:: LEX :: ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 4


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
 
27.12.2019 13:34
Автор: Антошкіна Валерія Костянтинівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри галузевих юридичних дисциплін Бердянського університету менеджменту і бізнесу
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]

Тлумачення міжнародно-правових норм виступає різновидом тлумачення юридичних норм, а тому використовує усі способи тлумачення, застосовні в теорії права, "за винятком тих, які суперечать самій істоті міжнародного права, заснованого на добровільній угоді суверенних суб'єктів" [1]. Проте тлумачення міжнародних договорів має свою специфіку та відрізняється від тлумачення національних норм. Це зумовлено в першу чергу особливістю міжнародного договору, який є "угодою між суб'єктами міжнародного права, укладення, дія і припинення якого регулюються міжнародним правом" [2].

Найважливіші положення щодо тлумачення міжнародних договорів містяться у Віденській конвенції про право міжнародних договорів 1969 (ст. 31, 32, 33). 

Звичай як джерело права міжнародного договору посідає значне місце в цій галузі поряд із договірними нормами. Звичаєвими нормами регулюються питання щодо структури міжнародного договору, проведення переговорів із вироблення тексту договорів, правила й засоби тлумачення міжнародного договору та ін. [3].

Аналіздоговірної практики свідчить, що однакові за формою і змістом акти виступають в різних формах - угоди, конвенції, договори. Проте різне найменування не впливає на їх юридичну природу і силу, що закріплено у Віденській конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. 

При тлумаченні міжнародних договорів інтерпретатор керується правилами їх тлумачення, встановленими в міжнародних конвенціях, угодах, якщо вони не суперечать законам України [4, С. 39].

В процесі тлумачення міжнародних договорів необхідно виокремлювати принципи, види і способи тлумачення, які найбільш змістовно характеризують особливості даного процесу.

Принципи тлумачення міжнародних договорів містять загальні правила тлумачення, яківідображають особливостіміжнародного договору як угоди суб'єктів міжнародного права, в першу чергу держав. На наш погляд, їх доцільно поділяти на загальні, що властиві процесу тлумачення різних правових норм та спеціальні, що є особливими саме для міжнародних договорів (рис. 1.). 

Загальним для процесу тлумачення міжнародних договорів є його поділ на офіційне (учасники чи міжнародні органи, вказані в тексті договору, органи, що спеціально створені даним договором) і неофіційне (юристи, історики права, журналісти, вченіз міжнародного права).

Специфічними видами є поділ тлумачення міжнародних договорів за його суб’єктами тлумачення на міжнародне (суб’єкти ̶ міжнародні органи, передбачені в самому договорі) і внутрішньодержавне (компетентний орган держави).

Міжнародне тлумаченняміжнародних договорів у свою чергу залежно від суб’єкту поділяється на міжнародне адміністративне тлумачення (органи, уповноважені державами здійснювати тлумачення) і міжнародне судове тлумачення (Міжнародний Суд ООН). Дане тлумачення стосується як двосторонніх, так і багатосторонніх міжнародних угод, та обов’язкове для учасників договору. Також виокремлюється автентичне тлумачення, яке здійснюється за угодою учасників договору і також є обов’язковим для них(у формі спеціальної угоди або протоколу, обміну нотами, тлумачення термінів у тексті договору).

Внутрішньодержавне тлумачення міжнародних договорів здійснюється згідно з національним правом у формі декларацій, заяв або інших документів, які додаються до договору.Держава в односторонньому порядку тлумачить зміст договору, що є обов’язковим тільки для держави, яка його тлумачить.
Щодо способів та прийомів тлумачення, то використовуються загальноприйняті: граматичний, логічний, систематичний та історичний.

Головну роль при тлумаченні договірних положень відіграє намір сторін (держав) під час створення договору - при певних сумнівах договірні положення слід інтерпретувати на користь необмеженої свободи суверенних держав – сторін договору.

Література:

1. Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий. М. Издательство «Юридическая литература». 1997. С. 82.

2. Звєрєв Є.О. Тлумачення міжнародних договорів національними судами: європейський досвід та українська практика : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.01; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.".К. 2015. 16 с.

3. Общая теория права и государства / Под ред. B.B. Лазарева. М. Юристъ. I996. C. 215.

4. Трагнюк О.Я. Тлумачення міжнародних договорів: теорія и досвід європейських міжнародних судових органів // Дис. канд. юрид. наук: 12.00.11. ̶ Харків. 2003. 205 с. допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
СУЧАСНЕ ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
20.12.2019 16:09
COORDINATION OF INTERNATIONAL COOPERATION IN THE KINGDOM OF SWEDEN
17.01.2020 19:01
ДО РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ «ДЕРЖАВА»
05.02.2020 20:50
СОЦІАЛЬНІ НОРМИ. ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІСТЬ НОРМ ПРАВА З ІНШИМИ СОЦІАЛЬНИМИ НОРМАМИ
04.02.2020 19:08
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше