:: LEX :: ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 27)

Термін подання матеріалів

17 листопада 2020

До початку конференції залишилось днів 19


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
 
14.09.2007 09:53
Автор: Шимчук Анастасія Олександрівна, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
[Адміністративне право. Митне та податкове право]
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в державі найвищою соціальною цінністю[1]. Держава поклала на себе обов'язок охороняти і захищати інтереси людини. Це завдання особливого набуває значення в період надзвичайних станів, зокрема умовах воєнного режиму, оскільки нормальне функціонування суспільства в цілому стає неможливим. Потрібно звернути увагу, що права і свободи людини закріплюються як національними, так і міжнародними нормами: Загальна декларація прав людини (1948р.), Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод(1950р.), Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966р.) та інші. Звідси виводиться принципова вимога -будь-які обмеження прав і свобод громадян припустимі тільки в тому випадку і в тій мірі, в яких вони передбачені конституцією конкретної держави і відповідають нормам міжнародного права [5].
Введення воєнного стану передбачає переведення суспільства в надзвичайні умови, метою якого є "створення умов для здійснення органами державної, військовим командуванням, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями наданим їм повноважень у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності" [2]. Заради швидкого подолання воєнно-політичної кризи деякі права людини обмежуються. Але існує конкретна проблема: звуження прав і свобод не означає їх повну відсутність. У Конституції України ст.64 містить цілий перелік прав, які не можуть бути ліквідованими за будь-яких причин: право на рівні конституційні прав і свободи, право на громадянство, на життя, право на повагу до його гідності, право на свободу та особисту недоторканість тощо [1]. Важливою характеристикою воєнного стану є обмеження в праві пересування. Так, згідно із Законом України "Про правовий режим воєнного стану" запроваджується:
1. комендантська година
2. встановлюється особливий режим в'їзду і виїзду;
3. обмежується рух транспортних засобів;
4. забороняється призовникам і військовозобов'язаним змінювати місце проживання.[2].
В умовах воєнного режиму діють обмеження щодо продажу конкретних товарів, таких як зброя, сильнодіючі хімічні і отруйні речовини, алкогольні напої та речовини, які вироблені на спиртовій основі. У разі порушення вимог воєнного стану у підприємств, установ і організацій, громадян можуть бути вилучено радіопередавальне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп'ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв'язку. В такий період громадяни зобов'язані мати біля себе документи, що посвідчують їх особу, оскільки в період особливого режиму постійно перевіряються документи, а в разі потреби проводиться огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажу, службових приміщень та житла громадян. Всі ці заходи призводять до певних незручностей. Гарантом дотримання основ правового статусу особливості в умовах воєнного стану можуть бути існуючі в Україні заходи захисту прав і свобод громадян, включаючи можливість звернення до суду та органів прокуратури [5]. Ще однією з характеристик обмеження прав і свобод під час воєнного стану є примусове відчуження об'єктів права приватної власності юридичних та фізичних осіб [2, ст.23]. Постановою Кабінету Міністрів України зазначається, що право на відшкодування вартості майна мають:
* підприємства, установи організації усіх форм власності у зв'язку з виконанням ними мобілізаційних завдань та їх правонаступника;
* громадяни, які надали в наступному порядку будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, що є їх власністю, Збройним Силам, іншим військовим формуванням, а також їх спадкоємці [4, ст.2].
У Законі України "Про правовий режим воєнного стану" визначаються й інші права і свободи, котрі можуть обмежитись покладанням додаткових обов'язків: запроваджується трудова повинність для працездатного населення з метою залучення до виконання робіт, які мають охоронний характер; використовуються потужності підприємств, організацій, установ для потреб оборони, змінюється режим їх роботи; вилучається для тимчасового використання необхідне для потреб оборони майно -транспортні засоби, споруди, машини, механізми, обладнання тощо[2]. Обмеженню підпадають і деякі політичні права.
Порядок встановлення обмежень прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану визначається законами України [2]. Крім того, У Законі України "Про правовий режим воєнного стану" (ст.24) передбачено порядок інформування Генерального секретаря ООН. Згідно з даною статтею Україна відповідно до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права у разі введення воєнного стану повідомляє держави, які беруть участь у цьому пакті, про обмеження прав і свобод людини і громадянина та про межу цих відхилень і про причини прийняття такого рішення [3]. Звідси випливає, що законодавством України враховується можливість обмеження прав громадян та накладання додаткових обов'язків в період воєнного стану. Законами України обумовлюється, що обмеження проводиться лише в тій мірі і в тих межах, котрі необхідні для оборони і захисту країни.
Отже, можна зробити висновок, що передбачені законом обмежувальні права та свободи людини і громадянина мають чіткі межі і умови запровадження. Вони, насамперед, закріплюються міжнародним законодавством і забезпечуються національним.

Література:
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 161.
2. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 6 квітня 2000 року // Офіційний вісник України. -2000. - № 17 . - Ст. 691.
3. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000 року // Офіційний вісник України. - 2000. - №15. - Ст. 588.
4.Про затвердження Порядку відшкодування вартості відчуженого майна у власника під час мобілізації в умовах воєнного стану: постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2005 року // Офіційний вісник України. -2005. - №40. - Ст. 2546.
5. Глушков В.О. Права і свободи громадянина в умовах надзвичайного і воєнного стану // mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/9.hmt.

е-mail: Anastasiya_Sh@ukr.net
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ГРОМАДЯН НА ОСКАРЖЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
01.10.2007 20:21
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ СУБ‘ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
01.10.2007 14:06
ЄВРОАНТЛАНТИЧНЙ СТАНДАРТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА МІЛІЦІЄЮ (ПОЛІЦІЄЮ) ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
01.10.2007 14:03
СУБ’ЄКТИ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПЕРСПЕКТИВИ НОТАРІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
01.10.2007 13:58
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше