:: LEX :: Конференции 2017 :: Достижения и проблемы юридической науки в современном мире (16.11.2017)
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 25)

Срок представления материалов

17 сентября 2020

До начала конференции осталось дней 37


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Достижения и проблемы юридической науки в современном мире (16.11.2017)

Отображено [1-20] з 49 Страницы: 1 2 3 
 
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
[Секция 8. Финансовое право. Банковское право]
Автор: Андріяшевська Софія Романівна, студентка Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «Правознавство»
16.11.2017 22:33
 
 
РОЛЬ ПРОГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Аршава Інна Олександрівна, приватний нотаріус, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри соціальної психології та психології управління, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна
16.11.2017 23:05
 
 
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
[Секция 9. Хозяйственное право. Хозяйственное процессуальное право]
Автор: Безклуба Олена Олександрівна, студентка 2 року навчання за освітнім рівнем “Магістр”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
07.11.2017 19:46
 
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО СУДУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ
[Секция 10. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Берцюх Мирослава Зіновіївна, магістр права, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права
24.11.2017 17:45
 
 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗНАРЯДЬ ТА ЗАСОБІВ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право]
Автор: Бориславська Оксана Романівна, здобувач вищої освіти, Львівський державний університет внутрішніх справ
17.11.2017 15:12
 
 
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ
[Секция 8. Финансовое право. Банковское право]
Автор: Бригінець Андріана Василівна, виконуючий обов'язки заступника начальника кафедри фінансових розслідувань, Університет державної фіскальної служби України
06.11.2017 23:35
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА КОРИСТУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИМИ ЗОНАМИ
[Секция 7. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Варданян Кристина Гамлєтівна, студентка, 4 курс, 1 група, Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
17.11.2017 15:31
 
 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ В ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право]
Автор: Вишневська Інна Анатоліївна, студентка 4 курс, 17 група, Інститут прокуратури та кримінальної юстиції, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
20.11.2017 17:37
 
 
ЩОДО ДЕЯКИХ ПРАВОВИХ ПРОБЛЕМ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
[Секция 7. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Гаджиєва Ельміра Єлшадівна, студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
16.11.2017 23:15
 
 
ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ВІДХОДІВ НА ДОВКІЛЛЯ
[Секция 7. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Гизимчук С.С., студент 4 курсу 2 групи військово-юридичного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
17.11.2017 14:50
 
 
 
РЕАЛІЇ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ВСЕСВІТНІЙ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Гребченко Марія Олегівна, здобувач вищої освіти Навчально-наукового інституту №2 Національної академії внутрішніх справ
15.11.2017 22:03
 
 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ, ЛОГІЧНОСТІ І ЗБАЛАНСОВАНОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право]
Автор: Гуртовенко Олег Леонтійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», адвокат
14.11.2017 08:57
 
 
ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ У СУДІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ЙОГО ВИКОРИСТРАННЯ В УКРАЇНІ
[Секция 6. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Довжук Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
06.11.2017 23:42
 
 
ПРИНЦИП ЗМАГАЛЬНОСТІ У НАКАЗНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Дяченко Сергій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Університету державної фіскальної служби України; Вовкочин Інна Василівна, студентка групи ПБ-14-5 Університету державної фіскальної служби України
16.11.2017 22:01
 
 
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН ЩОДО ПРАВОСУДДЯ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Дяченко Сергій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Університету державної фіскальної служби України; Макарук Лілія Олександрівна, студентка групи ПБ-14-5 Університету державної фіскальної служби України
14.11.2017 21:08
 
 
ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ ЯК ГАЛУЗЬ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
[Секция 1. Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Іркова Марія Володимирівна, студентка 17 групи 4-го курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
17.11.2017 15:06
 
 
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
[Секция 5. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Куліш Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, директор навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, заслужений юрист України; Федоришина Оксана Миколаївна, студентка-магістрантка навчально-наукового інституту права Сумського державного університету
13.11.2017 18:22
 
 
ПРАВОВИЙ СТАТУС БЕЗРОБІТНОГО В УКРАЇНІ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Легета Ірина Валеріївна, здобувач вищої освіти Навчально–наукового інституту №2 Національної академії внутрішніх справ
15.11.2017 22:11
 
 
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ В УКРАЇНСЬКИХ СУДАХ
[Секция 6. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Літкевич Олена Романівна, магістр економіко-правового факультету Київського кооперативного інституту бізнесу і права
17.11.2017 15:36
 
 
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ. МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ
[Секция 7. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Лозо Олена Вячеславівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри екологічного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
13.11.2017 18:34
 
Отображено [1-20] з 49 Страницы: 1 2 3 


© 2006-2020 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше