:: LEX :: ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ
 
15.12.2017 18:47
Автор: Зарубей Вікторія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри досудового розслідування Навчально-наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ; Безчастна Анастасія Вікторівна, слухач магістратури Навчально-наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право]

На сьогодні незаконний обіг наркотиків – надзвичайно складне, багатогранне і у той же час суспільно небезпечне явище у сучасному світі. З однієї сторони, наркотики є необхідними медичними препаратами, а з іншої сторони – вони заподіюють величезну шкоду, яка практично не піддається обрахунку. 

Особлива небезпека полягає у тому, що особи цього кола об’єднуються у суворо упорядковану систему, що представляє собою організовані групи або злочинні організації. У процесі функціонування подібні групи та угруповання контролюють осіб, які самостійно вчиняли злочини, пов’язані з наркотиками, та встановлюють міцні організаційні зв’язки між собою, а також монополізують обіг наркотиків на значних територіях. Крім того, вони проникають за межі державних кордонів з метою вчинення незаконного обігу наркотиків, що призводить, крім усього іншого, ще до міжнаціональних та міжнародних конфліктів. 

Умови сьогодення потребують розгляду особливостей розслідування діяльності організованих злочинних угруповань у сфері обігу наркотичних речовин, що мають розгалужену мережу міжнародних зв’язків, використовують канали збуту наркотичних засобів у різних державах. 

Загалом міжнародне співробітництво під час кримінального провадження має кілька форм реалізації:

- міжнародна правова допомога;

- екстрадиція особи;

- перейняття кримінального провадження;

- передання засуджених осіб;

- визнання та виконання вироків іноземних держав [1, с. 12—16].

На цей час співробітництво між правоохоронними органами різних держав у сфері боротьби з обігом наркотиків на міжнародній арені розвивається доволі інтенсивно, застосовуються нові форми і методи співпраці. Таке міжнародне співробітництво здійснюється на трьох рівнях: двосторонньому, регіональному, загальносвітовому.

Зазначена діяльність регулюється положеннями відповідних міжнародних договорів, які визначають міжнародну протиправність, закладають основи узгодженого співробітництва держав при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, що вчиняють транснаціональні організовані злочинні угруповання. Це Єдина конвенція про наркотичні засоби (1961 р.) з поправками, внесеними до неї Протоколом (1972 р.) [2], Конвенція про психотропні речовини (1971 р.) [3], Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин (1988 р.) [4], Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (2000 р.) з Протоколами до неї [5, с. 554—606], Угода про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів (2012 р.) [6] та низка інших.

Вагомим правовим підґрунтям реалізації заходів міжнародного співробітництва під час розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених організованими злочинними угрупованнями, є багатосторонні міжнародні договори з питань реалізації окремих форм міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. Це Європейська конвенція про видачу правопорушників (1957 р.) з Додатковим протоколом (1975 р.) та Другим додатковим протоколом (1978 р.) [7, с. 10—111], Європейська конвенція про взаємну правову допомогу у кримінальних справах (1959 р.) з Додатковим протоколом (1978 р.) та Другим додатковим протоколом (2001 р.) [8, с. 12—232], Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах (1972 р.) [9, с. 297—327], Мінська конвенція (1993 р.) з Протоколом (1997 р.) [10, с. 463—497].

З огляду на всі вище перераховані міжнародні нормативно-правові документи, можна зазначити що без опрацювання договорів, угод та конвенцій з розслідування злочинів пов’язаних з незаконним обігом наркотиків неможливо формування концептуальних засад реалізації заходів міжнародного співробітництва. А також, достатньо актуальним є питання розробки нових криміналістичних засобів і методів у зв’язку з постійним вдосконаленням способів перевезення, передачі та «маскування» збуту наркотичних засобів. 

Література:

1. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження : наук.-прак. посіб. [Блажівський Є.М., Козьяков І.М., Толочко О.М. та ін.] ; за заг. ред. Л.О. Фролової. — К. : Алерта, 2013. — 348 с.

2. Единая конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 года с поправками, внесенными в соответствии с Протоколом 1972 года / Україна у міжнародно-правових від¬носинах : зб. докум. — К., 1996. — Кн. 1 : Боротьба зі злочинністю та взаємна правова допо¬мога. — С. 155—209.

3. Конвенция о психотропных веществах от 21 февраля 1971 года / Україна у міжнародно-правових відносинах : зб. докум. — К., 1996. — Кн. 1 : Боротьба зі злочинністю та взаєм¬на правова допомога. — С. 209—244.

4. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 года / Україна у міжнародно-правових відносинах : зб. докум. — К., 1996. — Кн. 1 : Боротьба зі злочинністю та взаємна правова допомога. — С. 244—285.

5. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року

з Протоколами, що її доповнюють від 15 листопада 2000 року № 55/25 ГА ООН / Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах. Багатосторонні договори. — К., 2006. — С. 554—606.

6. Угода про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів від 18 жовтня 2011 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0866-12.

7. Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року з двома Додатковими протоколами 1975 та 1978 років / Збірник міжнародних договорів у кримінальних справах. Багатосторонні договори. — К., 2006. — С. 12—111.

8. Європейська конвенція про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року з Додатковими протоколами 1978 та 2001 років / Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах. Багатосторонні договори. — К., 2006. — С. 112—232.

9. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах від 15 травня 1972 року / Збірник міжнародних договорів про правову допомогу у кримінальних справах. Багатосторонні договори. — К., 2006. — С. 297—327.

10. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року / Збірник міжнародних договорів про правову допомогу у кримінальних справах. Багатосторонні договори. — К., 2006. — С. 463—497.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ: ОКРЕМІ МАТЕРІАЛЬНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ КОЛІЗІЇ
29.11.2017 23:21
ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ОПТИМІЗАЦІЯ СТРОКУ ПОКАРАННЯ
15.12.2017 17:50
ОКРЕМІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ В УКРАЇНІ
15.12.2017 17:40
DEFENCE ACQUISITIONS – FACTORS AFFECTING CORRUPTION RISK
15.12.2017 17:33
ПРИТЯГНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
15.12.2017 16:52
СПІЛКУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ З ОСОБАМИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ КРИМІНАЛЬНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (КРИМІНАЛІТЕТОМ)
10.12.2017 10:53
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше