:: LEX :: Конференції 2012 :: Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 62)

Термін подання матеріалів

13 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 21


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина

Відображено [1-20] з 41 Сторінки: 1 2 3 
 
ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ КОМІСІЇ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ
[Секція 6. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Андреєва Ірина Генадіївна, студентка Чорноморського державного університету імені П. Могили
09.12.2012 17:00
 
 
ДОГОВІРНІ ЛІЗИНГОВІ ВІДНОСИНИ ЗА УЧАСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
[Секція 7. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право]
Автор: Байдак Андрій Юрійович, Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого", ІV факультет, 5 курс, 9 група
28.11.2012 23:01
 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ СУТНОСТІ ПРАВА НА СТРАЙК
[Секція 6. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Бєдарєва Яна Олександрівна, студентка Чорноморського державного університету імені П. Могили
09.12.2012 17:10
 
 
ЕВОЛЮЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРОРА НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Автор: Босий Дмитро Миколайович, студент ІПЮК для СБ України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
11.12.2012 22:47
 
 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ
[Секція 7. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право]
Автор: Вітюк Ірина Ярославівна, здобувач кафедри цивільного та господарського права і процесу, Івано-Франківський факультет Національного університету «Одеська юридична академія»
28.11.2012 22:57
 
 
ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ТА УМОВ ВИНИКНЕННЯ ОКРЕМИX ВИДІВ ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ
[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]
Автор: Волько Анастасія Іванівна, студентка юридичного факультету Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, м. Миколаїв
05.12.2012 18:10
 
 
ПРАВО ЯК ОБ’ЄКТИВНЕ СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]
Автор: Євграфова Єлизавета Павлівна, кандидат юридичних наук, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
10.12.2012 00:02
 
 
ЩОДО ПІЛЬГ ПО СПЛАТІ СУДОВОГО ЗБОРУ ІНВАЛІДАМ III ГРУПИ В УКРАЇНІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
Автор: Іванов Сергій Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету Державної податкової служби України, Шмагун Оксана Сергіївна, студентка Ірпінської фінансово-юридичної академії
02.12.2012 00:36
 
 
ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ УХВАЛИ ПОПЕРЕДНЬОГО СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
Автор: Кваша Катерина Сергіївна, студентка Чорноморського державного університету імені П. Могили
05.12.2012 17:57
 
 
ЭВОЛЮЦИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]
Автор: Климович Андрій Володимирович, студент юридичного факультету Чорноморського державного університету ім.П.Могили
11.12.2012 20:38
 
 
 
ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Автор: Коваленко Світлана Сергіївна, здобувач кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ
20.12.2012 16:30
 
 
ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Автор: Коваленко Світлана Сергіївна, здобувач кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ
20.12.2012 16:32
 
 
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ПОДАТКОВИЙ ПРОЦЕС»
[Секція 8. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Коваль Діана Олегівна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія»
28.11.2012 22:52
 
 
ДО ПИТАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ПРАЦІВНИКА ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Автор: Ковальова Валентина Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу економіко-правового факультету Донецького національного університету
22.12.2012 01:46
 
 
УМІННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ПО КРИМІНАЛІСТИЦІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Автор: Ковальова Валентина Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу економіко-правового факультету Донецького національного університету
22.12.2012 01:48
 
 
ПРОБЛЕМИ ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Автор: Ковальова Ольга Вікторівна, експерт сектору Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при Головному управлінні МВС України в Донецькій області, здобувач кафедри криміналістики і судової медицини Національної академії внутрішніх справ
22.12.2012 01:40
 
 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМ ПРОТОКОЛА № 14 К ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]
Автор: Колоколов Артём Евгеньевич, слушатель магистратуры УНИ права и безопасности Днепропетровского государственного университета внутренних дел
07.12.2012 00:34
 
 
ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
Автор: Короєд Сергій Олександрович, кандидат юридичних наук, заступник начальника науково-дослідної частини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ)
12.12.2012 15:47
 
 
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СПРИЯТЛИВЕ ДОВКІЛЛЯ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ ТА В УКРАЇНІ
[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]
Автор: Кошман - Ковалик Людмила Анатоліївна, асистент кафедри теорії та історії держави і права НУ «Одеська Юридична академія» ВСП Чернівецький факультет
11.12.2012 20:49
 
 
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ МИТНИХ ПРАВИЛ ЗА НОВИМ МИТНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Автор: Кравець Марина Олександрівна, асистент кафедри цивільного та господарського права Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»
11.12.2012 19:14
 
Відображено [1-20] з 41 Сторінки: 1 2 3 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше