:: LEX :: НАЦИСТСЬКА ПРОПАГАНДА ЯК ФАКТОР КРИЗИ ПРАВОСВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ (1941-1944 РР.)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 21


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

НАЦИСТСЬКА ПРОПАГАНДА ЯК ФАКТОР КРИЗИ ПРАВОСВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ (1941-1944 РР.)
 
07.06.2017 18:15
Автор: Долгорученко Катерина Олегівна, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Яцик Дар'я Віталіївна, курсант І курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]

Пропаганда є однією з головних методів маніпуляції суспільством. Під час Другої світової війни зіткнулися дві найпотужніші пропагандистські машини – більшовицька СРСР та нацистська Німеччина. У період з 1941-1944 рр. українське населення зазнало ідеологічно-психологічної тиску, що у свою чергу залишило негативний слід на  правосвідомості нашого народу. 

Це питання є дуже цікавим та досить не цілком розкритим, але яскравими представниками досліджень в цьому напрямку є М.Михайлюк, С. Червінський, В.Чефранов та багато інших.

Перш ніж розглянути кризу правосвідомості українців, слід визначити дефініцію поняття «правосвідомість». Відомий український вчений П.М. Рабінович дає наступне визначення поняття: «Правосвідомість – це специфічна форма суспільної свідомості, система відображення правової дійсності у поглядах, теоріях, концепціях, почуттях, уявленнях людей про право, його місце та роль щодо забезпечення свободи особи та інших загальнолюдських цінностей» [1, 164]. 

На думку І.А. Омельчука «правосвідомість» – це духовна система уявлень, ідей, поглядів, переконань, концепцій, теорій, почуттів, емоцій, настроїв, психологічних переживань тощо, які складаються з приводу правової дійсності, в ході її відображення, осмислення, пізнання, відчуття і перетворення. Ключовий аспект правосвідомості за даним визначенням — усвідомлення людьми цінностей природного права, прав і свобод людини й оцінка чинного права з погляду його відповідності загальнолюдським цінностям. З огляду на це, правосвідомість - це і усвідомлення суспільством потреби у встановленні загально значущих правил поведінки, і здатність оцінювати ступінь справедливості чинного правового порядку.

Світові війни ХХ століття, економічні та соціальні кризи, панування тоталітарних режимів та, разом з цим, утвердження пропаганди як засобу впливу на свідомість, призвели до викривленого деформованого відображення суспільством правової реальності. Сутність тоталітаризму полягає не стільки в особливій формі державного устрою, скільки в обсязі управління - цей обсяг стає всеохоплюючим. Це означає, що при тоталітарному режимі не закон регулює суспільні відносини, а партійні чи вождистські накази. При тоталітаризмі законослухняна поведінка досягається жорстким державним тиском.

Так, 23 серпня 1941 року вийшов указ А. Розенберга про те, що населення на окупованих територіях повністю підпорядковується німецьким законам, а їх невиконання буде тягнути за собою смертну кару [3, 133]. Вони заперечували абсолютну цінність особистості та розглядали людину як засіб досягнення великоімперської мети. Уся законодавча база, що регламентувала життя українців, зводилася до двох основних постулатів – цілковитого послуху  та жорстокого покарання.

Відповідно, пропаганда, як ефективний засіб формування суспільної правосвідомості, була спрямована на популяризацію правової доктрини нацистів. Однак, слід зазначити, що пропаганда для українського окупованого населення мала пріоритетним напрямом не поширення ідей націонал-соціалізму, а знецінення радянської ідеології, підрив державного устрою та правової системи СРСР; розпалювання антибільшовицьких, антиросійських та антисемітських настроїв; формування лояльного ставлення місцевого населення до окупантів.

Отже, аналізуючи все вищезазначене можна зробити висновок, що правова свідомість є необхідною складовою функціонування суспільства. Вплив нацистської пропаганди на духовне життя соціуму, масову правосвідомість призведе до занепаду людського розуміння, в цьому випадку людина стає не вимогливою щодо надання прав та свобод. Необхідно зазначити, що колишнє минуле негативно впливає на правосвідомість українського народу у сьогоденні, спричиняє певні особливості у сприйнятті права, свободи, справедливості та ін.
Література:

1. Колодій А. Теорія держави та права : навч.посіб. / за заг.редакцією С.Лисенкова, В.Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2002.- 164 с.

2. Racism // Encyclopedia Britannica [Електронний ресурс]. — Режим доступа : www.britannica.com

3. Михайлюк М.  Нацистська пропаганда в окупованому Києві / М.Михайлюк // Укр. іст. журн. - 2006. – № 1. - С. 131 – 144;

4. Червінський С. Провал нацистської пропаганди в Україні (1943 - 1944 рр.) / С.Червінський  // Історичний журнал. - 2003. - № 2. - С. 54 - 58.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
PERSONAL AUTONOMY IN LEGAL DOCTRINES OF AYN RAND AND KARL MARX
17.06.2017 06:28
ПОРУШЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ З ПЕРШИХ РОКІВ ПОЛЬСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
14.06.2017 19:36
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ СУЧАСНИХ РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЗАКОНОДАВСТВА
14.06.2017 19:25
РЕФОРМА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ У СВІТЛІ СУЧАСНИХ РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
14.06.2017 19:06
ВПЛИВ НАЦИСТСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ НА ПРАВОСВІДОМІСТЬ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ
07.06.2017 17:59
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ В КК УСРР 1927 Р.
03.06.2017 13:32
ЗАГАЛЬНОПРАВОВІ ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРИРОДИ В УРСР
02.06.2017 12:47
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше