:: LEX :: АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ЯК  ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 22


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ЯК ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
 
31.05.2013 22:32
Автор: Колесник Михайло Юрійович, студент юридичного факультету Запорізького національного університету
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
У контексті сучасних процесів інтенсивного оновлення чинного адміністративно-процедурного законодавства, реалізації непоодиноких спроб юристів-вчених, нормотворців, юристів-практиків, спрямованих на систематизацію адміністративно-процедурного законодавства, істотного значення набуває питання визначення базового термінологічного ряду, виокремлення суттєвих ознак адміністративних процедур як новітнього інституту адміністративного права України. Останній є відносно новітнім інститутом, вживання самого терміну «адміністративні процедури» не є типовим для адміністративно-правових наукових, навчальних, а тим більше нормативних джерел до початку ХХІ століття. В той же час новітні наукові, навальні та нормативні адміністративно-правові джерела суттєво відрізняються запозиченням відповідної термінології, поглибленим акцентом уваги вчених-юристів, нормотворців щодо дослідження феномену адміністративних процедур, співвідношення останніх із суміжними правовими поняттями, серед яких: адміністративний процес, адміністративне провадження, адміністративні послуги. Задля формування новітнього досконалого кодифікованого (а передбачається розробка та прийняття саме такого акту систематизації адміністративно-процедурного законодавства України) адміністративно-процедурного акту, проект якого вже протягом останніх 10 років у різних зовнішніх формах прояву та із різним змістовним наповненням обговорюється фаховою правничою спільнотою доцільним вбачається з’ясування сутності, призначення та змісту адміністративних процедур, їх можливого класифікаційного розподілу із тим, щоб використати відповідні теоретичні напрацювання як підґрунтя для галузевого нормотворення. У переважній більшості наявних джерел адміністративна процедура розглядається як встановлений законодавством (в даному випадку адміністративним) порядок вирішення суб’єктами публічної адміністрації індивідуальних адміністративних справ. Адміністративна процедура характеризується: публічністю, індивідуальністю, правовою детальною регламентацією, специфікою суб’єктного складу, цілеспрямованістю. Беручи до уваги багатоманіття адміністративних процедур, в адміністративно-правовій науці пропонуються різні варіанти їх класифікації. Так, наприклад, за спірністю адміністративної процедури виділяють непозовні адміністративні процедури, тобто порядок вирішення адміністративних справ, які не передбачають «юрисдикційного» розгляду спору, а також спірні (позовні) адміністративні процедури як антипод першим. Останній різновид адміністративних процедур прийнято розглядати в якості адміністративного оскарження. Узагальнений аналіз наявних джерел дозволяє виокремити наступні види розподілу адміністративних процедур на види: а) за формами діяльності суб’єктів публічної адміністрації – процедури прийняття нормативних актів адміністрації, процедури прийняття індивідуальних адміністративних актів, процедури укладення адміністративних договорів, процедури вчинення організаційних дій адміністрації, процедури вчинення технічних дій адміністрації; б) за спрямованістю та суб’єктами адміністративної процедури – внутрішньоадміністративні, тобто процедури взаємовідносин в межах системи органів адміністрації, зовнішні, тобто процедури взаємовідносин між органами публічної адміністрації та приватними особами; в) залежно від суб’єкта, з ініціативи якого розпочинається зовнішня процедура, – заявні (що розпочинаються з ініціативи (за заявою) приватної особи до уповноваженого органу публічної адміністрації) та втручальні (що розпочинаються з ініціативи органу публічної адміністрації). Саме такі доктринальні положення варто покласти в основу підготовки кодифікованого адміністративно-процедурного акту, а також враховувати у подальших наукових дослідженнях.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ РЕЖИМИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ В УКРАЇНІ
31.05.2013 22:28
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» – ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ «КАДРОВОГО ГОЛОДУ»
08.06.2013 19:51
ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
07.06.2013 21:27
ДЕРЖАВНА ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
06.06.2013 12:56
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОГО РЕЖИМУ ЗНИЩЕННЯ АБО РУЙНУВАННЯ
05.06.2013 19:53
СТРОК ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
05.06.2013 19:44
ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
05.06.2013 12:20
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ)
05.06.2013 12:17
ДО ПИТАННЯ ПОНЯТТЯ “АГЕНТ З МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ»
04.06.2013 21:18
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЧИННОСТІ АКТІВ УПРАВЛІННЯ
04.06.2013 21:10
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше