СОЦІОПСИХОЛІНГВІСТИКИ У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ЮРИСТІВ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Горбань Олена Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри правознавства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
06.03.2023 10:28
 
 
ОСОБЛИВСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Діденко Артем Олександрович, студент ІV курсу Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу
09.03.2023 22:19
 
 
ЗЛОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКОГО АПАРАТУ ТА КАРАЛЬНО-РЕПРЕСИВНИХ ОРГАНІВ УРСР ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР.
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Іванов Станіслав Юрійович кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права, Харківський національний університет внутрішніх справ м. Харків
06.03.2023 11:09
 
 
ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ПОКАРАННЯ ЗА КАТУВАННЯ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Лещенко Андрій Вікторович, аспірант Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»
08.03.2023 21:07
 
 
ДЕРЖАВНІ СУБ’ЄКТИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Лисодєд Олександр Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правової політики, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харків, Україна
10.03.2023 09:12
 
 
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМІСТУ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Макушев Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права Університету митної справи та фінансів м. Дніпро, Україна
03.03.2023 13:38
 
 
 
СУД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: СИСТЕМА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Менюк Дарина Олегівна, доктор філософії, молодший науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
06.03.2023 11:19
 
 
ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Мигида Владислав Леонідович, студент ІV курсу Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу
09.03.2023 22:25
 
 
ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Міхеєв Микола Володимирович, аспірант відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України
06.03.2023 10:52
 
 
БОРОТЬБА З ДИТЯЧОЮ БЕЗПРИТУЛЬНІСТЮ ТА БЕЗДОГЛЯДНІСТЮ В УКРАЇНІ У 1920-Х РР.
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Омарова Айсел Азад кизи, кадидат юридичних наук, доцент, стипендіат Британської Академії, Уорікський університет, Великобританія, доцент кафедри історії держави і права Україні і зарубіжних країн, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна
08.03.2023 20:55
 
 
ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Рибальченко Анастасія Андріївна, 4 курс ННІП Київський національний університет імені Тараса Шевченка
10.03.2023 09:21
 
 
КОДИФІКАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В АВСТРІЙСЬКІЙ МОНАРХІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ.: КОДИФІКАЦІЙНІ РОБОТИ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗНАЧЕННЯ
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Савуляк Роман Васильович, кандидат юридичних наук, докторант кафедри історії держави, права та політико-правових учень, Львівський національний університет ім. Івана Франка, суддя судової палати з розгляду цивільних справ, Львівський апеляційний суд
26.02.2023 14:12
 
 
ПРАВОВА ПРИРОДА ІНСТИТУТУ ДЕЛІКТНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права, Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»; Гавриленко Олександр Олександрович, аспірант юридичного факультету, Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
08.03.2023 19:41
 
 
СУЧАСНІ СВІТОВІ МОДЕЛІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Хрідочкін Андрій Вікторович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки Українського державного хіміко-технологічного університету м. Дніпро, Україна
03.03.2023 14:02
 
 
ЩОДО ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ХАОСУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Яковлєв Ігор Васильович, кандидат історичних наук, Національний університет «Одеська політехніка» (Одеса, Україна)
02.03.2023 11:09
 
Відображено [1-19] з 19 Сторінки: 1 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше