:: LEX :: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЩОДО МІЖНАРОДНОГО УСИНОВЛЕННЯ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 25)

Термін подання матеріалів

17 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЩОДО МІЖНАРОДНОГО УСИНОВЛЕННЯ
 
28.02.2007 18:15
Автор: Деркаченко Юлія Вікторівна, аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України
[Конституційне право. Міжнародне право]
Для реалізації міжнародних стандартів з усиновлення велике значення мають національні засоби імплементації норм, які закріплені в Гаазькій Конвенції. Саме з допомогою внутрішньодержавного права держави–учасниці конвенції забезпечують проведення у життя своїх міжнародно-правових зобов'язань. Загального визнання отримала позиція, що реалізація норм міжнародного права відбувається шляхом застосування міжнародних і національних засобів. Ці засоби тісно пов'язані одне з одним тому, що держава забезпечує їх виконання. Крім того, проведення у життя міжнародно-правових норм про забезпечення процесу усиновлення неможливе без внутрішньодержавних норм.
Проведення у життя прав дитини як складової міжнародного усиновлення вимагає прийняття державою національних норм для забезпечення їх реалізації саме у межах країни, де дитина перебуває і де реалізуються інтереси дитини [1, c. 262].
Проблема міжнародного усиновлення має комплексний характер і удосконалення правових її засобів вимагає гармонізованого внесення відповідних положень як у міжнародно-правове (конвенції, угоди), так і внутрішньодержавне законодавство. Дослідження юридичного змісту міжнародних стандартів з усиновлення свідчить, що всі вони закріплені в нормах міжнародного права, які не виконуються самостійно та вимагають спеціальних дій держав щодо їх імплементації в національному праві. Тому особливого значення набуває міжнародний контроль за виконанням міжнародно-правових зобов'язань державами-учасниками Гаазької Конвенції, а також інші міжнародні і національні заходи із проведення міжнародних стандартів прав з усиновлення в життя.
Міжнародний договір, виходячи із подвійної природи міжнародних відносин у сфері усиновлення може розглядатися правове джерело регулювання цивільно-правових відносин, що виникають. Оскільки таку свою роль договір виконує за умови трансформації його норм у внутрішньодержавне/міжнародне приватне право, особливу актуальність у методологічному плані набуває проблема імплементації його норм у національне законодавство [2, c.51].
Ситуація, що існує у сфері міжнародного усиновлення вимагає чіткого і розумного правового регулювання і контролю. Це стосується й українського законодавства, де необхідно привести закони у відповідність з існуючими міжнародними договорами: національним інтересам України відповідає негайне приєднання до Гаазької Конвенції про захист та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення (далі - Гаазька Конвенція) [3] та її ратифікацію, з попереднім узгодженням деяких статей національного законодавства України, зміст яких суперечить Гаазькій Конвенції (питання юридичних умов посередницької та комерційної діяльності). Чинна в Україні правова система регулювання міжнародного усиновлення ще не адекватна потребам суспільства у цій сфері, необхідно привести закони у відповідність з існуючими міжнародними договорами та конвенціями (Закон України „Про охорону дитинства” та Сімейний кодекс України).
Інформація про усиновлення, наявна в Центрі усиновлення та в органах опіки, про сиріт, які потребують усиновлення, повинна бути абсолютно відкритою для всіх бажаючих, регулярно публікуватися у відкритих виданнях, висвітлюватися по телебаченню тощо. З метою вдосконалення законодавства пропонується:
а) ввести ліцензування діяльності у сфері усиновлення як національних, так і міжнародних організацій на території України;
б) укладення цивільно-правових угод із фізичними особами для здійснення послуг щодо організації, прийому та розміщення кандидатів в усиновителі для проживання, усному (письмовому) перекладі, а також іншої допомоги в оформленні усиновлення;
в) ведення урядовим органом державного управління з усиновлення і захисту прав дитини реєстру іноземних органів та організацій з міжнародного усиновлення;
г) введення державної дотації українським усиновителям на оплату послуг посередницького агентства.
Вважаємо, що ухвалення вищенаведених зауважень при формуванні і корекції правотворень дасть змогу створити універсальне, що відповідає найвищим вимогам міжнародного права, законодавство про усиновлення в Україні.
Література
1. Лисенкова О. С. До питання про співвідношення міжнародного права і національного законодавства України // Законодавство України та міжнародне право (проблеми гармонізації): Зб. наук. пр. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1998. – Вип. 4. – С. 262.
2. Ефективність імплементації міжнародних договорів у національне законодавство як чинник правового забезпечення безпеки у причорноморському регіоні України. Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004. – №21. – С. 51-57.
3. Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення // http://www. Javascript :openimage ("zakon_m_pdf/konventia _prozahist_dytyny. pdf",800,600).

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
УГОДА ПРО ТОРГОВІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЗАХОДІВ (ТРИМС): АКТУАЛЬНІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ
28.02.2007 18:13
НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МІСЦЕВОГО РЕФЕРЕНДУМУ
25.02.2007 23:26
ПРАВО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ДОСТАТНІЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ
21.02.2007 16:25
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше