:: LEX :: Конференції 2018 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 1) -15.03.2018-
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 62)

Термін подання матеріалів

13 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 16


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 1) -15.03.2018-

Відображено [1-20] з 26 Сторінки: 1 2 
 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ У СВІТЛІ НОВЕЛ ЗАКОНОДАВСВТВА ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПІДСТАВ ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ НЕДОПУСТИМИМИ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Брисковська Оксана Миколаївна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ
07.02.2018 10:45
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ НЕВИДИМИХ СЛІДІВ КРОВІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Гарасимів Олена Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії факультету №1 ІПФПНП Львівського державного університету внутрішніх справ; Захарова Олександра Василівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії факультету №1 ІПФПНП Львівського державного університету внутрішніх справ
14.03.2018 19:36
 
 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Гордєєва Ольга Іллівна, викладач вищої категорії, викладач-методист, Харківський Державний автомобільно-дорожній коледж
22.03.2018 13:40
 
 
ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Гуйван Оксана Петрівна, здобувач кафедри цивільного права і процесу Харківського національного університету внутрішніх справ
12.03.2018 18:41
 
 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТА ФАКТИЧНОЇ ПОМИЛКИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Дмитришин Олена Олегівна, слухач магістратури, 2 курс, Львівського державного університету внутрішніх справ
16.03.2018 11:58
 
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Довжук Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
09.03.2018 19:01
 
 
ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПРОКУРАТУРИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У XVII-XIX СТ.СТ.
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Єременко Юрій Анатолійович, аспірант кафедри правосуддя, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка
12.03.2018 18:26
 
 
ЩОДО ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛІДЧИМ РОЗКРИТТЯ, РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНІВ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Жуков Андрій Андрійович, перший заступник начальника ДПІ, що координує роботу підрозділів податкової міліції ГУДФС у м. Києві
23.03.2018 15:06
 
 
НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Золота Леся Володимирівна, аспірант кафедри АГПФЕБ ННІ права, Сумський державний університет
19.03.2018 14:07
 
 
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ МІНІСТЕРСТВА СХІДНИХ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ У РАЙХСКОМІСАРІАТІ «УКРАЇНА»
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Кордіна Руслана Олександрівна, курсант 2-го курсу факультету підготовки фахівців досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
20.03.2018 15:03
 
 
 
ДО ПИТАННЯ ПРО ОГЛЯД У ВИПАДКУ ВИЯВЛЕННЯ ТРУПА У ВОДОЙМІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Кравчук Петро Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики ПВНЗ «Європейський університет»
23.03.2018 15:10
 
 
ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ «ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА» В ФИЛОСОФИИ ДЖ. ВИКО
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Махортых Елизавета Сергеевна, аспирант, философский факультет, кафедра философской антропологии, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
15.03.2018 18:34
 
 
ЩОДО ПРЕДМЕТУ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПРО ПОДАТКОВИЙ ЗЛОЧИН
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Падалка Андрій Миколайович, в. о. завідувача кафедри фінансових розслідувань факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України
23.03.2018 14:58
 
 
ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗМІ, ПІД ЧАС НАБУТТЯ НАВИЧОК УХВАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ТАКТИЧНИХ РІШЕНЬ, З УРАХУВАННЯМ СИТУАЦІЙНОГО ПІДХОДУ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Пекар Ростислав Нар’янович, начальник оперативного управління Департаменту податкової інспекції Оболонського району ГУ ДФС у м. Києві
23.03.2018 15:00
 
 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОГЛЯДУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ЗБИРАННЯМ ТА РОЗГОЛОШЕННЯМ КОМЕРЦІЙНОЇ АБО БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Полуніна Лілія Валентинівна, старший викладач кафедри фінансових розслідувань факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університет державної фіскальної служби України
23.03.2018 15:13
 
 
ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ У СПАРТІ
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Пушков Владислав Віталійович, магістр Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Скадовська районна рада: радник голови районної ради з питань юридичного забезпечення, приватизації та власності
14.03.2018 12:21
 
 
ЩОДО ПИТАНЬ КОДИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Свіщова Владлена Олегівна, студентка 9 ф-ту 4 курсу 1 групи НЮУ імені Ярослава Мудрого
15.03.2018 11:01
 
 
ЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Терзі Олена Олександрівна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри філософії і біоетики, Одеський національний медичний університет
13.03.2018 11:59
 
 
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В КРАЇНАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ(НА ПРИКЛАДІ ЮГОСЛАВІЇ )
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Топольницька Мар’яна Іванівна, аспірант кафедри Теорії та історії держави і права юридичного факультету Ужгородського національного університету
24.02.2018 09:17
 
 
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ БОРОТЬБИ УПА ЗА УКРАЇНСЬКУ САМОСТІЙНУ СОБОРНУ ДЕРЖАВУ (вибрані аспекти)
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Ухач Василь Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Тернопільського національного університету
14.03.2018 19:16
 
Відображено [1-20] з 26 Сторінки: 1 2 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше