:: LEX :: ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 63)

Термін подання матеріалів

11 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 17


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
23.11.2016 13:00
Автор: Цісар Ганна Ігорівна, студентка Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України; Мазур Яніна Петрівна, студентка Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

На сьогодні вектор руху України направлений на створення правової держави, саме тому виникла необхідність у негайному реформуванні всіх сфер суспільного життя. Дослідження процесу європеїзації публічного адміністрування в контексті європейської обумовленості є актуальним питанням для нашої держави, оскільки дозволяє з’ясувати вимоги європейського законодавства та їх вплив на зміст та напрями адміністративної реформи. 

Позиція України як держави, що прямує до вдосконалення та обрала курс на європейський напрям розвитку і перетворень в усіх її сферах життя, обумовлює важливість європеїзації та вдосконалення власного державного управління. Уже протягом багатьох років  система державного управління в  Україні знаходиться у стані реформування. Безумовно, адміністративна реформа — це явище багатоаспектне та всеохопне, проте на практиці ми бачимо спроби одночасного реформування одразу усіх сфер державного управління.

Виходячи із норм і догматів  сучасного адміністрування можна сказати, що публічне адміністрування — це регламентована законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність суб’єктів публічного адміністрування, спрямована на здійснення законів та інших нормативно-правових актів шляхом прийняття адміністративних рішень, надання встановлених законами адміністративних послуг.  Термін “публічне адміністрування” походить від англ. “public administration”. У вузькому розумінні публічне адміністрування пов’язане із виконавчою гілкою влади і розглядається як:  професійна діяльність державних службовців, яка включає всі види діяльності, спрямовані на реалізацію рішень уряду [1]; 

Аналізуючи норми і погляди на дане питання європейських вчених, слід зазначити, що концептуальний підхід до визначення інституту публічного адміністрування є досить схожим для України і країн ЄС. Але з огляду на те, що наша держава довгий час мала абсолютно інший кут розвитку, то на сьогоднішній день гостро стоїть питання реформування публічного адміністрування. Адже однакові за змістом та спрямованістю адміністративні реформи можуть мати різні перспективи на успіх, у разі якщо вони проводяться в країнах з відмінними адміністративними традиціями. 

Європеїзація державного управління здійснюється через запровадження в національну систему  дієвих механізмів державного управління, нових стандартів надання послуг, ефективних управлінських процедур і практик запозичених в інших державах або вироблених під час взаємодії з європейськими партнерами [2].

Суть адміністративної реформи полягає у цілісній перебудові уже існуючої в Україні системи публічного управління, з одного боку, та розбудові тих інститутів публічного управління, яких Україна як суверенна держава ще не створила, з іншого.  

Таким чином, процеси які відбуваються у сфері публічного адміністрування в Україні, багато в чому співзвучні з європейським досвідом реформування. Впровадження європейських стандартів  в сферу публічного управління є сприяючим фактором для входження України в ЄС. 
Література :

1. Зарубіжний досвід публічного адміністрування : метод. рек. / авт. кол. : Н. М. Мельтюхова, В. В. Корженко, Ю. В. Дідок та ін. ; НАДУ, 2010. – 28 с. 

2. Європеїзація систем публічного адміністрування країн Центральної та Східної Європи у контексті підготовки до членства в ЄС /авт. О.Оржель//  Вісник Національної академії державного управління / 2012 —  22-30 с.

__________________________

Науковий керівник: Войтенко Ірина Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ НАКЛАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ
24.11.2016 08:52
АДАПТАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ
24.11.2016 08:25
МИТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО СТОСОВНО ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
23.11.2016 11:34
НАДАННЯ БЕЗПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА ДОГОВОРОМ ДАРУВАННЯ – ВПЛИВ НА КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ
18.11.2016 14:48
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
03.11.2016 12:30
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше