:: LEX :: СУБ`ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 305 КК УКРАЇНИ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 22


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

СУБ`ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 305 КК УКРАЇНИ
 
30.05.2013 16:26
Автор: Давлатов Шавкат Бобоєвич, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та оперативно-розшукової діяльності Академії митної служби України; Балакан Юлія Андріївна, курсант Академії митної служби України
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]

Поширення серед співучасників контрабандистів працівників органів державної влади, в тому числі, посадових осіб митної служби, є однією з негативних тенденцій сьогодення. Сприяння вчиненню контрабанди службовими особами митної служби з використанням свого службового становища становить високу  суспільну небезпеку. По-перше, втручання таких осіб у злочинну діяльність  значно полегшує її здійснення громадянами та може забезпечувати систематичний характер незаконних переміщень через митний кордон. По-друге, це суттєво підриває авторитет органів державної влади, втрачається довіра з боку громадян.

Серед наукових праць, які безпосередньо були присвячені вивченню проблеми суб’єкта контрабанди можна виокремити роботи Г.М. Бражнікова, С.А. Гадойбоєва, В.Д. Меньшагіна, О.М. Омельчука, О.В. Процюка, В.В. Сіленко та ін..

На сьогодні, суб’єктом контрабанди наркотичних засобів (ст. 305  КК) є фізична, осудна особа, яка досягла 16-річного віку. Тобто загальний суб’єкт злочину. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» від 15.11.2011 № 4025-VI в ч.2 ст. 201 КК України введено нову кваліфікуючу ознаку контрабанди – вчинення службовою особою з використанням службового становища [1]. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів утворює спеціальний склад контрабанди, передбаченої ст.201 КК. Проте у спеціальній нормі (ст. 305) не зазначено службову особу як спеціального суб’єкта злочину. На нашу думку, ця прогалина потребує відповідної реакції з боку законодавця. Зважаючи на вищевикладене, вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів службовими особами має бути виділено в кваліфікований вид контрабанди, передбаченої ст. 305 КК України. До речі, більшість країн при конструюванні кваліфікованого (особливо кваліфікованого) складу злочину контрабанди, передбачили дану ознаку. Як приклад можна навести законодавство Росії, Білорусії, Грузії, Молдови. 

Певні складнощі виникають при визначенні, чи кожна службова особа, яка використовує своє службове становище для незаконного переміщення предметів (речовин) через митний кордон держави, має нести відповідальність за вчинення контрабанди. Проаналізувавши положення МК України та визначення службової особи, закріплене ст. 18 КК України, ми зробили наступний висновок. Суб`єктом контрабанди наркотичних засобів, вчиненої з використанням свого службового становища можуть бути працівники митних органів, до функціональних обов’язків яких, згідно посадової інструкції, належить безпосереднє здійснення митного контролю, а також працівники митних органів, на яких покладено виконання інших завдань, зазначених у ст. 544 МК, здійснення організаційного, юридичного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності митної служби України і яким присвоєно спеціальні звання митної служби [2].  Також слід визнати, що контрабанда, яка вчинюється службовою особою з використанням свого службового становища, може бути вчинена і іншими особами, службова діяльність яких безпосередньо не пов’язана з виконанням вказаних вище функцій, але вони можуть використовувати своє службове становище для незаконного переміщення предметів контрабанди. В.Д. Меньшагін слушно зазначає, що до таких службових осіб належать  службові особи прикордонної охорони, працівники потягів, морських суден і літаків, які здійснюють закордонні рейси і ін. [3, С. 129]. Аналогічної думки дотримується і Г.М. Бражніков, який до числа суб’єктів, що можуть незаконно переміщувати відповідні предмети через митний кордон України з використанням службового становища, також зараховує осіб, що можуть використовувати авторитет і значимість займаної посади з метою впливу на прийняття рішення з боку співробітників митних органів (прокурори, голови територіальних адміністрацій і т.д.) [4, С. 63]. Тому вважаємо, що службовими особами, які можуть бути спеціальними суб’єктами контрабанди є також: 1) особи, службова діяльність яких безпосередньо пов’язана з перетином митного кордону (капітани морських і команди повітряних суден, начальники потягів, які здійснюють рейси за кордон і т.д.); 2) службові особи, які звільнені відповідно до положень МК України, інших законів України, а також міжнародних договорів, укладених у встановленому законом порядку, від окремих форм митного контролю, що скористалися цим для вчинення контрабанди; 3)  особи, що можуть використовувати авторитет займаної посади з метою впливу на прийняття рішення з боку співробітників митних органів (прокурори, судді і т.д.).

Потрібно наголосити на тому, що поняття “службова особа” та “використання своїх службових повноважень” повинні знаходитися у прямій залежності при вчиненні даного злочину. Незаконне переміщення службовою особою через митний кордон наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів без використання своїх повноважень не може визнаватись кваліфікуючою ознакою даного складу злочину. Контрабанда вчинена службовими особами з використанням свого службового становища,  вимагає додаткової кваліфікації за статтями кримінального закону про службові злочини. 

У зв’язку з цим пропонуємо внести зміни до ч.2 ст. 305 КК України і викласти її у такій редакції: 

ч. 2 Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, а також якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи фальсифіковані лікарські засоби у великих розмірах, - караються…
Література:

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності: Закон України від 15.11.2011 № 4025-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. - №25. – Ст. 263.  

2. Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495- VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. - №44-45, №46-47, №48. – Ст. 552.

3. Контрабанда наркотичних засобів: проблеми протидії: Сорока, С.О.: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / С. О. Сорока; Наук. кер.  Костенко О.М. -  К., 2010.  - 226 с.

4. Ответственность за контрабанду, предусмотренная в ст. 201 УК Украины / Г.Н. Бражников. – Текст лекции. – Харьков, 2003 г. – 76 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС
24.05.2013 21:26
ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
12.06.2013 13:44
ПОШУК ЗЛОЧИНЦЯ ЗА СПОСОБОМ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ
11.06.2013 13:48
ПОЧАТОК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПРО СЕКСУАЛЬНІ ВБИВСТВА
11.06.2013 13:45
ДОВІДКОВО-ДОПОМІЖНІ ОБЛІКИ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ
11.06.2013 13:42
ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ СЕРІЙНИХ УБИВСТВ
11.06.2013 13:40
ДО ПОНЯТТЯ «СЕРІЙНІСТЬ ВБИВСТВ»
11.06.2013 13:38
ОСОБЛИВОСТІ НАСТУПНОГО ЕТАПУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ, ВЧИНЕНИХ ПІД ВИГЛЯДОМ РЕЛІГІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
11.06.2013 13:02
ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ, ВЧИНЕНИХ ПІД ВИГЛЯДОМ РЕЛІГІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
11.06.2013 12:56
СТАДІЯ ВІДДАНЯ ДО СУДУ ЗА КПК УСРР 1922 Р. ТА ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ У ПІДГОТОВЧІ ДІЇ СУДУ У КПК УСРР 1927 Р.
05.06.2013 19:22
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше