:: LEX :: Конференции 2017 :: Достижения и проблемы юридической науки в современном мире (16.11.2017)
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 16)

Срок представления материалов

15 октября 2019

До начала конференции осталось дней 0


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Достижения и проблемы юридической науки в современном мире (16.11.2017)

Отображено [1-20] з 49 Страницы: 1 2 3 
 
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
[Секция 8. Финансовое право. Банковское право]
Автор: Андріяшевська Софія Романівна, студентка Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «Правознавство»
16.11.2017 22:33
 
 
РОЛЬ ПРОГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Аршава Інна Олександрівна, приватний нотаріус, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри соціальної психології та психології управління, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна
16.11.2017 23:05
 
 
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
[Секция 9. Хозяйственное право. Хозяйственное процессуальное право]
Автор: Безклуба Олена Олександрівна, студентка 2 року навчання за освітнім рівнем “Магістр”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
07.11.2017 19:46
 
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО СУДУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ
[Секция 10. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Берцюх Мирослава Зіновіївна, магістр права, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права
24.11.2017 17:45
 
 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗНАРЯДЬ ТА ЗАСОБІВ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право]
Автор: Бориславська Оксана Романівна, здобувач вищої освіти, Львівський державний університет внутрішніх справ
17.11.2017 15:12
 
 
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ
[Секция 8. Финансовое право. Банковское право]
Автор: Бригінець Андріана Василівна, виконуючий обов'язки заступника начальника кафедри фінансових розслідувань, Університет державної фіскальної служби України
06.11.2017 23:35
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА КОРИСТУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИМИ ЗОНАМИ
[Секция 7. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Варданян Кристина Гамлєтівна, студентка, 4 курс, 1 група, Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
17.11.2017 15:31
 
 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ В ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право]
Автор: Вишневська Інна Анатоліївна, студентка 4 курс, 17 група, Інститут прокуратури та кримінальної юстиції, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
20.11.2017 17:37
 
 
ЩОДО ДЕЯКИХ ПРАВОВИХ ПРОБЛЕМ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
[Секция 7. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Гаджиєва Ельміра Єлшадівна, студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
16.11.2017 23:15
 
 
ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ВІДХОДІВ НА ДОВКІЛЛЯ
[Секция 7. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Гизимчук С.С., студент 4 курсу 2 групи військово-юридичного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
17.11.2017 14:50
 
 
 
РЕАЛІЇ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ВСЕСВІТНІЙ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Гребченко Марія Олегівна, здобувач вищої освіти Навчально-наукового інституту №2 Національної академії внутрішніх справ
15.11.2017 22:03
 
 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ, ЛОГІЧНОСТІ І ЗБАЛАНСОВАНОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право]
Автор: Гуртовенко Олег Леонтійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», адвокат
14.11.2017 08:57
 
 
ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ У СУДІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ЙОГО ВИКОРИСТРАННЯ В УКРАЇНІ
[Секция 6. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Довжук Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
06.11.2017 23:42
 
 
ПРИНЦИП ЗМАГАЛЬНОСТІ У НАКАЗНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Дяченко Сергій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Університету державної фіскальної служби України; Вовкочин Інна Василівна, студентка групи ПБ-14-5 Університету державної фіскальної служби України
16.11.2017 22:01
 
 
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН ЩОДО ПРАВОСУДДЯ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Дяченко Сергій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Університету державної фіскальної служби України; Макарук Лілія Олександрівна, студентка групи ПБ-14-5 Університету державної фіскальної служби України
14.11.2017 21:08
 
 
ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ ЯК ГАЛУЗЬ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
[Секция 1. Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Іркова Марія Володимирівна, студентка 17 групи 4-го курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
17.11.2017 15:06
 
 
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
[Секция 5. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Куліш Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, директор навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, заслужений юрист України; Федоришина Оксана Миколаївна, студентка-магістрантка навчально-наукового інституту права Сумського державного університету
13.11.2017 18:22
 
 
ПРАВОВИЙ СТАТУС БЕЗРОБІТНОГО В УКРАЇНІ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Легета Ірина Валеріївна, здобувач вищої освіти Навчально–наукового інституту №2 Національної академії внутрішніх справ
15.11.2017 22:11
 
 
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ В УКРАЇНСЬКИХ СУДАХ
[Секция 6. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Літкевич Олена Романівна, магістр економіко-правового факультету Київського кооперативного інституту бізнесу і права
17.11.2017 15:36
 
 
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ. МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ
[Секция 7. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Лозо Олена Вячеславівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри екологічного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
13.11.2017 18:34
 
Отображено [1-20] з 49 Страницы: 1 2 3 


© 2006-2019 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше