:: LEX :: ДОГОВОРИ І УГОДИ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ  ЯК ІНСТРУМЕНТИ ВИЗНАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 62)

Термін подання матеріалів

13 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 19


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДОГОВОРИ І УГОДИ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ВИЗНАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
 
01.12.2010 10:05
Автор: Домбровська Ольга Миколаївна, аспірантка відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
[Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]
Укладення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі в 1947 р. поклало початок нової системи глобальної економічної інтеграції. Угода була прийнята на рік раніше за підписання Загальної декларації прав людини 1948 р. і приблизно на 20 років раніше за підписання Міжнародних пактів про права людини 1966 р. У той час зв'язок між правами людини і міжнародною торгівлею був відсутній. Лише в 90-их роках ХХ ст. незадовго до зміни ГАТТ на Світову Організацію Торгівлі держави-учасниці почали все більше звертати увагу на проблему захисту прав людини в міжнародній торгівлі. Відбулося це головним чином під час суперечок на конференціях СОТ, що стосувалися охорони морської фауни. Ця проблема стала приводом до включення в право СОТ питань, пов’язаних з соціальними, екологічними правами людини, під час підписання комплексу конвенцій, договорів Уругвайського раунду 1994р.
Норми, які утворюють право СОТ не містять конкретних посилань на проблематику захисту соціальних і екологічних прав людини. Проте про необхідність врахування прав людини в процесі його застосування свідчить, наприклад, ст. ХХ ГАТТ 1947 р., в якій містяться заходи захисту життя чи здоров'я людей, тварин та рослин, заходи, що стосуються продуктів праці ув'язнених, заходи, що стосуються збереження природних ресурсів, які вичерпуються [1]. 
Уже в преамбулі Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 р. помітна зміна у підході до деяких питань, пов’язаних з захистом прав людини. Згідно преамбули сторони визнають, що «…їх відносини у сфері торгівлі та економічної діяльності повинні бути спрямовані на підвищення рівня життя (…) з одночасним забезпеченням оптимального використання світових ресурсів відповідно до цілей сталого розвитку, прагнучи як захистити, так і зберегти навколишнє середовище…» [3].
В Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 1994 р.  важливі принципи регулювання захисту соціальних та екологічних прав людини знаходяться в ст. 8 ч. 1 «…члени СОТ можуть при формулюванні або внесенні змін та доповнень до своїх законів і правил здійснювати заходи, необхідні для захисту здоров'я та харчування населення…» [6].
У Генеральній угоді про торгівлю послугами ст. XIV містить можливість «…прийняття або запровадження заходів необхідних для захисту життя і здоров'я людей, тварин та рослин, заходів необхідних для (…) захисту від втручання у приватне життя окремих осіб при обробці та розповсюдженні інформації приватного характеру, а також захисту конфіденційності приватних записів та рахунків» [2].
В преамбулі Угоди про технічні бар'єри у торгівлі зазначається, що «…жодній країні не повинні створюватися перепони для вжиття заходів, які є необхідними для забезпечення (…) захисту життя або здоров'я людини, тварин чи рослин, захисту навколишнього середовища…». А в ст. 2.2 вказується на те, що «…технічні регламенти не повинні мати більш обмежувального впливу на торгівлю, ніж це є необхідним для виконання законних завдань, з урахуванням ризиків, які б виникли в результаті їх невиконання. Такими законними завданнями є: вимоги національної безпеки; запобігання шахрайським діям; захист життя або здоров'я людини, тварин або рослин, а також захист навколишнього середовища» [5].
В преамбулі Угоді про застосування санітарних та фітосанітарних заходів міститься підтвердження країн-членів СОТ про те, що «…для жодного члена СОТ не повинні створюватися перешкоди щодо введення або застосування заходів, необхідних для захисту життя чи здоров'я людини, тварин чи рослин…», і що сторони бажають «…покращити здоров'я людини, здоров'я тварин та фітосанітарну ситуацію на території всіх членів СОТ», а також не вимагають «…від членів СОТ змінювати їх належний рівень захисту життя чи здоров'я людини, тварин чи рослин» [4].
Крім цього такі угоди, як Угода про сільське господарство 1994 р., Угода про державні закупівлі 1994 р., Угода про субсидії і компенсаційні заходи 1994 р. та інші свідчать про необхідність забезпечення відповідних прав в праві СОТ. Але недостатня договірна правова база в праві СОТ в напрямку захисту соціальних і екологічних прав людини, неоднакове розуміння суті та завдань захисту цих прав різними державами-учасницями, плутанина в термінології, доволі розгалужена і не завжди узгоджена між собою система домовленостей СОТ, не сприяє їх достатній охороні в рамках СОТ. Саме тому забезпечення соціальних і екологічних прав людини вимагає теоретичних досліджень у праві СОТ, їх практичної реалізації у міжнародно-правових актах, з'ясування механізмів, імплементації у внутрішнє право держав, в тому числі України.

Література:
1. Генеральна угода з тарифів і торгівлі від 30.10.1947, http://zakon.nau.ua/doc/?code=995_264.
2. Генеральна угода про торгівлю послугами від 15.04.1994,  http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=160668.
3. Марракеська угода про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 р., Відомості Верховної Ради України 2008, N 38-39 від 26.09.2008.
4. Угода про застосування санітарних і фіто-санітарних заходів від 15.04.1994, http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=981_006.
5. Угода про технічні бар'єри у торгівлі від 15.04.1994, http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=160659.
6. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994, http://zakon.nau.ua/doc/?code=981_018.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
06.12.2010 20:25
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше