:: LEX :: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ЯК НАУКИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 27)

Термін подання матеріалів

17 листопада 2020

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ЯК НАУКИ
 
02.03.2017 11:09
Автор: Казмірчук Яна Михайлівна, студентка Вінницького відділення Ірпінського державного коледжу економіки і права
[Секція 9. Господарське право. Господарське процесуальне право]

Господарська сфери суспільного життя забезпечує суспільство необхідними для задоволення потреб його членів, різноманітних організацій та держави в цілому матеріальними благами, яких серед дарів природи не знайти: вони виникають в результаті або переробки дарів природи (вже існуючих матеріальних цінностей – природних багатств, зокрема), або виробництва (створення нових матеріальних цінностей, в т. ч. й з елементами переробки) [1].

Спільне проживання людей неможливо уявити без виробництва різноманітних матеріальних благ для задоволення не пише індивідуальних, а й групових та інших категорій спільних інтересів. 

Господарювання, у розумінні задоволення господарських потреб (в одязі, житлі, предметах побуту тощо) певних соціальних груп, було притаманно людській спільноті на ранніх етапах суспільного розвитку. А функціонування будь-якої людської і спільноти неможливо без регулювання відносин між її членами, в т. ч. і з питань ведення господарських справ. Вивчає ці відносини наука господарського права. Щодо тенденцій розвитку науки господарського права, як світової, так і української можна зробити наступні висновки [2].

Основною метою науки господарського права на протязі всього часу існування суспільних господарських відносин є теоретичне обґрунтування цих відносин, що включає в себе: 

- вивчення типу господарських відносин, існуючих у суспільстві; 

- розробку концепцій та рекомендацій щодо законодавчої бази, яка регулює господарські відносини; 

- моніторинг нових видів суб’єктів господарювання; 

- моніторинг нормативно-законодавчих актів, що регулюють господарські відносини у суспільстві; 

- виявлення недоліків та вад у господарському законодавстві та пошук шляхів їх усунення; 

- вироблення рекомендацій щодо приведення державного господарського законодавства у відповідність із міжнародними нормами[3].

В українській науці господарського права можна виділити окремо тенденцію розвитку науки підприємницького права, як частини науки господарського права. 

На загальнотеоретичному рівні проблеми вдосконалення і ефективності українського законодавства останніми роками досліджуються достатньо ґрунтовно. Заслуговують уваги роботи тих вчених, хто аналізує зміст окремих галузей законодавства. Проте, як наголошується в літературі, економічні відносини поки що багато в чому існують поза рамками правового регулювання, а законодавство в цій сфері знаходиться у стадії становлення.
Література:

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // ВВР, 1996 р., № 30. 

2. Господарський кодекс України: Коментар. / За заг. ред. д.ю.н., проф. Саніахметової Н.О. – К.: Одіссей, 2004. 

3. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

______________________

Науковий керівник: Гаврилюк Ольга Василівна, викладач Вінницького відділення Ірпінського державного коледжу економіки і правадопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ НЕДІЙСНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ
27.02.2017 12:00
OСOБЛИВOСТІ АПЕЛЯЦІЙНOГO ПРOВАДЖЕННЯ В ГOСПOДАРСЬКOМУ ПРOЦЕСІ
27.01.2017 14:18
ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
22.02.2017 10:28
СУЧАСНІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА ЯК СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
10.03.2017 22:20
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
07.03.2017 08:38
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше