:: LEX :: ДЕЯКІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОГО СТАТУСУ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 7


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДЕЯКІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОГО СТАТУСУ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 
26.09.2008 09:09
Автор: Зливко Станіслав Володимирович, викладач Чернігівського юридичного коледжу Державного департаменту України з питань виконання покарань
[Адміністративне право. Митне та податкове право]
В умовах формування правової держави, проведення в життя правової реформи в адміністративно-правовій науці і в практиці державного будівництва велике значення надається чіткому правовому регулюванню суспільних відносин, що виникають у сфері державного управління, усуненню дублювання і паралелізму, переходу від адміністративних методів до методів економічних, психологічних, зміцненню порядку, дисципліни і законності. Для повноцінного та об‘єктивного визначення адміністративно-правового регулювання діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України необхідно проаналізувати загальні теоретичні положення правового регулювання взагалі та адміністративно-правового регулювання зокрема.
На думку Д.Н. Бахрах, адміністративне право у загальному вигляді — це управлінське право. Воно регулює відносини, що виникають під час формування і функціонування державної адміністрації, обслуговує сферу державного управління [1]. На думку Колпакова В.К. предмет правового регулювання будь-якої правової галузі становлять суспільні відносини, які нею регулюються. Отже, предмет адміністративного права — це сукупність управлінських відносин, які складаються в сфері державного управління [2].
Зважаючи на зазначені визначення, адміністративно-правову основу складає система адміністративно-правових норм, які регулюють відносини у сфері державного управління.
Коротко зупинимось на питаннях, які регулюють в діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України адміністративно-правові норми.
Адміністративно-правова норма — це обов'язкове правило поведінки, що встановлене й охороняється державою, метою якого є регулювання суспільних відносин, що виникають, змінюються і припиняються у сфері публічного управління.
Провідною соціальною метою адміністративно-правових норм є організація управлінських відносин [3].
Щодо Державної кримінально-виконавчої служби України, то норми адміністративного права регулюють в першу чергу відносини пов'язані з її організацією. На основі дослідження науково літератури та нормативної основи (див., наприклад [4], [5], [6], [7]), можна систематизувати такі відносини, які регулюють діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України:
– що складаються при створенні, функціонуванні, реорганізації і ліквідації органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України, підприємств, що забезпечують її діяльність, науково-дослідних, учбових, лікувальних і інших установ;
– пов'язані зі встановленням задач, функцій, компетенції, форм і методів діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України в даній сфері, її центрального і територіальних органів та установ;
– які виникають в результаті реалізації принципів управління, побудови і підпорядкування елементів Державної кримінально-виконавчої служби України, планування їх роботи, видання нормативних і індивідуальних актів тощо.
Адміністративно-правовим регулюванням також охоплюються відносини, які пов'язані з підготовкою, розстановкою і підвищенням кваліфікації кадрів, проходженням служби особами, які мають спеціальні звання співробітників Державної кримінально-виконавчої служби України, правовим і соціальним захистом її персоналу.
Нормами адміністративного права регулюються відносини, що виникають під час здійснення контролю за діяльністю органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України з боку органів державної влади, місцевого самоврядування, громадськості.
Нарешті, адміністративно-правові норми спрямовані на боротьбу з адміністративними правопорушеннями в діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України.

Література:
1. Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов. — М.: Издательство ВЕК, 1999 — 368 с.
2. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, –1999. –736 с. С. 53
3. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. -- К.: Юрінком Інтер, 2003. - 544 с. С.47,48
4. Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23 червня 2005 року N 2713-IV // Відомості Верховної Ради – 2005 - N 30 - Ст.409
5. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть Общая. Учебник. (под ред. Коренева А.П.) . - М.: МЮИ МВД России. Издательство «Щит-М». 1997 — 335 с.
6. Немченко М.І., Гамалій О.Г. Основи управління органами виконання покарань. Частина 1: Збірник лекцій. — К.: РВВ КІВС, 2000.— 134 с.
7. Леліков Г.І. Організаційно-правові засади формування і функціонування державної служби в Україні: дис... кюн: 12.00.07./УАДУ при Президентові України.— К., 1999.—173 арк.

e-mail: zlsl@rambler.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОНЯТТЯ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
27.09.2008 14:38
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
26.09.2008 09:12
ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
26.09.2008 09:06
ПРАВОВІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНИХ САНКЦІЙ ЗА ПЕРЕДАЧУ ЗАБОРОНЕНИХ ПРЕДМЕТІВ ОСОБАМ, ЯКИХ ТРИМАЮТЬ У СЛІДЧИХ ІЗОЛЯТОРАХ, В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ АБО В ЛІКУВАЛЬНО-ТРУДОВИХ ПРОФІЛАКТОРІЯХ
26.09.2008 09:04
АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ
26.09.2008 08:52
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУДАМИ ДЕЯКИХ ВИДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ
18.06.2008 21:27
PRESENT-DAY LEGAL SITUATION IN THE SPHERE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION OF UKRAINE AND INFLUENCE ON IT OF THE EUROPEAN UNION LAW
07.09.2008 13:44
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше