:: LEX :: МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАХОВИХ СЛІДІВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 42)

Термін подання матеріалів

29 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАХОВИХ СЛІДІВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ
 
20.12.2012 16:10
Автор: Кравчук Петро Юрійович, здобувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]

Ситуація стійко високої кількості грабежів та розбоїв в Україні змушує правоохоронні органи вести пошук ефективних засобів та методів їх попередження, розкриття та розслідування. Зокрема, вже давно робиться акцент на активне використання в процесі розкриття й розслідування таких злочинів службово-розшукних собак і дослідження запахових слідів людини, які дозволяють ідентифікувати особу злочинця, одержувати розшукову та доказову інформацію.

Значимими для розвитку криміналістичної одорології є публікації В. Д. Басая, П. Д. Біленчука, Г. Б. Дергая, О. А. Кириченка, П. Б. Панфілова, М. В. Салтевського, В. І. Старовойтова, Г. В. Федорова та ін. Проблемам використання запахових слідів в ході розкриття та розслідування окремих видів злочинів присвячені публікації В. А. Гука, О. А. Грошенкової П. Д. Біленчука, А. К. Кавалієріса, М. М. Китаєва, Є. Ф. Коновалова, Є. Д. Лук’янчикова, Є. Ю. Проніної, П. Б. Панфілова, А. Л. Протопопова, М. В. Салтевського, В. І. Старовойтова, М. М. Тарнаєва, Г. В. Федорова, Т. Н. Шамонова, В. І. Шиканова та ін.

На нашу думку, використання слідів запаху під час розкриття й розслідування грабежів і розбоїв є одним із найперспективніших напрямів розвитку методики розслідування таких злочинів. Широке впровадження в практику розслідування грабежів і розбоїв одорологічних методів дозволяє значно поліпшити результати роботи органів внутрішніх справ по розкриттю та розслідуванню таких злочинів і викриттю злочинців.

Одним з провідних методів використання слідів запаху людини під час розслідування грабежі і розбоїв є метод криміналістичної одорології, сутність якого полягає у зборі, консервації й лабораторній ідентифікації запахів фахівцями за допомогою собак-детекторів. Лабораторна одорологічна ідентифікація запахів, узятих зі сліду на місці події і запахів які містяться у зразках запаху особи, яка перевіряється, дозволяє під час розслідування грабежів і розбоїв встановлювати : а) конкретних осіб, які залишила сліди запаху на місці події; б) кількість учасників грабежу або розбою й роль кожного з них; в) факт вчинення декількох грабежів або розбоїв однією особою (на підставі визначення спільності джерела запахових слідів, зібраних у різний час і в різних місцях); г) приналежність особі, яка перевіряється, вилучених речей, знарядь злочину й інших об’єктів; д) приналежність потерпілим викрадених речей; є) конкретних осіб — за вилученими на місці події волоссям, слідам крові й потожирової речовини, кромок нігтів.

Створена на даний час в МВС України кінологічна служба, призначена забезпечити організацію роботи з використання спеціально підготовлених службово-розшукних собак, які під час розслідування грабежів і розбоїв можуть залучаються з метою : а) переслідування й виявлення злочинців «за гарячими слідами»; б) встановлення маршруту пересування учасників події до місця вчинення злочину й від нього; в) обстеження місцевості й приміщень з метою пошуку загублених або захованих предметів, які мають відношення до злочину; г) проведення оперативної кінологічної (одорологічної) «виборки»; д) впізнання вилучених предметів за заданим розшуковій собаці запахом, які перевіряються на причетність до злочину (як правило предметів одягу); є) розшуку захованих (закопаних) трупів, зброї, наркотичних засобів.

Слід зазначити, що ідентифікація запахів служить насамперед виконанню оперативно-розшукових завдань, а також висуванню й відпрацьовуванню слідчих версій. При дотриманні процесуальних правил вилучення запахових слідів на місці події, при забезпеченні необхідних процесуальних гарантій процедури ідентифікації запахів вони можуть використовуватися нарівні з іншими слідами як речові докази при викритті злочинця, який вчинив грабіж або розбій. Дані судово-одорологічних експертиз, проведених працівниками експертної служби (за розробленою експертною методикою дослідження консервованого запаху з використанням одорологічних лабораторій), у сукупності з іншими доказами можуть використовуватися в якості доказової бази під час розслідування грабежів і розбоїв, а також у судовому розгляді таких справ (Федоров Г. В., 2000 р.).

Роботу зі слідами запаху на місці події під час розслідування грабежів і розбоїв повинен проводити працівник експертної служби, залучений до проведення слідчої дії в якості спеціаліста. Однак, за умови відповідної підготовки зібрати запах під час огляду місця події може слідчий самостійно, за потреби залучивши до цього інспектора-кінолога.

Під час проведення слідчих дій по справах про грабежі і розбої слід враховувати, що запах так само, як і інші види слідів, піддані негативному впливу людей, тварин, погодних умов і інших обставин. Тому важливо забезпечити їх збереження як до прибуття слідчо-оперативної групи, так і під час огляду місця події.

Під час проведення слідчих дій по справах про грабежі і розбої основним методом визначення об’єктів, на яких можуть перебувати сліди запаху, є уявне моделювання дій злочинця на основі ретельного аналізу обстановки місця події, показань потерпілих і очевидців. При цьому встановлюють всі зміни, внесені в обстановку місця події, визначають шляхи підходу й відходу злочинця, місця проникнення в приміщення, вивчаючи сліди — взуття, злому, крові й ін., залишені речі й т.ін.

Отже, вироблені на основі вивчення такого явища як «запаховий слід», практичні рекомендації є значимими для практики розслідування грабежів і розбоїв. Розумне використання запахових слідів, залишених на місці події, відкриває для правоохоронних органів додаткові можливості по викриттю злочинців. Проблеми ж, які виникають у зв’язку з використанням запахових слідів у рамках кримінально-процесуального закону, потребують подальшої розробки з боку процесуалістів, криміналісті і біологів. У зв’язку з цим надіємося, що викладені криміналістичні рекомендації будуть слугувати ширшому впровадженню одорологічних досліджень в повсякденну практику правоохоронних органів з розкриття та розслідування грабежів і розбоїв.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
УМІННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ПО КРИМІНАЛІСТИЦІ
22.12.2012 01:48
ДО ПИТАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ПРАЦІВНИКА ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ
22.12.2012 01:46
ОСОБЛИВОСТІ ОБШУКУ ПО СПРАВАХ ПРО НЕЗАКОННЕ ПОВОДЖЕННЯ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ
22.12.2012 01:44
ОСОБЛИВОСТІ ФІКСАЦІЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, ПІД ЧАС СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ ПО СПРАВАХ ПРО НЕЗАКОННЕ ПОВОДЖЕННЯ З НЕЮ
22.12.2012 01:43
ПРОБЛЕМИ ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
22.12.2012 01:40
ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
20.12.2012 16:32
ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
20.12.2012 16:30
ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСЛІДІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
20.12.2012 16:26
ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, ВИЯВЛЕНОЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ НЕЮ
20.12.2012 16:21
МОЖЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ ТА ЇЇ СЛІДІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ
20.12.2012 16:14
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше