:: LEX :: Конференции 2019 :: Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 13) (13.06.2019)
UA  RU  EN
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Редакционная коллегия. ОБ «Наукова спильнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архив

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 62)

Срок представления материалов

13 июня 2024

До начала конференции осталось дней 19


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 13) (13.06.2019)

Отображено [1-20] з 25 Страницы: 1 2 
 
COORDINATION OF THE ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT BODIES OF FINLAND
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Maksurov Alexey Anatolevich, PhD in Law, Professor, Kiev National University named after Taras Shevchenko
20.05.2019 14:36
 
 
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПОЗОВ» ТА «ПОЗОВНА ЗАЯВА»
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Бороздуха Марія Ростиславівна, здобувач вищої освіти факультету соціології та права, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського
13.06.2019 12:59
 
 
УЧАСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Геля Вікторія Олександрівна, студентка 3 курсу, факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
12.06.2019 14:42
 
 
ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЮ ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Гуйван Петро Дмитрович, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, докторант Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
13.06.2019 18:04
 
 
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Гулик Андрій Григорович, кандидат юридичних наук, Львівський окружний адміністративний суд
10.06.2019 15:02
 
 
ПОНЯТТЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ У КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕННЯХ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Дубинський Ігор Юрійович, аспірант кафедри адміністративного, кримінального права і процесу, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон, Україна
04.06.2019 16:56
 
 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Іванова Ганна Сергіївна, кандидат юридичних наук, докторант кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
13.06.2019 12:53
 
 
ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО БАНКРУТСТВА В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Колодійчук Назарій Романович, студент 4 курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
07.06.2019 18:29
 
 
РАДЯНСЬКІ ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ ТА ПРЕСА ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ПОЛОН (1940- 80-ТІ Р.)
[Секция 9. История стран мира и международные отношения]
Автор: Левикін Володимир Валерійович, кандидат історичних наук, старший науковий співобітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. Михайла Грушевського Національної академії наук України
14.06.2019 12:21
 
 
ЗАРОДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Ликова Інна Анатоліївна, магістрант 6 курсу, факультету економіки та права Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика
14.06.2019 12:11
 
 
 
CПІР ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ ЯК РІЗНОВИД ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО СПОРУ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Мазур Анатолій Васильович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та митного права Університету митної справи та фінансів; Чернишов Артем Олексійович, студент 4 курсу Навчально-наукового інституту права та міжнародно-правових відносин Університету митної справи та фінансів
12.06.2019 17:37
 
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОМЕРАХ: НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Макарова Світлана Олександрівна, студентка Університету митної справи та фінансів, Навчально-науковий інститут права та міжнародно правових відносин
06.06.2019 15:17
 
 
ЯКІВ ГАНДЗЮК ЯК СИМВОЛ МУЖНОСТІ
[Секция 8. История становления украинской государственности]
Автор: Макогончук Наталія Віталіївна, кандидат педагогічних наук, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
14.06.2019 12:17
 
 
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТИПРАВНИХ ВЧИНКІВ У КОНТЕКСТІ КАТЕГОРІАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
[Секция 7. История государства и права. История политических и правовых учений]
Автор: Панченко Олександр Георгійович, адвокат, помічник-консультант, Комітет з питань запобігання і протидії корупції, Верховна Рада України
21.05.2019 19:19
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ АДВОКАТІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ЗА ТРУДОВИМИ ДОГОВОРАМИ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Плєхов Данило Олександрович, студент 1 курсу магістратури факультету Адвокатури, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
27.05.2019 12:02
 
 
ДІЯЛЬНІСТЬ АНГЛІЙСЬКОГО ТОВАРИСТВА РОЗЕНКРЕЙЦЕРІВ У СВІТЛІ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ РОЗЕКРЕЙЦЕРСЬКОГО РУХУ
[Секция 9. История стран мира и международные отношения]
Автор: Помазан Дмитро Юрійович, аспірант, природно-географічний факультет, кафедра історії, археології та філософії, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
10.06.2019 15:27
 
 
РЕЛІГІЙНІ ПІДГРУНТЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ В УКРАЇНІ
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Радзілевич Дмитро Анатолійович, аспірант кафедри теорії та історії, Міжнародний гуманітарний університет
12.06.2019 14:33
 
 
РЕФОРМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Роговська Анастасія Ігорівна, студентка II курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
10.06.2019 15:19
 
 
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНА - НАТО
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Сароян Марія Артемівна, студентка юридичного факультету Дніпровського національного університету ім. О. Гончара
21.05.2019 19:25
 
 
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: ПОНЯТТЯ, ПРИЧИНИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Сароян Марія Артемівна, студентка юридичного факультету Дніпровського національного університету ім. О. Гончара
21.05.2019 19:29
 
Отображено [1-20] з 25 Страницы: 1 2 


© 2006-2024 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше