:: LEX :: Конференції 2018 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 5) -19.09.2018-
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 61)

Термін подання матеріалів

16 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 27


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 5) -19.09.2018-

Відображено [1-20] з 29 Сторінки: 1 2 
 
COORDINATION IN THE LEGISLATION OF THE PRINCIPLES OF ANDORRA
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор:  Maksurov Alexey Anatolievich, Ph.D., Associate Professor, Teacher of the Department of Theory and History of State and Law, University of Paris Sorbonne (School of Law)
19.07.2018 16:22
 
 
MECHANIZMY KOORDYNACJI W KONSTYTUCJI REPUBLIKI POLSKIEJ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Aleksiej Anatoliewicz Maksurow, kandydat nauk prawnych, Nauczyciel z Kijowskiego Uniwersytetu Tarasa Szewczenki
09.09.2018 18:39
 
 
RESTRICTIONS OF THE RIGHT TO RESPECT HIS PRIVATE LIFE UNDER THE ARTICLE 8 OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Croitor Alexei, PhD candidate, the State University of Moldova, Attorney at Law The Republic of Moldova, Chisinau
21.09.2018 18:39
 
 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ САНКЦІЙ ООН В ПРАВОВУ СИСТЕМУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Абдуллаєв Руслан Алімович, аспірант кафедри права Європейського Союзу і порівняльного правознавства, Національний університет «Одеська юридична академія»
19.07.2018 16:33
 
 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Ангеленюк Анна-Марія Юріївна, кандидат юридичних наук, Львівський державний університет внутрішніх справ
17.09.2018 11:20
 
 
ПРОЦЕС РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВ
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Бесчекова Карина Олександрівна, магістрант кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики, Донецький національний університет імені Василя Стуса
20.09.2018 10:46
 
 
РОЛЬ ЛЕОНАРДА СТОЦКЕЛА У ПОШИРЕННІ ЛЮТЕРАНСЬКОЇ РЕФОРМАЦІЇ НА ТЕРЕНАХ СЛОВАЧЧИНИ
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Борис Іван Іванович, аспірант, Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
18.09.2018 18:44
 
 
ДО ПИТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН У ЦИФРОВИЙ ПРОСТІР
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Варава Катерина Ігорівна, студентка 3 курсу 20 групи, Інституту прокуратури та кримінальної юстиції, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
18.09.2018 18:52
 
 
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КРАЇНУ ПОХОДЖЕННЯ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ЩОДО ВИЗНАННЯ БІЖЕНЦЕМ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Городецький Остап Олександрович, аспірант кафедри адміністративного права та адміністративного процесу факультету №3 Львівського державного університету внутрішніх справ
12.09.2018 10:48
 
 
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВЕ ОБМЕЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ТЕРИТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XVIII – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XIX СТОЛІТТЯ
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Гузь Антон Миколайович, студент 5 курсу, Маріупольський державний університет
18.09.2018 19:15
 
 
 
СТРОКИ У ПРАВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Гуйван Петро Дмитрович, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, докторант Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
18.09.2018 18:19
 
 
ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ ТА ТРУПА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВА
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Дмитрук Юрій, курсант факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національного університету державної фіскальної служби України
03.08.2018 13:06
 
 
ПРЕМІЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЩОРІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, Запорізький національний університет
06.09.2018 17:06
 
 
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АНТИДЕМОКРАТИЧНИХ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО РЕЖИМУ В МЕЖАХ БІНАРНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Корнейко Олександр Миколайович, аспірант Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
06.09.2018 17:47
 
 
ВИДИ ТА СТРУКТУРА ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Косінога Леонтій Ігорович, курсант факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національного університету державної фіскальної служби України
03.08.2018 13:08
 
 
АКАДЕМІЧНА СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Костенко Ірина Валентинівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
25.09.2018 10:13
 
 
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «РІВНІСТЬ» ТА «НЕДИСКРИМІНАЦІЯ»
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Майстренко Марія Миколаївна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального процесу факультету №1 ІПФПНП, Львівський державний університет внутрішніх справ
18.09.2018 18:36
 
 
ЩОДО ПОНЯТТЯ СЕКСУАЛЬНОГО ВБИВСТВА
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Марцифей Ольга Іванівна, курсант факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національного університету державної фіскальної служби України
03.08.2018 13:10
 
 
КОМПЕТЕНЦІЯ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА У ПОРЯДКУ РОЗГЛЯДУ СПОРІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
[Секція 6. Право інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне право. Інформаційні технології]
Автор: Матвієнко Дмитро Сергійович, магістр 2-го курсу економіко-правового факультету Київського кооперативного інституту бізнесу і права
17.09.2018 11:07
 
 
НІКЕЙСЬКА ІМПЕРІЯ ДИНАСТІЇ ЛАСКАРІСІВ
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Наджафов Ігор Джамільович, студент, історичний факультет, Запорізький національний університет
12.09.2018 11:39
 
Відображено [1-20] з 29 Сторінки: 1 2 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше