:: LEX :: ДЕМОКРАТИЧНА ТА ПРАВОВА СУТЬ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ СТОРІН У СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 23)

Термін подання матеріалів

11 червня 2020

До початку конференції залишилось днів 8


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДЕМОКРАТИЧНА ТА ПРАВОВА СУТЬ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ СТОРІН У СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ
 
14.06.2017 18:23
Автор: Музичук Катерина Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент, помічник судді Апеляційного суду Рівненської області
[Секція 10. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

Принцип рівності сторін у судовому розгляді відноситься до демократичних, так як сприяє забезпеченню однакових умов сторонам у судовому процесі (особі і державі). Демократичність і правову суть цього принципу встановлювали шляхом вивчення рішень Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ або Суд). Помічено: у різних прецедентах ЄСПЛ цей принцип перебуває у постійному розвитку, взаємозбагачується і уточнюється відповідно до вимог сьогодення.

На думку Суду, цей принцип «вимагає, щоб кожній стороні надавалася можливість представляти справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої сторони» [1, п.38]. Іншим прецедентом Суд визначає розглядуваний принцип як «один із складників ширшої концепції справедливого судового розгляду – передбачає, що кожна сторона повинна мати розумну можливість представляти свою сторону в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище в порівнянні з опонентом» [2, п.26; 3, п.26;  4, п.33; 5, п.28].

Розвиваючи цей же принцип «Суд постійно підкреслює, що принцип рівності сторін є одним із елементів зазначеної концепції справедливого судового розгляду і вимагає того, щоб кожній зі сторін процесу була надана розумна можливість викласти свою позицію при таких умовах, які не ставили б цю сторону в суттєво невигідне становище по відношенню до протилежної сторони» [6, п.72]. У цьому прецеденті Суд переходить від вислову «передбачає» до вислову «вимагає», що підсилює обов’язковість процесуальної міри.

Практика Суду, яка відображає принцип рівності сторін у судовому розгляді, нами узагальнена блок-схемою, зображеною на рис. 1.
Отже, як і будь-який із принципів ЄСПЛ, розглядуваний принцип рівності сторін у судовому розгляді є динамічний. Його динамізм викликаний тим, що умови сьогодення не повинні впливати на відхилення судочинства від демократичного курсу. Сказане ілюструє динамічність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [7] (основного документу, який стоїть на варті демократії). Не врахування Конвенції і принципів ЄСПЛ призводить до того, що вітчизняні суди, спираючись на усталене (незмінне) писане право породжують відхід від демократії: суди не завжди в змозі захистити права людини.
Література:

1. Рішення ЄСПЛ від 23 жовтня 1996 р. у справі «Анкерл проти Швейцарії» [Ankerl v. Swinzerland] (заява № 17748/91).

2. Рішення ЄСПЛ від15 травня 2008 р. у справі «Надточій проти України» [Nadtochiy v. Ukraine] (заява № 7460/03).

3. Рішення ЄСПЛ від 12 жовтня 1992 р. у справі «Т. проти Італії» [T.   v. Italy] (серія А, № 245-С).

4. Рішення ЄСПЛ від 28 серпня 1991 р. у справі «Ф.С.Б. проти Італії» [F.C.B. v. Italy] (серія А, № 245-С).

5. Рішення ЄСПЛ від 8 червня 2006 р. у справі «Кайя проти Австрії» [Kaya v. Austria] (заява № 54698/00).

6. Рішення Великої палати ЄСПЛ від 7 червня 2001 р. у справі «Кресс проти Франції» [Kress v. France] [GC] (заява № 39594/98).

7. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод з поправками, внесеними відповідно до положень Протоколів №№ 11 та 14 з Протоколами №№ 1, 4, 6, 7, 12 та 13. – Страсбург: Секретаріат Європейського суду з прав людини. – 2010. – 24 с – (Український переклад).допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ ТРАСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ
09.06.2017 15:52
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше