:: LEX :: ДО ПИТАННЯ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ СУДУ ПРИСЯЖНИХ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 22


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДО ПИТАННЯ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ СУДУ ПРИСЯЖНИХ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
 
06.02.2020 21:28
Автор: Коцкулич Вероніка Вікторівна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»; Васильчук Лариса Богданівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

Конституція України 28 червня 1996 року статтею 1 проголосила Українську державу як суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову. Поряд з традиційним (класичним) розподілом державної влади, Основний закон закріпив одним з компонентів здійснення судочинства участь народу через присяжних.

На думку О.Г. Яновської, суд присяжних є органом, у якому досконало поєднуються професіоналізм та «загальнолюдське поняття справедливості правосуддя» [1, с.94]. Однак, попри законодавче закріплення цього правового явища, на сьогодні інститут суду присяжних є, можна сказати, відносно новим для України. Сучасні дослідники, які заперечують доцільність функціонування суду присяжних в Україні, його недоліками визначають значну кількість виправдовувальних вироків, необхідність використання бюджетних коштів задля організаційного забезпечення існування зазначеного правового інституту, а також неготовність суспільства до такої форми участі народу у здійсненні судової влади.

І справді, на шляху до ефективного функціонування суду присяжних в Україні на сьогодні стоїть ряд перешкод, вирішення яких є вкрай необхідним в аспекті здійснення судочинства безпосередньо народом. Беззаперечним є той факт, що персональний склад суду присяжних та характер прийнятого судового рішення мають прямий зв’язок. Не є новиною і те, що саме від особистісних характеристик кожної з осіб, що входять до складу колегії, залежить вердикт. 

Науковець С.В. Гладій справедливо зауважує, що інститут присяжних в Україні не займає свого належного місця у здійсненні судочинства. На його думку, проблема криється не стільки у нормативному забезпеченні зазначеної форми реалізації судової влади, скільки у правовій свідомості громадян [2, с.113]. Дослідники І.О. Рощина та С.О. Циганій у цьому контексті зазначають, що «впровадження самого інституту присяжних у сучасних реаліях – не більше ніж бажання влади продемонструвати прагнення до європейських ідеалів правосуддя та дотримання прав людини» [3, с.189].

Ще однією проблемою є те, що суд присяжних в Україні – це не що інше як суд шефенів, який на думку більшості сучасних дослідників є спотвореним аналогом судового вирішення справи за участю народу. Окрім цього, варто звернути увагу і на інший аспект – питання «фактичної незалежності» присяжного від професійного судді у нарадчій кімнаті.

У цьому аспекті слушною є позиція судді Конституційного суду України у відставці Віктора Шишкіна: «Якщо ти йдеш разом із суддею в дорадчу кімнату, разом із ним вирішуєш справу й разом підписуєш вирок, то ти не присяжний. Ти звичайний народний засідатель. Подивіться американські фільми. От там – присяжні. Поки присяжні засідають, суддя перебуває в будь-якому іншому місці й жодним чином на них не впливає. Називайте хоч горщиком, але якщо народ буде ухвалювати рішення разом із професійним суддями, то це не буде суд присяжних... З таким інститутом в Україні не можна усій планеті розповідати, що у нас – суд присяжних» [4].

Для того, аби судова реформа належним чином відбулася, і, більше того, показала ефективні результати, усі вжиті заходи щодо удосконалення судової системи держави повинні здійснюватись з урахуванням певних принципів. До них учена О.З. Хотинська-Нор відносить такі як: мети, засобів, ціни, альтернатив, відповідальності, стабільності та правових гарантій [5, с. 186]. Так, будь-який процес, котрий відбувається у суспільному житті та має чітко поставлену мету свого виникнення та перебігу, має протікати відповідно до певних засад, дотримання яких забезпечить досягнення відмінного результату.

Ми цілком підтримуємо таку позицію та вважаємо, що так званий суд шефенів буде ефективним за умов:

• розвинутої демократії; 

• високого рівня правової свідомості та правової культури суспільства;

• «вільної думки» присяжного від позиції судді шляхом «роздільного» прийняття рішень;

• визначення обов’язком бути присяжним на конституційному рівні;

• належного фінансового забезпечення присяжних задля встановлення мотивації, а також підвищення престижності участі громадян у безпосередній реалізації державної влади тощо.

Література:

1. Яновська О.Г. Суд присяжних в системі гарантій захисту прав людини. Вісник Академії адвокатури. 2005.Випуск 2. С. 93-98.

2. Гладій С.В. Легітимність судової влади: дис. …  канд. юрид. наук: 12.00.10. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2014. 207 с.

3. Рощина І.О., Циганій С.О. Суд присяжних в Україні: актуальні питання реформування. Юридичний вісник 2 (39). 2016. С. 188-193.

4. Суд присяжних vs народні засідателі. 2018. URL: https://humanrights.org.ua/material/jiakim_v_ukrajini_maje_buti_sud_prisjiazhnih (Дата звернення: 18.06.2019).

5. Хотинська-Нор О.З. Теоретичні засади судової реформи: окремі аспекти. Вісник Академії адвокатури України. 2015. №2. С. 184-193.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПСИХОЛОГІЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
22.01.2020 15:56
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ У ТУРЕЧЧИНІ
15.01.2020 10:55
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
06.02.2020 20:58
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПІДСЛІДНОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ
06.02.2020 13:31
ПОИСК И ОТОБРАЖЕНИЕ ЦИФРОВЫХ СЛЕДОВ УДАЛЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
05.02.2020 12:42
ВПЛИВ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ
02.01.2020 16:47
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ДІЗНАВАЧА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
01.02.2020 18:36
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше