:: LEX :: ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 7


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
 
17.09.2008 22:37
Автор: Звєрєва Олена Володимирівна, доцент, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри цивільного права та процесу Донецького університету економіки та права
[Господарське право. Господарський процес]
Необхідність гармонізації законодавства України обумовлюється, перш за все, необхідністю економічної інтеграції України в торговий простір ЄС. Одним з напрямів гармонізації законодавства України є захист прав споживачів.
Згідно статті 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейським Співтовариством (Європейським Союзом) і державами-членами Україна взяла на себе зобов'язання прийняти заходи для поступового приведення національного законодавства у відповідність із законодавством Європейського Союзу в певних сферах [1]. До таких сфер відносяться, зокрема, захист прав споживачів; технічні правила і стандарти.
З метою реалізації завдань першого етапу виконання Програми було проведено порівняно-правове дослідження відповідності законодавства України acquis communautaire, зокрема, у сфері захисту прав споживачів і в 2005 році його результати були видані під назвою “Правове регулювання захисту прав споживачів в Європейському Союзі і в Україні" [2]. На думку авторів, прийнятий Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів” [3] (далі Закон) забезпечив урахування в законодавстві України положень основних актів acquis ЄС в досліджуваній сфері.
Дійсно чинне законодавство України в питаннях захисту прав споживачів частково відповідає вимогам законодавства ЄС. Проте, проблему гармонізації законодавства про захист прав споживачів не можна вирішити без вирішення питання про гармонізацію національного законодавства України в цілому.
Нормативним актом, спрямованим на врегулювання економічних відносин в Україні є Господарський кодекс України. Як відомо, Господарський кодекс України був прийнятий одночасно з ухваленням нового Цивільного кодексу України, що викликало безліч суперечок з приводу доцільності їх ухвалення. Проте представляється, що вихід України на міжнародний рівень, бажання вступити в ЄС говорять про необхідність досягнення згоди в національному законодавстві.
Представляється, що в тривалій суперечці між цивілістами та господарниками слід ставити крапку. Ю.К.Толстой говорить, що накопичений людством досвід кодифікування цивільного і торгового законодавства свідчить про те, що розвиток економічного обороту владно диктує подолання партикуляризму в законодавстві, розмиває сословні, національні та інші бар'єри і кінець кінцем приводить до уніфікації законодавства, виступаючи як один з важелів національної консолідації колись роздроблених станів та кланів [4].
На думку Алексеєва С.С. в ході історичного розвитку границі між публічним правом і приватним правом у ряді областей суспільного життя стираються, виникають змішані публічно-правові та приватно-правові відносини [5]. При цьому, з розвитком законодавства, обумовленого потребами економічних, а також соціально-політичних та інших відносин, видаються комплексні нормативні акти, що зачіпають цілі сфери соціального життя або їх ділянки.
Як відомо, будь-яка галузь права регламентує певну сферу суспільних відносин. Комплексність тієї або іншої галузі права є ні що інше як прояв взаємодії різних галузей права [6]. Необхідно визнати, що не буває абсолютно самостійних, рафінованих галузей права. Нормативно-правові акти, що розробляються і приймаються, повинні бути направлені на зручність в застосуванні їх на практиці. При цьому не найважливішу роль грає відношення до тієї або іншої галузі права окремої норми того або іншого нормативно-правового акту.
Викладене дозволяє зробити висновок про те, що тривала суперечка між цивілістами та господарниками не приносить нічого позитивного у формування національної правової системи. Подальший розвиток галузей права національного законодавства повинен будуватися на принципах їх взаємодії, а не розмежування. І лише шляхом взаємодії норм права можна забезпечити належний захист прав споживачів.
Представляється, що завдання забезпечення ефективного захисту споживачів на сучасному етапі може бути вирішене, по-перше – шляхом забезпечення випуску і надходження в торгову мережу високоякісної продукції, якісного виконання робіт і надання послуг (завдяки чому споживачі не стикатимуться з порушенням своїх прав, а тому – не потребуватимуть їх захисту, тобто мова йде про господарсько-правові норми спрямовані на попередження порушень прав споживачів), а по-друге – за допомогою надання споживачеві пріоритету у відносинах з виробниками (цивільно-правові норми). При цьому слід враховувати, що у взаєминах за участю споживачів важливим чинником є наявність соціально значущого результату (задоволення потреб громадян).
Кажучи про гармонізацію законодавства, спрямованого на захист прав споживачів слід мати на увазі, що споживче право є комплексним інститутом провідну роль в якому грають господарсько-правові норми.

Література:
1. Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire.-К.:ТОВ “Ніка-Прінт”-2006.-С.9.
2. Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire.-К.:ТОВ “Ніка-Прінт”-2006.-С.9-11, 17-18, 376-419.
3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів” від 12.05.1991 р. №1023-XII” від 01.12.2005 р. №3161-IV.
4. Толстой Ю.К. Еще раз о хозяйственном законодательстве, Правоведение, 1990. - № 3. – С.29.
5. Алексеев С.С. Теория права. – М.: Издательство БЕК, - 1994. – С. 102.
6. Зверева Е.В. Гармонизация законодательства Украины как необходимая предпосылка гармонизации с законодательством Европейского Союза //Материалы II Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні наукові дослідження – 2006”. Том 4. Право. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 108.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС
29.09.2008 10:29
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОЛОНГАЦІЇ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ
29.09.2008 10:24
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше