:: LEX :: ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
 
06.03.2020 13:01
Автор: Казміренко Діана Юріївна, студентка IІІ курсу Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Вивчаючи цивільне право України можна виокремити ряд основоположних категорій, що відображають, по-перше, універсальну характеристику різних суспільних відносин, що складають предмет самого громадянського права і, по-друге, узагальнюють ті різноманітні індивідуально-конкретні матеріальні та інші блага, з приводу яких або у зв’язку з якими виникають цивільні правовідносини, відбувається безпосередня реалізація норм об’єктивного права за наявності для цього необхідних юридико-фактичних передумов. Ці блага прийнято іменувати об’єктами цивільних прав. Сучасна доктрина цивільного права визнає множинність об’єктів цивільних прав. Поширеною є позиція про неможливість існування безоб’єктних цивільних правовідносин. В наш час у юридичній літературі переважна більшість правників визначають об’єкт цивільних прав через поняття «благо». Така позиція виникла через те, що крім матеріальних благ цивільне право досліджує й нематеріальні: честь, гідність, інформацію, результати інтелектуальної, творчої діяльності, тощо. Отже, написавши дану наукову роботу я дійшла до наступних висновків, що під об’єктами цивільних прав розуміють матеріальні та нематеріальні блага, з і приводу яких виникають цивільні правовідносини. Об'єкти цивільних прав та об'єкти цивільних правовідносин — поняття тотожні. Цивільні правовідносини складаються між особами щодо матеріального чи нематеріального блага для задоволення своїх потреб. 

Тому, на мою думку, об'єктом цивільних прав (правовідносин) може бути те, заради чого суб'єкти вступають у правовідносини і на що спрямовані їхні суб'єктивні права та обов'язки з метою здійснення своїх законних права та інтересів. Проаналізувавши всі поняття "об'єкт права" в юридичній літературі, я дійшла висновку, що дане поняття вживається у різних значеннях. По-перше, про "об'єкт права" говорять як про елемент правовідносин, по-друге, — як про суспільні відносини, які в конкретних умовах підлягають правовому регулюванню. 

Проблематика інституту «об'єкта цивільного права» посідає в науці цивільного права одне з найважливіших місць. Цей факт пояснюється не тільки цікавістю даної проблематики з теоретичної точки зору, але ще й тим, що це питання обходить кожного з нас. Юридичні і фізичні особи вступають у цивільно-правові відносини з метою задоволення своїх потреб та інтересів. Об'єктами цивільних прав є все те, з приводу чого складаються цивільні правовідносини і на що спрямовані суб'єктивні цивільні права та суб'єктивні цивільні обов'язки. Будь-який об'єкт повинен задовольняти потреби й інтереси учасників цивільних правовідносин, в іншому разі він не розглядатиметься як об'єкт цивільного права. За чинним законодавством України об'єкти цивільних прав за цільовим призначенням та правовим режимом поділяються на такі види: особисті немайнові права; речі, включаючи гроші та цінні папери, інше майно; майнові права; результати робіт; послуги; результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація; інші матеріальні і нематеріальні блага; право вимог. 

Використана література:

1. Спасибо-Фатєєва І. Поняття нерухомого майна та права на нього / І. Спасибо-Фатєєва // Українське комерційне право. – 2009. – №  9. – С. 10-19

2. Спасибо-Фатєєва І. Види об’єктів цивільних прав/ І. Спасибо-Фатєєва//Часопис цивілістики, випуск №18- с. 13-18

________________

Науковий керівник: Голобородько Наталія Володимирівна, викладач юридичних дисциплін І категорії Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжуCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ЧАСОВІ АСПЕКТИ СПРАВЕДЛИВОГО СУДОВОГО РІШЕННЯ. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД
27.02.2020 11:23
АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА «ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»
06.03.2020 13:03
ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ БЛАГ ЯК ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ
06.03.2020 12:55
НЕТИПОВІ ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
06.03.2020 12:53
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше