:: LEX :: Конференції 2023 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 51) (12-13.06.2023)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 63)

Термін подання матеріалів

11 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 17


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 51) (12-13.06.2023)

Відображено [1-20] з 22 Сторінки: 1 2 
 
ПРАВО НА СВОБОДУ ДУМКИ І СВОБОДУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Андрійченко Сергій Сергійович, студент 1 курсу денної форми здобуття освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» освітньої програми «Право» Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
07.06.2023 20:58
 
 
ВІДПРАВЛЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ, САНКЦІЇ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ДОВІЧНЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Білокінь Руслан Михайлович, доктор юридичних наук, доцент кафедри правознавства, Полтавський університет економіки і торгівлі
26.05.2023 23:03
 
 
МІЩАНИ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ ЯК СУБ’ЄКТ ВІЙСЬКОГО ПРАВА ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Вовк Олександр Йосипович, кандидат юридичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут права
08.06.2023 22:33
 
 
ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Воронков Кирил Андрійович, студент 1 курсу денної форми здобуття освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» освітньої програми «Право» Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
07.06.2023 21:12
 
 
ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У СУДОЧИНСТВІ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Дутчак Антон Ігорович, магістр права, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
12.06.2023 18:29
 
 
ПЕРЕБУДОВА ВІДНОСИН ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ І ДЕРЖАВИ ЗА ПОДАТКОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Дутчак Остап Ігорович, магістр права, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
12.06.2023 18:23
 
 
ПРАВОВА ПРИРОДА ГРАФІЧНИХ ЗАСОБІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
[Секція 6. Право інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне право. Інформаційні технології]
Автор: Іванов Павло Володимирович, аспірант Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
12.06.2023 18:55
 
 
ПРИНЦИП АВТОНОМІЇ ВОЛІ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Калнусенко І.С., студентка 2 курсу факультету прокуратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
12.06.2023 20:15
 
 
ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Калюжна Світлана Вікторівна, доктор філософії спеціальності 081 «Право», доцент кафедри міжнародних відносин Сумського національного аграрного університету
12.06.2023 19:02
 
 
ЩОДО КРИТЕРІЇВ КЛАСИФІКАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Карпенко Сергій Русланович, докторант кафедри публічного та приватного права Університету митної справи та фінансів
01.06.2023 15:38
 
 
 
ТРАСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ДОГОВІРНА ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Карпенко Сергій Русланович, кандидат філософських наук, докторант кафедри публічного та приватного права Університету митної справи та фінансів
19.05.2023 19:44
 
 
БОРОТЬБА З ПОДАТКОВИМ УХИЛЕННЯМ: ПРОБЛЕМА НЕДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ ТА ВИКРИТТЯ ПОДАТКОВИХ ШАХРАЙСТВ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Комашко Станіслав Володимирович, студент ОС «Магістр» Навчально-наукового інституту права КНУ імені Тараса Шевченка
26.05.2023 22:56
 
 
СУДДЯ І КОРУПЦІЯ. ВІД БАНАЛЬНОГО КОРИСТОЛЮБСТВА І НАХАБСТВА ДО КОНСЮМЕРИЗМУ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Меліхова Юлія Анатоліївна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри культурології, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого; Сідак Людмила Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
12.06.2023 20:20
 
 
ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Петрова Наталія Олександрівна, доктор філософії спеціальності 081 «Право», доцент кафедри міжнародних відносин, Сумський національний аграрний університет; Калюжна Світлана Вікторівна, доктор філософії спеціальності 081 «Право», доцент кафедри міжнародних відносин, Сумський національний аграрний університет
12.06.2023 20:10
 
 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ЩОДО ДЕОКУПАЦІЇ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ КРИМУ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Приходько Анна Володимирівна, кандидат юридичних наук, експерт Української незалежної морської профспілки
07.06.2023 20:08
 
 
ПРАВО НА ОСВІТУ ТА ВИКЛИКИ ВОЄННОГО СТАНУ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Самойленко Родіон Сергійович, студент першого курсу очної форми здобуття освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 “Право” освітньої програми “Право” Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
01.06.2023 16:11
 
 
НОВІ ВИКЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ПРАВО НА ОДНОСТАТЕВІ ШЛЮБИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Семенець Катерина Миколаївна, студентка магістратури Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Т. Шевченка
19.05.2023 18:45
 
 
РОЛЬ КОЛІЗІЙ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Сокол Вероніка Юріївна, студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету; Пипяк Микола Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
08.06.2023 22:57
 
 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СМАРТ-КОНТРАКТІВ ЯК ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Соколовський Максим Сергійович, студент 3 курсу ННІ Права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
01.06.2023 16:19
 
 
ОБ‘ЄКТИ, ЗГЕНЕРОВАНІ КОМП‘ЮТЕРНИМИ ПРОГРАМАМИ ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Уланська Марія Олександрівна, студентка 2 курсу факультету юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
13.06.2023 20:38
 
Відображено [1-20] з 22 Сторінки: 1 2 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше