:: LEX :: ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 26)

Термін подання матеріалів

15 жовтня 2020

До початку конференції залишилось днів 20


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 
23.02.2007 17:43
Автор: Еннан Руслан Євгенович, консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, аспірант кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства Одеської національної юридичної академії
[Право інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне право]
Сучасна глобалізація економічних зв’язків та подальша лібералізація міжнародної торгівлі стимулює ріст виробництва, загострює конкурентну боротьбу, посилює потребу в інноваціях та їх належній правовій охороні на світовому ринку. Це в свою чергу збільшує роль системи правової охорони інтелектуальної власності взагалі і промислової власності зокрема, тому що саме остання забезпечує охорону результатів досліджень та розробок, а також стимулює науково-технічний розвиток. В умовах глобалізації економічних відносин правоволодільці розширюють ринки своїх товарів та послуг за межі національних кордонів, що неминуче призводить до загострення конфліктів, коли кожна зі сторін відстоює свої інтереси. Тому система правової охорони інтелектуальної власності повинна відповідним чином реагувати на інтеграцію світової економіки перш за все шляхом гармонізації засобів, які використовуються в цій країні з орієнтацією на створення у кінцевому підсумку глобальної системи інтелектуальної власності.
Разом з тим процеси глобалізації, які супроводжуються руйнацією національних торгових бар’єрів, часто призводять до нерівних конкурентних позицій більш та менш розвинуті країни. Конкурентна нерівність посилюється також нерівномірним розподілом активів інтелектуальної власності. Патентні та авторські права на монопольне використання цих активів створюють для крупних правоволодільців привілейовані умови, нерідко завдаючи шкоду інтересам конкурентів та споживачів.
Система охорони інтелектуальної власності являє собою комплекс науково-технічних, соціально-економічних та правових проблем, об’єднаних складними відносинами. Сучасні тенденції розвитку системи правової охорони інтелектуальної власності є похідними від сучасного стану та тенденції розвитку світової економіки, яка в останні роки характеризується головним чином її інтелектуалізацією та виходом за межі територіальних кордонів окремих країн, тобто глобалізацією. Глобалізація економічних відносин викликає необхідність інтернаціоналізації системи правової охорони інтелектуальної власності, яка передбачає перш за все гармонізацію національних законодавств та процедур врегулювання спорів за допомогою міжнародних договорів.
Для усвідомлення загальносвітових тенденцій розвитку системи правової охорони інтелектуальної власності необхідно з’ясувати такі важливі питання, як: які є об’єктивні економічні передумови подальшого розвитку системи правової охорони інтелектуальної власності; яким чином просувається процес адаптації правової системи до науково-технічних та соціально-економічних умов, що постійно змінюються; які існують перспективи побудови загальносвітової системи правової охорони інтелектуальної власності та ін.
У країнах з ринковою економікою вже досить давно усвідомили, що саме конкуренція є найкращим засобом регулювання діяльності людини, ефективним методом взаємної координації індивідуальних дій без примусу чи безпідставного (необґрунтованого) втручання влади. Від останніх потрібно лише ретельно продумані юридичні норми та засоби (механізми) їх реалізації, щоб кожний мав право безперешкодно виробляти та придбати все, що може створюватися в різних галузях. Для цього потрібні правові інститути, включаючи законодавство про комерційні корпорації та інтелектуальну власність, які б дозволяли створювати ефективно діючу конкурентну систему.
Нині на зміну старої індустріальної ери приходить нова ера, яка заснована, перш за все, на знаннях. Головним джерелом економічного росту та успіху в конкурентній боротьбі постає не природні ресурси, а ідеї та засновані на них інновації. Нові технології перетворились у визначальний фактор економічного розвитку, у зв’язку з чим економічна конкуренція все більшою мірою визначається науково-технічною конкуренцією. Це, в свою чергу, збільшує роль системи інтелектуальної власності, яка забезпечує охорону результатів інтелектуальної діяльності та стимулює подальший науково-технічний прогрес, оскільки надійна правова охорона творчої діяльності – обов’язкова умова створення і використання нових технологій.
Ще зовсім недавно основна увага світової громадськості та державних установ була звернута до проблем охорони саме промислової власності. Не безпідставно вважалося, що винаходи та інші об’єкти, які відносяться до неї, безпосередньо прискорюють науково-технічний прогрес і сприяють розвитку торгово-економічних відносин. Нині має місце переоцінка стосовно важливості об’єктів промислової власності та авторського права. Завдяки стрімкому розвитку інформаційних технологій авторське право рішуче увійшло до науково-технічної сфери, охопивши програми для ЕОМ, бази даних, топографії інтегральних мікросхем, аудіовізуальні твори, які призначені для зорового та слухового сприйняття за допомогою відповідних електронних пристроїв.
Розвиток ринкової економіки і особливо торгівлі у середині ХХ ст. викликало необхідність перегляду та внесення суттєвих змін та доповнень до різноманітних міжнародно-правових актів у сфері інтелектуальної власності, при цьому посилився зв’язок між інтелектуальною власністю та міжнародною торгівлею, постали більш жорсткими міри по боротьбі з підробкою товарів та інтелектуальним піратством. Питання охорони інтелектуальної власності постали основною частиною діяльності СОТ. Все це обумовлено істотними розбіжностями у змісті, часових обмеженнях та стандартах національних законодавств з інтелектуальної власності, що перешкоджає технічному співробітництву та міжнародній торгівлі. Сучасні інформаційні технології створюють як нові можливості, так і нові проблеми охорони інтелектуальної власності; посилюються вимоги до гармонізації відповідного законодавства та вдосконалення процедур розв’язання міжнародних конфліктів у цій сфері. Інтернаціоналізація системи інтелектуальної власності розцінюється як обов’язкова умова глобалізації торгівлі та економіки та у зв’язку з цим підкреслюється все більша роль інтелектуальної власності у світі.

e-mail: ennan@rada.gov.ua
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕХОПЛЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
24.02.2007 16:35
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше