:: LEX :: Конференції 2024 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 61) (16-17.05.2024)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 62)

Термін подання матеріалів

13 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 19


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 61) (16-17.05.2024)

Відображено [1-20] з 25 Сторінки: 1 2 
 
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Безега Тетяна Михайлівна, кандидат історичних наук, доктор філософії, докторант кафедри цивільної юстиції та адвокатури Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, адвокат, м. Ужгород, Україна
09.05.2024 09:34
 
 
ПРИНЦИПИ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Бут Юрій Сергійович, кандидат економічних наук, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України
16.05.2024 14:45
 
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЙ ПРОЦЕСУ МОНІТОРИНГУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОЗАСТОСОВНИХ АКТІВ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Буц Олена Володимирівна, адвокат, Адвокатське об'єднання «ДІАЛОГ»
09.05.2024 18:16
 
 
ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ «НАДПРИБУТКІВ» БАНКІВ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Ганаба Марія Михайлівна, студентка 1 курсу денної форми здобуття освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут права
17.05.2024 16:39
 
 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРИМУШУВАННЯ ДАВАТИ ПОКАЗАННЯ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Глевацький Денис Васильович, Таращанський технічний та економіко-правовий фаховий коледж
17.05.2024 16:50
 
 
КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Гречанівська Вікторія Володимирівна, здобувачка вищої освіти СО Магістр Донецького національного університету імені Василя Стуса
23.04.2024 10:10
 
 
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АЛІМЕНТНИХ ПРАВОВІДНОСИН
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Грицишина Лариса Валеріївна, докторка філософії з права, заступниця декана - керівниця навчального відділу, доцентка кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; Конончук Богданна Ростиславівна, здобувачка освітнього ступеня бакалавра юридичного факультету Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
21.05.2024 09:29
 
 
КАНОНІЧНА ЮРИСПРУДЕНЦІЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ XII СТОЛІТТЯ ЩОДО «СТАТЕВОЇ СВОБОДИ» ЖІНКИ
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Житнік Віктор Васильович, аспірант кафедри теорії та історії держави і права Навчально-наукового інституту права Державного податкового університету
02.05.2024 12:12
 
 
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Завгородній Роман Богданович, Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"
16.05.2024 14:58
 
 
ОСНОВНІ ТИПИ ПОПУЛІЗМУ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Коваленко Олександр Олександрович, аспірант, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України
16.05.2024 14:52
 
 
 
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ УЧАСНИКАМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Ковальчук Анастасія Григорівна, здобувачка вищої освіти на магістерському рівні юридичного факультету Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький
15.05.2024 10:42
 
 
МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Корнієнко Анна Ігорівна, студентка 2 курсу магістратури Інституту права, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
16.05.2024 14:38
 
 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОБРОСОВІСНУ ПРОЦЕСУАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ В РИМСЬКОМУ ПРАВІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Красовський Олег Олександрович, аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України
13.05.2024 10:59
 
 
ПРАВО ГРОМАДЯН НА ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ТЕОРІЇ ТА НА ПРАКТИЦІ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Маркуш Карина Ігорівна, студентка, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
01.05.2024 11:30
 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕМБРІОН» ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Маркуш Карина Ігорівна, студентка, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
09.05.2024 09:58
 
 
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Масловська Єлизавета Денисівна, студентка 3 курсу факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції), Національний університет «Одеська юридична академія»
07.05.2024 17:47
 
 
ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ЕКСПЕРТИЗІ ПАТЕНТНИХ ЗАЯВОК
[Секція 6. Право інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне право. Інформаційні технології]
Автор: Михайленко Михайло Вікторович, аспірант, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правничих наук, м. Київ, Україна
13.05.2024 10:45
 
 
АЛГОРИТМ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСАДОВОЇ (РОБОЧОЇ) ІНСТРУКЦІЇ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Одовічена Яна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
16.05.2024 18:54
 
 
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Омельян Максим Валерійович, аспірант кафедри кримінального права та кримінології Навчально-наукового інституту права, Державний податковий університет
14.05.2024 09:51
 
 
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Оперук Віталій Ігорович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності Національної академії внутрішніх справ; Надрага Любомир Ярославович, аспірант Науково-дослідного інституту публічного права
09.05.2024 09:45
 
Відображено [1-20] з 25 Сторінки: 1 2 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше