:: LEX :: ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ДОКУМЕНТІВ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПРО ШАХРАЙСТВО У СФЕРІ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ДОКУМЕНТІВ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПРО ШАХРАЙСТВО У СФЕРІ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
 
22.12.2013 13:41
Автор: Сітовська Любов Володимирівна, старший викладач кафедри права Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]

Під час розслідування шахрайства у сфері іпотечного кредитування шляхом призначення експертизи документів фінансово-кредитних операцій досліджуються закономірності утворення та відображення інформації у банківському обліку і звітності за господарськими операціями.

Об’єктом дослідження експертизи документів фінансово-кредитних операцій є документи бухгалтерського, податкового обліку і звітності; документи про економічну діяльність підприємств і організацій; документи фінансово-кредитних операцій.

Завданнями дослідження документів фінансово-кредитних операцій у кримінальних провадженнях про шахрайства у сфері іпотечного кредитування є встановлення: а) документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках; б) документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення іпотечних кредитів; в) документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку банків їх фінансово-господарської діяльності; г) відповідності вимогам чинних нормативно-правових актів відображення фінансово-господарських операцій банків з ведення обліку і подання звітності; д) документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських операцій щодо нарахування та сплати банками податків та їх відповідність даним обліку і звітності, чинному законодавству; є) кола осіб, на яких покладено обов’язок забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів з банківського обліку та контролю.

Під час розслідування шахрайств у сфері іпотечного кредитування шляхом призначення експертизи документів фінансово-кредитних операцій слідчі перед експертами можуть ставити такі питання:

– чи відповідає вимогам чинного законодавства документальне оформлення операцій (яким банком) з надання іпотечних кредитів, з повноти нарахування та сплати відсотків за користування такими кредитами (якому позичальнику)?

– чи відповідає перелік наданих документів банку для отримання іпотечних кредитних коштів за кредитною угодою чинному Положенню про кредитування?

– у якій сумі нанесені збитки банку в результаті необґрунтованої видачі, неповернення іпотечного кредиту за угодою (номер, дата)?

– чи відповідає вимогам чинних нормативних актів документальне оформлення операцій (яким банком) за надання іпотечних кредитів та повноти нарахування та сплати відсотків за користування такими кредитами (якому позичальнику, за якою угодою)?

– чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами нецільове використання іпотечних кредитних коштів за угодою (№, дата)?

– які допущено порушення вимог нормативних актів, що регулюють порядок видачі, погашення іпотечних кредитів, їх обліку та контролю, хто з посадових осіб зобов’язаний був забезпечити виконання встановлених правил?

– у відповідності до яких нормативних документів передбачено формування банком страхового резерву за рахунок валових витрат та формування загального резерву за рахунок прибутку?

– чи підтверджується документально дотримання банком (назва) відповідних нормативів відрахувань до страхового резерву?

Разом з постановою про призначення експертизи документів фінансово-кредитних операцій експертові слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості – вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення та вимоги договору про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси й інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалося в електронно-обчислювальному вигляді, експертові надаються документи на машинних носіях (роздруківки реєстрів бухгалтерського обліку) обов’язково завірені в установленому порядку.

Якщо експертизи документів фінансово-кредитних операцій призначається з метою перевірки висновків документальної ревізії у постанові про призначення такої експертизи слід зазначити, які саме висновки і з яких причин викликають сумнів (суперечать іншим зібраним у кримінальному провадженні доказам, оспорюються зацікавленими особами, непереконливо обґрунтовано ревізорами та ін.)

Якщо слідчий зазнає труднощів у визначенні документів, які необхідно направити на експертизу документів фінансово-кредитних операцій, йому слід звернутися за консультацією до спеціаліста. Документи, що направляються експерту мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за епізодами діяння, періодами тощо), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
22.12.2013 14:11
МЕТОД МИСЛЕННОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПОДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
22.12.2013 14:10
НАСТУПНИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА, ВЧИНЕНОГО ПІД ВИГЛЯДОМ РЕЛІГІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
22.12.2013 14:08
ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ, ВЧИНЕНИХ ПІД ВИГЛЯДОМ РЕЛІГІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
22.12.2013 14:07
ДОПИТИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПРО ШАХРАЙСТВО У СФЕРІ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
22.12.2013 13:43
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ
16.11.2013 15:55
МІСЦЕ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ЯК ОЗНАКА ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 250 КК УКРАЇНИ
16.11.2013 15:46
ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ, ЗІБРАНИХ ПРИ ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ СЛІДЧО-ОПЕРАТИВНОЮ ГРУПОЮ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
14.12.2013 18:00
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше