:: LEX :: ІННОВАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 25)

Термін подання матеріалів

17 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 36


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ІННОВАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
 
24.11.2016 13:29
Автор: Хатнюк Наталія Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фінансового права юридичного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
[Секція 8. Фінансове право. Банківське право]

На сучасному етапі розвитку податкових відносин закладені нові підвалини їх правового регулювання. Проте, навіть після прийняття Податкового кодексу України та безперервного удосконалення податкового законодавства існує багато суперечностей та невирішених питань, у тому числі питання втілення податкових інновацій у податкове законодавство та реалізації їх в інноваційному просторі та податкових правовідносинах. Актуальність запровадження податкових інновацій обумовлена швидким розвитком євроінтеграційних процесів в Україні та необхідністю гармонізації податкового законодавства України та законодавства Європейського Союзу. 

При удосконаленні податкового законодавства України законодавцем враховано концептуальні засади податкового законодавства країн ЄС в частині загальних питань податку на додану вартість, податку на прибуток, екологічного податку, загального режиму акцизних податків, пільгового оподаткування та недискримінаційного підходу під час встановлення пільг при постачанні вітчизняних товарів та ввезенні товарів іноземного виробництва [1; 2].  Більшість положень податкового законодавства України адаптовані до законодавства ЄС та досягнутий певний позитивний прогрес у створенні ефективної податкової системи, що передбачає забезпечення умов добровільного виконання податкових зобов'язань платниками податків, впровадження інформаційно-аналітичної системи державної фіскальної служби України та автоматизацію процедур адміністрування із застосуванням сучасних інформаційних та комп'ютерних технологій. Однак, згідно з досягнутими між Україною та ЄС домовленостями, Україна зобов’язується поступово наблизити решта положень податкового законодавства до законодавства ЄС [3]. 

В умовах реалізації Угоди про Асоціацію все більшого значення набуває формування умов функціональної взаємодії суб'єктів податкових правовідносин і створення відповідного сприятливого інноваційного середовища. Проте, аналізуючи запровадження податкових інновацій у законодавство, варто відмітити наступні актуальні види інновацій:

1) створення інфраструктури електронного документообігу як сукупності процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів, що дозволило перейти до дистанційного аудиту;

2) запровадження електронного сервісу та здійснення електронних перевірок;

3) створення "електронного кабінету платника податків" з метою покращення умов платника у електронному сервісі;

4) надання податкових консультацій на районному рівні усно, а в містах та області в електронному вигляді;

5) формування бази податкових знань;

6) створення центрів обслуговування платників податків;

7) запровадження системи електронного адміністрування платників податку на додану вартість;

8) утворення механізму переміщення електронних баз до підпорядкування Міністерства фінансів України;

9) створення механізму прозорого електронного керування поверненням платникам податків податку на додану вартість;

10) запровадження можливості отримання платником податків в електронному вигляді довідки про відсутність податкової заборгованості;

11) зближення бухгалтерського та податкового обліку при оподаткуванні прибутку підприємств із метою зниження податкової різниці;

12) зменшення кількості податкових перевірок платників податків контролюючими органами.

Запровадження вищезазначених податкових інновацій призведе в найближчій перспективі до покращення податкового клімату в країні, розвитку партнерських відносин між платниками податків і фіскальними органами, що позитивно вплине на добробут населення. Чинна інфраструктура електронного документообігу дозволить перейти до дистанційного аудиту без додаткових витрат як для бюджету, так і для платників податків. 

Провідні країни Європейського Союзу, що відзначаються високими темпами розбудови економіки знань, серед ключових компонентів національного розвитку обґрунтовано виокремлюють наявність висококваліфікованих та професійних спеціалістів, розвинену інформаційно-технічну інфраструктуру, ефективну інноваційну систему та сприятливий інституційний клімат. Внаслідок транснаціональної та регіональної глобалізації інноваційні розробки виходять за межі окремої країни. Важливого значення при цьому набуває міжнародне партнерство, спрямоване на успішне втілення спільних інноваційних проектів. Результати порівняльного аналізу офіційних статистичних даних засвідчують, що за окремими показниками інноваційної співпраці у сфері фінансово-господарської діяльності Україна значно поступається країнам Європейського Союзу [4; 5]. Однак, невідповідність інноваційного середовища міжнародним та європейським стандартам, несприятливий інноваційний клімат обумовлюють слабку конкурентну позицію України в умовах глобального інноваційного простору.

Отже, інноваційні заходи у сфері оподаткування є необхідними для стимулювання податкової активності, підвищення демократизації податкових відносин та прискорення економічного зростання країни. Напрямки подальших досліджень повинні охоплювати ґрунтовний аналіз практики поширення податкових інновацій в Україні, а також визначення основних обмежень та перешкод, що стримують розвиток інноваційної співпраці у сфері фінансово-господарської діяльності. Їх результати можуть мати практичну цінність як для удосконалення державної інноваційної політики, так і для розробки управлінського інструментарію запровадження податкових інновацій у податкових відносинах.
Література:

1. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 р. №2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №13-14, №15-16, №17. – Ст. 112.

2. Закон України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 7-8, № 9. - Ст.55.

3. Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248387631

4. Results of the Community Innovation Survey 2010 (CIS 2010) [Електронний ресурс] / Eurostat, the statistical office of the European Union // Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/data/database 

5. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України, 2014 // Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2014/zb/09/zb_nayk_13.zip допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
25.10.2016 18:19
ЗВ’ЯЗОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО БАНКІНГУ ТА АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В США ТА ЄВРОПІ
22.11.2016 13:31
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше