:: LEX :: ЩОДО ПОНЯТТЯ «СТИЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ»
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 22


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЩОДО ПОНЯТТЯ «СТИЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ»
 
22.09.2015 10:46
Автор: Пузирний Вячеслав Феодосійович, кандидат юридичних наук, доцент, Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Стиль діяльності керівника державної пенітенціарної служби є явищем або феноменом, що має важливе значення у його повсякденній роботі та її результатах, адже у комплексі характеризує не лише особистість особи такого керівника, але і стосується його поведінки у побуті та на службі, з людьми і технічними системами, з підлеглими та керівниками вищого рівня. Від належного чи неналежного стилю поведінки та загалом діяльності керівника державної пенітенціарної служби залежать як імідж конкретного керівника (працівника), так і система уявлень про службу взагалі, які складаються в оточуючих; від його належного чи неналежного прояву залежить досягнення цілей, які поставлені перед пенітенціарною установою та системою взагалі. З наведених позицій стиль поведінки керівника державної пенітенціарної служби є актуальним об’єктом дослідження, що потребує наукової розробки та практичної реалізації.

Незважаючи на те, що проблема стилю діяльності, поведінки керівника, або ж працівника певного підприємства, установи, організації, або ж галузі діяльності, служби загалом отримала ґрунтовну наукову розробку в працях науковців та практиків, не можна, на жаль, констатувати подібну якість досліджень щодо системи виконання кримінальних покарань. Державна пенітенціарна служба як система особливих державних інституцій (органів і установ) у складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань (сьогодні – Державна пенітенціарна служба України), його територіальних органів управління, арештних домів, кримінально-виконавчих установ, спеціальних виховних установ, слідчих ізоляторів, кримінально-виконавчих інспекцій (органів пробації) має свою специфічну, не схожу на жодну іншу діяльність із притаманними лише їй умовами служби. Цю діяльність реалізовує персонал служби, що вибудовує особливу систему відносин між працівниками конкретної установи чи органу, з засудженими щодо виконання (відбування) ними кримінальних покарань, з державними та громадськими інституціями щодо досягнення тих цілей, що поставлені відповідно до кримінально-виконавчої системи Кримінальним та Кримінально-виконавчим кодексами України.

Стиль діяльності керівника державної пенітенціарної служби ми розуміємо як сукупність ознак, що поєднують категорії: «стиль» та «стиль діяльності», «керівник» та «керівник організації», «керівник пенітенціарної (кримінально-виконавчої) служби». 

Стиль у розумінні професійної діяльності – це сукупність прийомів, характерних рис якої-небудь діяльності, поведінки, методу роботи [1, с. 1392]; спосіб виконання, здійснення чого-небудь, який характеризується сукупністю певних технічних прийомів [2]; сукупність характерних ознак, особливостей, властивих праці, дій людей у якій-небудь галузі; сукупність прийомів, способів, методів роботи [3, с. 378].

Отже, поняття стилю притаманне не лише професійній діяльності, але і загалом поведінці або вигляду особи чи процесу. Якщо характеризувати стиль діяльності, до цього явища слід узагальнено додавати такі пов’язані категорії, як стиль поведінки, стиль роботи, стиль досягнення результатів роботи, стиль відносин у колективі та під час діяльності. 

Керівник – той, хто керує ким-, чим-небудь, очолює когось (щось) [1, с. 535]. Залежно від виду діяльності та організаційно-правової форми (на підприємстві, в установі, закладі тощо) його здійснення визначаються такі синоніми керівника, як голова; директор, а щодо мілітаризованої державної служби, додатково, – начальник. 

Щодо специфіки ознак управління (керування) у тлумачних словниках загалом називається процес, що стосується спрямовування діяльності, роботи кого-, чого-небудь; перебування на чолі когось, чогось [4]. 

Специфіку діяльності керівників у державній пенітенціарній службі досить якісно характеризує А. Галай у своїх працях. Він вказує, що керівники у пенітенціарній службі диференціюються за категоріями безпосередньо управлінський персонал та адміністративно-пенітенціарний персонал. Управлінський персонал (адміністрація) – співробітники, які здійснюють процес управління установою, організації виправного впливу; періодично вступають у спілкування, часто опосередковане, з об’єктами виховного впливу. Адміністративно-пенітенціарний персонал – працівники, які є функціональними керівниками, здійснюють керівництво складовими частинами установи виконання покарання, що спрямовані на ресоціалізацію засуджених [5, с. 169].

Таким чином, враховуючи вищевикладене, на основі ознак загальної характеристики стилю професійної діяльності керівника з врахуванням положень Кримінально-виконавчого кодексу України, Законів України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» та «Про пробацію», ми приходимо до висновку, що стиль діяльності керівника державної пенітенціарної служби – це сукупність характерних ознак, особливостей, властивих управлінській праці керівників органів і установ цієї служби яка полягає в управлінні пенітенціарною системою, здійсненням виконання кримінальних покарань та пробації.
Література:

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с. 

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lingvo.ua/uk/Search/uk-uk?searchMode=Interpretations&fromSlovnyk=1.

3.  Краткий словарь иностранных слов / под ред. И. В. Лехина; Ф. Н. Петрова. – М. : Госиздат иностранных и национальных словарей, 1952. – 488 с.

4. Академічний тлумачний словник української мови у 11 томах (1970–1980) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sum.in.ua.

5. Галай А. О. До питання класифікації персоналу пенітенціарних установ / А. О. Галай // Проблеми пенітенціарної теорії та практики. Бюлетень КІВС. – 2001. – № 6. – С. 163–170.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЯВЛЕННЯ «ПОДАТКОВИХ ЯМ» ПІДРОЗДІЛАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ
30.09.2015 09:49
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУДДІ, ЧЛЕНА ЙОГО СІМ'Ї, МАЙНА
27.08.2015 14:46
ВПРОВАДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР В ПРОЦЕСІ ПЕРЕЙНЯТТЯ ДОСВІДУ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ СИСТЕМ ДЕЯКИХ КРАЇН ЄС
05.10.2015 15:24
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ОЦІНКИ ПСИХОЛОГІЧНО-МОРАЛЬНОГО КРИТЕРІЮ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ
01.10.2015 09:52
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше