:: LEX :: ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 25)

Термін подання матеріалів

17 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 42


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
 
20.12.2012 16:32
Автор: Коваленко Світлана Сергіївна, здобувач кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]

1. З метою виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, діяльність юридичних осіб і підприємців, які укладають угоди з майном і коштами, отриманими від предикатного злочину, досліджується за допомогою проведення судово-економічних експертиз. Судово-бухгалтерська експертиза дозволяє встановити маскування легалізації злочинних доходів шляхом внесення неправдивих відомість у бухгалтерську документацію, відстежити перерахування кримінальних коштів, вичленити частку злочинних доходів при їх змішуванні з легальними, визначити прибуток, отриманий від використання кримінальних коштів у законній підприємницькій діяльності.

2. Під час проведення судово-бухгалтерської експертизи визначаються розбіжності облікових даних про прихід і видаток коштів, матеріальних цінностей, наявність у фірмі коштів і матеріальних цінностей, порядок і час внесення на рахунки коштів, правильність ведення бухгалтерського обліку, коло осіб, у веденні яких перебували кошти й матеріальні цінності (Журбін Р. В., 2010 р.).

3. Судово-бухгалтерська експертиза являє собою процесуальну дію, спрямована на проведення експертом-бухгалтером дослідження й дачу висновку по поставлених питаннях, що стосуються спеціальних пізнань у бухгалтерському обліку. Знання експертом-бухгалтером процесуальних норм, професіоналізм в області обліку й звітності забезпечують ефективність досліджень, дозволяють одержати докази злочинної господарської діяльності. Питання про призначення даної експертизи вирішується слідчим або судом у кожному окремому випадку залежно від обставин справи (Рудицький В. С., Бруханський Р. Ф., Хомин П. Я., 2004 р.).

4. Від своєчасного й правильного проведення судово-бухгалтерської експертизи під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом залежить завершення розслідування справ у встановлені законодавством строки. Дотримання норм кримінально-процесуального законодавства при призначенні й проведенні судово-бухгалтерської експертизи, правильне використання слідчим даних експертизи сприяють розкриттю злочину, встановленню дійсних розмірів заподіяної шкоди і її стягненню з винних, вжиттю необхідних профілактичних заходів щодо збереження власності.

5. Багато питань, які стосуються проведення судово-бухгалтерської експертизи під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, недостатньо освітлені й вимагають значного доопрацювання з метою ефективного застосування на практиці, зокрема : а) необхідно домогтися однаковості в методиці проведення судово-бухгалтерської експертизи, а також розробити й створити низку методичних посібників із проведення судово-бухгалтерської експертизи в різних галузях господарювання; б) якість бухгалтерської експертизи, обґрунтованість експертного висновку залежить не тільки від повноти зібраних матеріалів, порядку проведення експертизи, вона багато в чому залежить від суб’єктивних даних експерта-бухгалтера, зокрема, його освіти, кваліфікації, професійних навичок; в) до проведення судово-бухгалтерської експертизи необхідно залучати аудиторів, які володіють не тільки загальною, але й спеціальною підготовкою, всебічно знають той вид обліку, який піддається дослідженню, тобто таких осіб, які мають професійні знання й навички практичної роботи з ведення бухгалтерського обліку, а також спеціальну експертну підготовку.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
УМІННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ПО КРИМІНАЛІСТИЦІ
22.12.2012 01:48
ДО ПИТАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ПРАЦІВНИКА ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ
22.12.2012 01:46
ОСОБЛИВОСТІ ОБШУКУ ПО СПРАВАХ ПРО НЕЗАКОННЕ ПОВОДЖЕННЯ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ
22.12.2012 01:44
ОСОБЛИВОСТІ ФІКСАЦІЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, ПІД ЧАС СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ ПО СПРАВАХ ПРО НЕЗАКОННЕ ПОВОДЖЕННЯ З НЕЮ
22.12.2012 01:43
ПРОБЛЕМИ ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
22.12.2012 01:40
ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
20.12.2012 16:30
ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСЛІДІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
20.12.2012 16:26
ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, ВИЯВЛЕНОЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ НЕЮ
20.12.2012 16:21
МОЖЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ ТА ЇЇ СЛІДІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ
20.12.2012 16:14
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАХОВИХ СЛІДІВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ
20.12.2012 16:10
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше