:: LEX :: ЩОДО ПОНЯТТЯ СЕКСУАЛЬНОГО ВБИВСТВА
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЩОДО ПОНЯТТЯ СЕКСУАЛЬНОГО ВБИВСТВА
 
03.08.2018 13:10
Автор: Марцифей Ольга Іванівна, курсант факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національного університету державної фіскальної служби України
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

Основною метою даної публікації є виокремлення характерних ознак сексуальних убивств з точки зору криміналістики. Проблеми криміналістичного розуміння сексуальних убивств розглядали у своїх публікаціях: Ю. М. Антонян і А. А. Ткаченко [1, с. 211-212], І. З. Динкіна [2, с. 4; 3, с. 54], В. І. Іванов [4, с. 142-147], К. Імелінський [5, с. 314-315], С. В. Кузьмін [6, с. 155], В. В. Новік [7, с. 77-78], А. Н. Самойліченко [8, с. 85], А. В. Старушкевича [9, с. 145; 10, с. 8], Б. В. Шостакові [11, с. 103] та ін.

Здійснений нами аналіз показав, що окремі науковці під сексуальними убивствами розуміють всі випадки протиправного позбавлення життя, які пов’язані із сексуальними переживаннями або мотивами, навіть якщо мав місце розлад потягу, а ще ширше – із стосунками між статями. До сексуальних убивств вони відносять ті, які, може, і не супроводжувались власне сексуальними діями, наприклад, зґвалтуванням, але по своєму внутрішньому змісту і суб’єктивному розумінню пов’язані саме із статевим життям убивці, а ще ширше – з його стосунками із представниками іншої статі, з його біологічним і соціальним визнанням у такому зв’язку. Ці автори до сексуальних убивств відносять подружнє убивство, убивство із ревнощів та інші види убивств, схожі за мотивами та сферою міжособових стосунків [1, с. 211-212].

На думку І. З. Динкіної, до убивств на сексуальному ґрунті повинні відноситися випадки позбавлення життя жінок, поєднані з порушенням або спробою порушення їх статевої недоторканості і пов’язані із задоволенням статевої пристрасті злочинця [2, с. 4]; позбавлення життя із ревнощів, помсти, на ґрунті імпотенції, мордувань тощо, хоча в багатьох випадках і пов’язані з стосунками статей, але не направлені на задоволення статевої пристрасті і тому не повинні відноситися до убивств на сексуальному ґрунті [3, с. 54]. 

В. І. Іванов до сексуальних убивств відносить випадки, коли смерть наступила в результаті сексуально-садистських дій злочинця [4, с. 142-147].

Отже, сексуальне убивство – це убивство з кримінально-правової точки зору; ця група убивств має подібні (схожі) криміналістичні ознаки; такі вбивства безпосередньо поєднані із задоволенням сексуального потягу.

Сексуальне вбивство – один зі видів убивств, що має умисний характер з метою задоволення сексуальної потреби (пристрасті), природним і неприродним способами та в більшості випадків застосовуючи фізичне чи психологічне насильство.

Важливим є те, що поєднувальною ознакою сексуальних вбивств є фізіологічна, сексуальна мотивація. Супровідними ознаками є типова обстановка після вчинення злочину, типові способи позбавлення жертви життя, типові місця локалізації біологічних слідів залишених злочинцем на жертві і т. ін. Спосіб вчинення сексуального вбивства може визначатися місцем злочину, певними типовими суб’єктивними та об’єктивними умовами.

Література:

1. Антонян Ю. М., Ткаченко А. А. Сексуальные преступления: Научно-популярное исследование. Москва: Амальтея, 1993. 320 с.

2. Дынкина И. З. Методические указания к судебно-медицинской экспертизе трупов женщин в случаях лишения их жизни на сексуальной почве. Ленинград: Ленингр. ин-тут усовершенств. врачей, 1970. 23 с.

3. Дынкина И. З. О содержании понятия «сексуальное убийство». Материалы к IX научной конференции молодых специалистов, посвященной 81 годовщине института. Ленинград: Ленинг. гос. ин-т усоверш. врачей. 1966. С. 51-52.

4. Иванов В. И. Типология сексуальных убийств. Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики на современном этапе. Одесса: Одесский ун-т. 1993. С. 142-147.

5. Имелинский К. Сексология и сексопатология. Москва, 1986. 424 с.

6. Кузьмин С. В. К вопросу о понятии сексуального убийства. Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики на современном этапе. Одесса: Одесский ун-т. 1993. С. 152-157.

7. Новик В. В. Криминалистические аспекты сексуальных убийств. Серийные убийства и социальная агрессия: тезисы докладов конференции (20-22 сентября 1994 г., Ростов-на-Дону). Ростов н/Д.; Москва: изд-во ЛРНЦ «Феникс». 1994. С. 77-78.

8. Самойличенко А. Н. Особенности судебно-медицинской экспертизы трупов женщин, лишенных жизни по сексуальным мотивам. Профилактика умышленных убийств совершенных на бытовой почве. Караганда, 1984. С. 85-89.

9. Старушкевич А. Криміналістичне поняття сексуальних вбивств. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. Вип. 5: Економічні реформи в Україні та проблеми соціального захисту людини. Львів, 1997. С. 139-148

10. Старушкевич А. В. Криміналістична характеристика сексуальних убивств : поняття, зміст, значення для розслідування: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09. Київ, 1998. 18 с.

11. Шостакович Б. В. Феномен серийных сексуальных убивств. Серийные убийства и социальная агрессия: тезисы докладов конференции (20-22 сентября 1994 г., Ростов-на-Дону). Ростов н/Д.; Москва: изд-во ЛРНЦ «Феникс». 1994. С. 103-104.

_____________________________


Науковий керівник: Старушкевич Анатолій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри фінансових розслідувань факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національного університету державної фіскальної служби України
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА РЕПРОДУКТИВНОГО ВИБОРУ – ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА УКРАЇНСЬКЕ СЬОГОДЕННЯ
20.09.2018 10:35
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «РІВНІСТЬ» ТА «НЕДИСКРИМІНАЦІЯ»
18.09.2018 18:36
ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ
17.09.2018 11:20
ВИДИ ТА СТРУКТУРА ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
03.08.2018 13:08
ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ ТА ТРУПА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВА
03.08.2018 13:06
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше