:: LEX :: Конференції 2023 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 55) (8-9.11.2023)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 62)

Термін подання матеріалів

13 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 16


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 55) (8-9.11.2023)

Відображено [1-20] з 26 Сторінки: 1 2 
 
SIGNIFICANCE OF THE ROLE OF THE VICTIM'S BEHAVIOR IN THE PRACTICE OF THE SUPREME COURT AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Anastasiya Tyubay, seeker for higher education, of the first (bachelor`s) level, National aviation university, Kyiv, Ukraine
07.11.2023 15:22
 
 
POSITIVE ELEMENTS AND THREATS OF THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE LABOR SPHERE
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Iryna Yuriiivna Kotliarova, third (educational and scientific) level of higher education, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University
27.10.2023 16:40
 
 
DEVELOPMENT OF STATE (CONSTITUTIONAL) LAW AT CHERNIVTSI UNIVERSITY IN 1875–1940
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Tetiana Hrekul-Kovalyk, PHd, assistant of the Department of Theory of Law and Human Rights, Chernivtsi National University named after Yu. Fedkovych; Bozhena Kozek, student of the Faculty of Law, Chernivtsi National University named after Yu. Fedkovych
06.11.2023 12:32
 
 
ДО ПИТАННЯ ПРИНЦИПІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Анохін Вадим Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля»
08.11.2023 21:47
 
 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ В УКРАЇНІ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Бардіна Катерина Юріївна, студентка 5 курсу Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
06.11.2023 15:34
 
 
РОЛЬ ТА МІСЦЕ КРИМІНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ПРАВООХОРОНЦІВ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Бацун Кирило Сергійович, курсант Факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро, Україна; Жук Аліна Вікторівна, курсант Факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро, Україна
06.11.2023 16:54
 
 
НЕДІЙСНІСТЬ ТАК ЗВАНОЇ АНАФЕМИ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ПРОТИ ІВАНА МАЗЕПИ, ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Бедь Віктор Васильович, доктор богословських наук, доктор юридичних наук, професор, Карпатський університет імені Августина Волошина, Ужгородська українська богословська академія, м. Ужгород, Україна
01.11.2023 16:41
 
 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО ПРОКУРОРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Білокінь Руслан Михайлович, доктор юридичних наук, професор кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі
06.11.2023 16:22
 
 
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ: АНАЛІЗ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Донченко Анастасія Ярославна, здобувачка вищої освіти 2 курсу ОС «бакалавр», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
27.10.2023 16:48
 
 
НОВІ ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПРОЄКТОМ НОВОГО КК УКРАЇНИ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Забуга Юлія Юріївна, кандидат юридичних наук, Науковий-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені акад. В. В. Сташиса Національної академії правових наук України
09.11.2023 12:06
 
 
 
ПОЛІТИКА ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО АЛЬЯНСУ
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Ісхакова Аліна Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди; Подолянко Роман Володимирович, здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня 2 року навчання спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
08.11.2023 22:49
 
 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Маціпура Дар’я Вячеславівна, студентка, Державний торговельно-економічний університет; Пустовіт Юлія Юріївна, кандидат юридичних наук, Державний торговельно-економічний університет
09.11.2023 11:41
 
 
ПРО ПОНЯТТЯ «КІБЕРПРОСТІР» ТА ЗАГРОЗИ КІБЕРБЕЗПЕЦІ НА ГЛОБАЛЬНОМУ Й НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ
[Секція 6. Право інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне право. Інформаційні технології]
Автор: Мельник Олександр Миколайович, науковий співробітник, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України
01.11.2023 16:23
 
 
ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ БАТЬКІВСЬКОЇ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Нікітенко Дмитро Андрійович, студент 4 курсу, ННІ “Юридичний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана”
01.11.2023 17:54
 
 
ПРИРОДА ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: КОНЦЕПЦІЯ ВОЛОДИМИРА НОСІКА
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Пацурківський Петро Петрович, студент ІV курсу Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
06.11.2023 14:48
 
 
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА КРЕДИТОРІВ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО В УКРАЇНІ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Паюл Віра Русланівна, студентка групи ПБ-20-1 ННІ права Державного податкового університету
01.11.2023 16:10
 
 
ДО ПИТАННЯ ВАЖЛИВОСТІ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ НА ГАРАНТОВАНУ ОСВІТУ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Пивоваров Володимир Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
23.10.2023 10:07
 
 
ДУАЛІЗМ ПРИВАТНОГО ПРАВА ФРАНЦІЇ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Салоїд Станіслав Васильович, кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»
17.10.2023 13:44
 
 
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Світличний Віталій Анатолійович, аспірант кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
27.10.2023 16:23
 
 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ КОЛАБОРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Сердечна Аліна Юріївна, старший викладач кафедри кримінального права та кримінології Національної академії Служби безпеки України
09.11.2023 11:20
 
Відображено [1-20] з 26 Сторінки: 1 2 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше