:: LEX :: Конференції 2021 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 38) (14.12.2021)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 62)

Термін подання матеріалів

13 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 16


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 38) (14.12.2021)

Відображено [1-20] з 23 Сторінки: 1 2 
 
COORDINATION BY THE INVESTIGATOR OF THE ACTIVITIES OF THE POLICE IN THE RUSSIAN EMPIRE IN 1860-1917
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Maksurov Alexey Anatolevich, PhD in Law, Professor, Kiev National University named after Taras Shevchenko
19.11.2021 22:27
 
 
ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ АКТА ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Бедь Віктор Васильович, доктор богословських наук, доктор юридичних наук, професор, ректор, Карпатський університет імені Августина Волошина; Бедь Віктор Вікторович, доктор філософії в галузі права, доктор філософії в галузі богослов’я, доцент кафедри правознавства та канонічного права, Карпатський університет імені Августина Волошина; Бедь Юліан Вікторович, доктор філософії в галузі права, доктор філософії в галузі богослов’я, доцент кафедри правознавства та канонічного права, Карпатський університет імені Августина Волошина
19.11.2021 22:32
 
 
КОНСТРУКЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ З ПОЗИЦІЙ ПРИРОДНО-ПРАВОВОГО ТИПУ ПРАВОРОЗУМІННЯ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Боярко Олена Петрівна, здобувач вищої освіти 2 курсу магістратури Центру підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів Національного університету «Одеська юридична академія»
12.12.2021 22:41
 
 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Вовк Олександр Йосипович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії права та держави, Київського національного університету імені Тараса Шевченка
29.11.2021 21:32
 
 
ВКЛАД УКРАЇНСЬКОЇ ГЕЛЬСІНСЬКОЇ ГРУПИ У БОРОТЬБУ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Волощук Вікторія, студент 1 курсу юридичного факультету Західноукраїнського національного університету
01.12.2021 23:10
 
 
ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОРТУГАЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРОХОДЖЕННЯ СУДДІВСЬКОЇ КАР’ЄРИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Гапонов Андрій В’ячеславович, аспірант кафедри права та публічного адміністрування, Маріупольського державного університету
07.12.2021 22:05
 
 
ШЛЯХ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Денисюк Мар’яна Сергіївна, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, Національний авіаційний університет
12.12.2021 22:46
 
 
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЖІНКИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ДР. ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Дяденчук Діана, студентка 1 курсу юридичного факультету Західноукраїнського національного університету
01.12.2021 23:04
 
 
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Змитрович Діана Ігорівна, здобувач другого магістерського рівня, Державного податкового університету; Пушкарьова Тетяна Михайлівна, здобувач другого магістерського рівня, Державного податкового університету
03.12.2021 19:32
 
 
ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ ЖИТТЯ СІМ`Ї ЧИ МЕТОД “ВІДХІДНОГО ШЛЯХУ”
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Івах Марія Олегівна, студентка ІV курсу Західноукраїнського національного університету; Сампара Надія Миронівна, кандидат юридичних наук, викладач кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету
13.12.2021 22:03
 
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ВИНИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Ковтунович Наталія Леонідівна, завідувачка відділу, Науково-дослідний інститут фіскальної політики, Університет державної фіскальної служби України; Шкуренко Наталія Григорівна, науковий співробітник, Науково-дослідний інститут фіскальної політики, Університет державної фіскальної служби України
14.12.2021 20:11
 
 
СТВОРЕННЯ ТА СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ РОСІЙСЬКОГО ФОНДУ «ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ТА ПРИМИРЕННЯ»
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Левикін Володимир Валерійович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. Михайла Грушевського НАН України
15.12.2021 23:18
 
 
ТРАНСФОРМАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В ЄВРОПІ ВНАСЛІДОК ПАНДЕМІЇ COVID-19
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Москаль Наталія Богданівна, студентка 2 курсу магістратури, Європейський університет; Глас Уляна Андріївна, студентка 2 курсу магістратури, Європейський університет
14.12.2021 21:38
 
 
ПОНЯТТЯ «СХІДНА ЄВРОПА» У НАРАТИВІ ДИСКУСІЇ ВОЛЬТЕРА ТА РУССО З ПРИВОДУ ПОЛЬСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ПРОТИСТОЯННЯ
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Наджафов Ігор Джамільович, аспірант історичного факультету Запорізького національного університету
13.12.2021 21:21
 
 
ПЕРЕХІД ПРАВА ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Назаренко Костянтин Едуардович, студент Університету митної справи та фінансів
13.12.2021 21:40
 
 
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЧЕСНОГО КОНСУЛА
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Підгородецька Юлія Володимирівна, студентка, юридичний факультет, Західноукраїнський національний університет
13.12.2021 22:13
 
 
БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Постоєнко Віталіна Сергіївна, студентки IV курс, Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького; Чистякова Катерина Віталіївна, студентки IV курс, Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
02.12.2021 19:38
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ НОРМ ПРАВА ЄС ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНИХ РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Прилипко Вікторія Михайлівна, викладач, кандидат педагогічних наук, кафедра фундаментальних і галузевих юридичних наук, факультет права, гуманітарних і соціальних наук, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
14.12.2021 20:02
 
 
ГЕНЕЗА УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПИТАННІ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ ОЦІНКИ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Романюк Дмитро, студент 2 курсу юридичного факультету Західноукраїнського національного університету
26.11.2021 20:57
 
 
ОБСТАВИНИ ЛІКВІДАЦІЇ ПАПСЬКОЇ ВЛАДИ В АНГЛІЙСЬКОМУ КОРОЛІВСТВІ В ПЕРІОД ПРАВЛІННЯ ГЕНРІХА VIII
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Сітко Марта Ігорівна, аспірантка, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
13.12.2021 21:57
 
Відображено [1-20] з 23 Сторінки: 1 2 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше