:: LEX :: ОСОБЛИВОСТІ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОСОБЛИВОСТІ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
 
11.12.2017 16:46
Автор: Кудра Ірина Андріївна, студентка Національного авіаційного університету
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]

Спадковий договір, що був донедавна невідомий нашому законодавцеві, є широко розповсюдженим інститутом у багатьох європейських країнах. Цей цивільно-правовий договір є новацією для нашої правової системи, оскільки він не був передбачений ані Цивільним Кодексом УРСР 1922 року, ані Цивільним Кодексом УРСР 1963 року. Він з’явився в українському законодавстві лише з прийняттям Цивільного Кодексу України 2003 року.

Спадковий договір не розглядається як самостійний вид спадкування, оскільки відповідно до ст. 1217 ЦК [1] України спадкування здійснюється за заповітом або за законом. До спадкового договору не застосовуються норми спадкового права в силу відсутності юридичного складу спадкового правонаступника. Такий висновок грунтується на тому, що відчужувач не може розпорядитися майном, яке є предметом спадкового договору, на випадок смерті; майно, яке є предметом спадкового договору, не включається до складу спадщини; набувач може оформити право власності на майно, яке є предметом спадкового договору, негайно після смерті відчужувача, а не зі спливом 6-ти місячного строку, встановленого для оформлення права на спадщину;на таке майно після смерті відчужувана не можуть претендувати особи, які мають право на обов'язкову частку у спадщині; майно, яке є предметом спадкового договору, на момент його укладення визначене конкретно і не може бути відчужене [5, с.33].

Спадковим договором, згідно зі ст. 1302 ЦК, є договір згідно з яким одна сторона (набувач) зобов’язана виконати вказівки другої сторони (відчужувача) і в разі смерті останнього набуває права власності на його майно. Це консенсуальний договір, оскільки момент його укладення пов’язується з досягненням сторонами угоди з усіх істотних умов і тягне за собою виникнення цивільних прав і обов’язків сторін після надання правочину письмової форми та нотаріального посвідчення [3, с.157].

Як зазначено, спадковий договір укладається у письмовій формі й підлягає нотаріальному посвідченню, а також державній реєстрації у Спадковому реєстрі. У разі недодержання сторонами зазначених вимог спадковий договір визнається нікчемним. 

Сторони спадкового договору мають відповідні права й обов’язки. Так, ст. 1305 ЦК України передбачено, що набувач у спадковому договорі може бути зобов’язаний вчинити певну дію майнового або немайнового характеру до відкриття спадщини або після її відкриття. Зазначені дії мають здійснюватися залежно від розпоряджень відчужувача, до або після настання його смерті. Із положень глави 90 ЦК України вбачається, що набувач здійснює покладені на нього договором обов’язки за свій рахунок і не має права на відшкодування витрат та сплату винагороди за рахунок майна, що призначене йому відчужувачем. Водночас відчужувач має право призначити особу, яка після його смерті буде здійснювати контроль за виконанням спадкового договору.[2, с. 59-60].

Також слід зазначити, що якщо за життя відчужувана набувач помер до того, як виконав умови договору, спадковий договір вважається припиненим. За бажанням відчужувача ним може бути укладений новий спадковий договір із спадкоємцями набувача, який помер. Однак у кожному разі спадкоємці набувача мають право вимагати від відчужувача відшкодування витрат на виконання спадкового договору в тій частині зобов’язань, які були виконані набувачем до смерті останнього. 

Розірвання спадкового договору можливе з ініціативи однієї зі сторін у судовому порядку. Так, спадковий договір може бути розірваний відчужувачем, якщо набувач не виконує належним чином покладених на нього обов’язків. Набувач же може вимагати розірвання договору в тому випадку, якщо належне виконання обов’язків за договором з його боку неможливе (наприклад, з причин погіршення стану здоров’я). Крім розірвання, в договорі можуть бути передбачені й інші наслідки порушення сторонами зобов’язань, наприклад, відшкодування збитків, компенсація моральної шкоди тощо[4, с.81].

В юридичній практиці такий договір не часто використовується. Це зумовлено, по-перше, необізнаністю населення, по-друге, тим, що відсутній відпрацьований механізм використання спадкового договору. Тому нотаріуси неохоче радять своїм клієнтам підписувати подібний договір. Тим більше, що багато в чому він схожий на договір довічного утримання [2, с.58].

Отже, спадковий договір є новим інститутом в цивільному праві України. Варто сказати, що він одночасно є і розпорядженням на випадок смерті, й договором, змістом якого обумовлюються його істотні умови. Водночас спадковий договір не суперечить загальним засадам цивільного законодавства і розкриває нові можливості здійснення прав власника щодо розпорядження своїм майном.

Література:

1. Цивільний кодекс України від 18 червня 1963 р. //Відомості  Верховної Ради УРСР. – 1963. – №30. – ст. 463.

2. Рогожина З. К. Характеристика спадкового договору / З. К. Рогожина. // Судова апеляція. – 2015. – №1. – С. 57–63.

3. Васильченко В. М. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права України / В. М. Васильченко // Право України, 2003. – №6. – С. 118-121.

4. Скопиченко О. В. Спадковий договір в системі цивільно-правових договорів / О. В. Скопиченко. // Юридичні науки. – 2015. – №5. – С.78-82.

5. Луць В. В. Окремі питання спадкового договору в Цивільному праві України / В. В. Луць // Юридична Україна. – 2009. – №9. – 33 с.

_______________________________

Науковий керівник: Науковий керівник: Білоусов В.М., старший викладач, Національний авіаційний університетCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МАЛОЛІТНІМИ І НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ
15.12.2017 18:40
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ ЛЕГАТУ (ДОЦІЛЬНІСТЬ ОТОТОЖНЕННЯ ЛЕГАТУ З ДОГОВОРОМ ДОРУЧЕННЯ)
15.12.2017 17:20
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
12.12.2017 17:17
ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ
12.12.2017 17:11
НОВІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИШВИДШЕНОЇ ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ СПОРУ У РЕГЛАМЕНТІ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖНОГО СУДУ ПРИ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ В РЕДАКЦІЇ ВІД 01 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
11.12.2017 16:42
СІМЕЙНЕ ПРАВО В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ
05.12.2017 18:15
ФОРМУВАННЯ ПРОАКТИВНОГО ІНТЕРАКЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НОТАРІАТОМ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
05.12.2017 08:45
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше