:: LEX :: ПІДГОТОВКА ДО ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 7


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПІДГОТОВКА ДО ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
 
21.10.2012 13:54
Автор: Коваленко Світлана Сергіївна, здобувач кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]

1. Метою використання спеціальних знань є отримання за їх допомогою доказів, іншої інформації, яка має значення для правильного вирішення справи. Зокрема, у кримінальному судочинстві, під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, метою використання спеціальних знань є : допомога в збиранні (виявленні, фіксації, вилученні, забезпеченні збереження), дослідженні доказів (зокрема слідів, речових доказів). На підставі результатів застосування спеціальних знань під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом будуються версії, планується розслідування, перевіряються докази, обирається тактика окремих слідчих дій.

2. Процес провадження судової експертизи в ході досудового розслідування за кримінальною справою про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом складається з трьох стадій : підготовка до призначення експертизи; проведення експертного дослідження; оцінка експертного висновку.

3. Підготовка до призначення судової експертизи по аналізованих справах традиційно складається з таких етапів : 1) виокремлення обставин справи, речових доказів та інших об’єктів, які підлягають дослідженню, визначення завдань і виду експертизи; 2) збирання необхідних матеріалів (зразків для порівняння), їх належне оформлення і упакування; 3) обрання експертної установи або експерта; 4) процесуальне оформлення призначення експертизи : складання постанови про призначення експертизи, ознайомлення з нею обвинуваченого та інших осіб, які беруть участь у справі, за необхідністю прийняття рішень щодо їх клопотань у зв’язку з призначенням експертизи; 5) відправлення відповідної постанови та матеріалів до експертної установи чи обраному експерту.

4. Визначення моменту призначення судової експертизи — це стадія прийняття рішення відносно реалізації інформаційного й доказового потенціалу речових доказів. Судову експертизу слід призначати негайно, тільки-но виявлено сліди й речові докази, які необхідно дослідити, і зібрано необхідні для порівняння матеріали, тому що зволікання з її призначенням не лише позбавляє слідчого цінного доказового матеріалу, яким є висновок експерта, але й може призвести до того, що окремі сліди і речові докази можуть згодом стати непридатними для ідентифікації.

5. Наразі питання можливості проведення судової експертизи до порушення кримінальної справи залишається проблемним і дискусійним. Учені-юристи не дійшли з цього приводу спільної думки. Наприклад, В. П. Бахін, В. К. Лисиченко, Я. П. Нагнойний є прихильниками проведення експертизи до порушення кримінальної справи, інші зокрема Є. В. Рибачук, В. М. Савицький дотримуються протилежного погляду.

6. У стадії підготовки до призначення судової експертизи по кримінальних справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом  слідчий повинен визначитись : яку інформацію необхідно одержати та які матеріальні об’єкти для цього необхідно досліджувати, які матеріали (серед іншого для порівняльного дослідження) необхідно надати експерту для ефективного і якісного дослідження, як грамотно сформулювати питання до експерта. Більшість учених-криміналістів вважають, що предметом певної експертизи є факти, обставини (фактичні дані), встановлювані шляхом проведення експертизи на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва чи ремесла і дослідження матеріалів кримінальної або цивільної справи. Отже, предметом судової експертизи є експертна задача, що підлягає вирішенню у ході експертного дослідження.

7. На підготовчій стадії слідчому доречно звернутися до спеціаліста, щоб одержати відповідну науково-методичну допомогу. Спеціаліст може ознайомити слідчого з новими видами експертиз, сучасними можливостями та здобутками традиційних видів експертиз, надати узагальнені відомості щодо практики проведення певних судових експертиз і ефективного використання їх результатів у процесі розкриття та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, надати інформацію стосовно правил підготовки й оформлення матеріалів для проведення експертиз. Спеціаліст може проконсультувати слідчого відносно типів завдань, виконуваних під час експертного дослідження стосовно кожного виду судової експертизи.

8. Формулюючи завдання експерту, слідчий повинен пам’ятати, що результативність експертного дослідження залежить від чіткості, повноти і якості сформульованих ним питань. Питання експерту є основою постанови слідчого і процесу проведення експертизи й мають задовольняти певні вимоги : 1) перелік питань має бути максимально повним, але не повинен змушувати експерта виходити за межі його спеціальних знань (ч. 2 ст. 75 КПК України) і розв’язання правових питань; 2) питання формулюються максимально точно, чітко, за можливості лаконічно для адекватного розуміння їх експертом та іншими учасниками процесу; 3) спочатку ставляться питання загального характеру, а потім більш деталізовані питання.

Некомпетентність слідчого найчастіше призводить до звуження завдань експертного дослідження і, зрештою, — до обмеження тактичних можливостей використання висновку експерта в процесі доказування. Доцільність консультації спеціаліста щодо формулювання питань експерту у певних випадках гарантує раціональне експертне дослідження і процес розслідування загалом.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ВРАХУВАННЯ ОБСТАВИН, ЩО ПОМ’ЯКШУЮТЬ ПОКАРАННЯ, ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СТАТТІ 69' КК УКРАЇНИ
30.09.2012 20:48
ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЗМІНИ НАЗВИ РОЗДІЛУ ХVІІІ КК УКРАЇНИ «ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ»
26.09.2012 11:23
ІНДУКЦІЙНІ МЕТАЛОШУКАЧІ В АРСЕНАЛІ ПОШУКОВИХ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ
22.10.2012 12:21
ПОШУКОВІ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
22.10.2012 12:19
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ АВТОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ
22.10.2012 12:12
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ТАКТИЧНА ОПЕРАЦІЯ» ТА «ТАКТИЧНА КОМБІНАЦІЯ»
22.10.2012 12:11
ВИКОРИСТАННЯ В РОЗКРИТТІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ ДАНИХ ПРО ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ЛЮДИНИ
22.10.2012 12:09
ПРОБЛЕМИ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
22.10.2012 12:08
ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ
22.10.2012 12:04
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОСВІДУВАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ
22.10.2012 12:03
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше