:: LEX :: ЕВОЛЮЦІЯ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 22


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЕВОЛЮЦІЯ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
18.10.2017 16:14
Автор: Полякова Юліанна Олександрівна, здобувач кафедри державного будівництва Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]

Відпoвіднo дo п. 28 ч. 1 ст. 106 Кoнституції України Адміністрація Президента України являє сoбoю пoстійнo діючий дoпoміжний oрган, утвoрений Президентoм України.  

Адміністрація Президента України була створена Президентом України Л.М. Кравчуком 13 грудня 1991 року Указом № 6/1991, згідно з яким її основними завданнями було організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення діяльності глави держави. Адміністрацію Президента України очолював Секретар. Спочатку апарат Адміністрації нараховував 18 підрозділів, потім її структура неодноразово корегувалася, пізніше їх кількість була збільшена до 20 підрозділів. Повноваження підрозділів не були чітко розмежовані, що призводило до конфліктів між ними, а робота зводилася скоріше до дорадчих й консультаційних функцій. Чисельність працівників служб Адміністрації складала близько 80 чоловік. 

У липні 1994 року новообраний Президент України Л.Д. Кучма реорганізував Адміністрацію і змінив назву посади її керівника на «Глава Адміністрації Президента України». Окрім змін у структурі, функціях й моделі прийняття рішень, змінилися чисельність та розподіл владних повноваження між структурними підрозділами Адміністрації. Їх повноваження були більш чітко визначені, а кількість працівників зросла до 500 осіб. При цьому, слід відзначити, що з кожним роком збільшувалась тенденція до утворення в Адміністрації Президента України паралельних структур, які значною мірою фактично дублювали функції органів виконавчої влади (уряду, міністерств). 

Третій Президент України В.А. Ющенко Указом № 111/2005 від 27 січня 2005 року, реорганізував Адміністрацію глави держави у Секретаріат Президента України. Очолив дану структуру Державний секретар України. Указом Президента України № 1445/2005 від 14 жовтня 2005 року було створено Секретаріат Президента України як допоміжний орган щодо забезпечення здійснення Президентом України його повноважень, на чолі з Главою Секретаріату Президента України. У відповідності до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2005 р. "Про віднесення посад працівників Секретаріату Президента України до відповідних категорій посад державних службовців" працівники Секретаріату Президента отримали статус державних службовців. 

Важливе значення в структурі Секретаріату Президента України займав Кабінет Президента України, який наділявся найважливішими функціями й повноваженнями у структурі Секретаріату. Відповідно до покладених на нього завдань Кабінет: організовував підготовку оперативно-інформаційних матеріалів та подавав їх Президентові України; здійснював опрацювання та подання на розгляд Президентові України пропозицій з питань, пов'язаних із нагородженням державними нагородами, встановленням президентських відзнак та нагородженням ними, прийняттям до громадянства України та припинення громадянства України, наданням притулку в Україні, здійсненням помилування; забезпечував організацію особистого прийому громадян, які зверталися до Президента України, опрацювання та розгляд звернень громадян до Президента України; здійснював в установленому порядку організаційне забезпечення офіційних заходів за участю Президента України; за дорученням Президента України брав участь в підготовці проектів указів і розпоряджень, доручень Президента України, контролював виконання указів і розпоряджень Президента України, виконував інші функції. Його статус, структура та повноваження визначалися Роспорядженням Президента України від 24 березня 2005 року № 853 "Питання Кабінету Президента України", а Розпорядженням Президента України від 11 липня 2005 № 1113 "Про чисельність працівників Кабінету Президента України" було затверджено чисельність його працівників. З урахуванням чисельності працівників Регіональних приймалень Президента України у Кабінеті Президента України було 227 штатних одиниць. Пізніше, в процесі реорганізації Секретаріату Президента України цей орган був ліквідований. 

Президент України В.Ф. Янукович Указом № 265/2010 від 25 лютого 2010 року ліквідував Секретаріат Президента України і утворив Адміністрацію Президента України. 

Нині Адміністрація Президента України діє на oснoві «Пoлoження прo Адміністрацію Президента України» затвердженого Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 504/2010. 

До складу Адміністрації входять: Глава Адміністрації Президента України; Перший заступник Глави Адміністрації Президента України; заступники Глави Адміністрації Президента України; Керівник апарату Адміністрації Президента України; радники Президента України; Прес-секретар Президента України; уповноважені Президента України; Офіс Глави Адміністрації Президента України, головні департаменти, Приймальня Президента України, а також департаменти та відділи, які є самостійними структурними підрозділами Адміністрації. 

За більш ніж 25 років існування цього постійно діючого допоміжного органу накопичено значний досвід його функціонування. Проте, на жаль, за умов нестабільності державного розвитку, зміни політичного керівництва країни далеко не завжди забезпечувалася наступність у його роботі, допускалися розриви у спадковості діяльності, знов утворюваний орган часто формувався з «чистого аркуша», в наслідок чого виявлявся незапитаним попередній досвід його організації та діяльності. [1] 

Сьогодні як ніколи необхідне впровадження в організацію та діяльність Адміністрації Президента України принципів верховенства права, законності, відкритості, пріоритету прав і свобод людини і громадянина, політичної нейтральності, професійності, а також єдності функціональної, структурної, кадрової, фінансової та матеріально-технічної основи. Однак, зауважимо, що на сьогодні ці принципи лише частково впроваджені у практику функціонування Адміністрації Президента України, а їх подальша імплементація потребує нормативно-правового закріплення і деталізації таких вихідних засад апарату глави держави в Україні. [2] 

Крім того, вважаємо, що на даному етапі одним з головних завдань Адміністрації Президента України є спрямованість на підвищення ефективності роботи її структурних складових та усунення дублюючих функцій її підрозділів. 

Література:

1. Правове регулювання організації та діяльності аппарату глави держави: зарубіжний та вітчизняний досвід / Ю.П. Битяк, С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова. – Х. : Оберіг, 2012. – 140 с. – (Серія «Наукові доповіді»; вип. 6). 

2. Бисага Ю. М. Рецензия на монографию А. И. Зозули «Конституционно- правовой статус Администрации Президента Украины» / Ю.М. Бисага // Форум права. – 2014. – Мs 1. – С. 549-551 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: Http://nbuv. gov. ua/j- pdf/FP_index. htm_2014_l_96.pdf.

_______________________________

Науковий керівник: Любченко Павло Миколайович, Доктор юридичних наук, професор, Національний юридичний університет України імені Ярослава МудрогоCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше