:: LEX :: УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА З ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 63)

Термін подання матеріалів

11 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА З ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
 
06.04.2012 10:20
Автор: Співак Марина Вікторівна, кандидат юридичних наук, викладач кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

В Україні почались радикальні перетворення в усіх сферах державного і суспільного життя, які, звичайно, не могли не торкатись охорони здоров'я. Українська охорона здоров'я потребує докорінних та виважених змін, які необхідно спрямувати на збереження і зміцнення життя й здоров'я населення і створення належних умов для реалізації конституційного права на охорону здоров'я у нашій державі. В умовах формування правової соціальної держави реалізація політики держави, що спрямована на охорону здоров'я населення і реформування системи охорони здоров'я, можлива лише шляхом прийняття належної нормативно-правової бази. Масив державних офіційних документів, є доволі громіздким, розрізненим і недостатньо практичним для широкого користування. Удосконалення організації законодавства з охорони здоров’я населення має починатися з його систематизації та кодифікації з метою усунення надмірної множинності офіційних державних документів і створення у структурі національного законодавства великих блоків нормативного матеріалу за відповідним об’єктом правового регулювання як вихідної бази для кодифікаційної роботи.

Важливе значення для захисту права громадян на охорону здоров’я мають норми, закріплені у Кодексі України про адміністративні правопорушення. Норми, що містяться у главі 5 Кодексу присвячені питанням адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі охорони праці та здоров’я населення. Зокрема, зазначена глава Кодексу передбачає адміністративну відповідальність за: порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм (ст. 42); виробництво, заготівлю, реалізацію: сільськогосподарської продукції, що містить хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації (ст. 42-1); заготівлю, переробку або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції (ст. 42-2); виробництво, зберігання, транспортування або реалізацію продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами та іншими біологічними агентами понад гранично допустимі рівні (ст. 42-3); незаконні вироблення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах (ст. 44); ухилення осіб, хворих на наркоманію, від медичного огляду чи медичного обстеження на наявність наркотичного сп’яніння (ст. 44-1); ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну хворобу (ст. 45); порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів (ст. 45-1); умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою (ст. 46); порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення (ст. 46-1); порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття  народною медициною (цілительством) (ст. 46-2) [1]. Пропонуємо поділяти нормативно-правові акти, що визначають адміністративну відповідальність за порушення в галузі охорони здоров’я населення, за видами проступків, які містяться в КУпАП:

 нормативно-правові акти, що регулюють адміністративну відповідальність за порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм;

 нормативно-правові акти, що регулюють адміністративну відповідальність за виробництво, заготівлю, реалізацію сільсько господарської продукції, яка містить хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації;

 нормативно-правові акти, що регулюють адміністративну відповідальність за заготівлю, переробку або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції;

 нормативно-правові акти, що регулюють адміністративну відповідальність за виробництво, зберігання, транспортування або реалізацію продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами та іншими біологічними агентами понад гранично допустимі рівні;

 нормативно-правові акти, що регулюють адміністративну відповідальність за незаконні вироблення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах;

 нормативно-правові акти, що регулюють адміністративну відповідальність за ухилення осіб, хворих на наркоманію, від медичного огляду чи медичного обстеження на наявність наркотичного сп’яніння;

 нормативно-правові акти, що регулюють адміністративну відповідальність за ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну хворобу;

 нормативно-правові акти, що регулюють адміністративну відповідальність за порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів;

 нормативно-правові акти, що регулюють адміністративну відповідальність за умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою; 

 нормативно-правові акти, що регулюють адміністративну відповідальність за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення;

 нормативно-правові акти, що регулюють адміністративну відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття  народною медициною (цілительством).

Реалізація адміністративно-правових норм – це процес практичного втілення у життя приписів, що містяться в адміністративно-правових нормах. Розрізняють чотири основні способи реалізації адміністративно-правових норм: дотримання, виконання, використання та застосування.

Адміністративно-правові норми передбачають взаємні обов’язки і права сторін, а також їх відповідальність у разі неналежного виконання обов’язків або порушення (неправильного використання) прав. Вони визначають обов’язки сторін не тільки в межах конкретних управлінських відносин (обов’язки однієї сторони перед іншою), а й перед державою та суспільством, а також засоби, що забезпечують її виконання і гарантують використання наданих прав. Аби регулюючий вплив адміністративного права стосовно суспільних відносин, що становлять його предмет, дійсно мав місце, потрібно, щоб реалізувалися норми адміністративного права. Це досягається шляхом  втілення на практиці правил поведінки, що містяться у нормах права. Лише тоді норми адміністративного права реалізуються у свідомо-вольовій діяльності людей.

Адміністративне нормотворення стає важливим і необхідним елементом регулювання галузі охорони здоров’я населення. Норми адміністративного права домінують серед інших правових норм, які регулюють відносини у сфері охорони здоров’я населення.
Література:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення http://zakon.nau.ua/doc/?code=80731-10.

2. Правове регулювання адміністративної відповідальності в галузі охорони здоров'я населення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. В. Співак; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2010. — 17 сCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОНЯТТЯ УЧАСТІ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ
12.04.2012 21:58
ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 172-2 КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ «ПОРУШЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВОГО СТАНОВИЩА»
04.04.2012 18:59
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше