:: LEX ::  ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ
 
12.10.2018 14:48
Автор: Колієнко Анжеліка Анатоліївна, студентка 3 курсу факультету філології та історії, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

У даній статті автор досліджує проблеми реалізації та захисту прав людини і громадянина в межах України. Основна увага акцентується на факторах, які заважають у повній мірі виконанню статей другого розділу діючої Конституції України. 

Ключові слова: права, свободи, громадянин, захист, реалізація.

Права людини – це цілий комплекс свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві, які не можна порушити. Для більшості держав дотримання прав і свобод людини є домінуючим. 

1991 року Україна стає незалежною державою і робить перші кроки до формування демократичності і верховенства права. У Конституції України від 28 червня 1996 року вже було сформовано розділ під назвою «Права, свободи і обов’язки людини і громадянина». 

Сучасне українське суспільство має широкий спектр прав і свобод, закріплених законодавчо. Нині у Конституції України існує 47 статей ( з 21 по 68 ст.), які присвячені висвітленню прав, свобод і обов’язків людини та громадянина. Для прикладу можна навести статтю 21 Конституції України, яка  визначає, що «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними». Згідно статті 22 Основного Закону держави, «Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані». Також у цій статті прописано, що «При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» [1]. 

Станом на сьогоднішній день залишається відкритим питання практичної реалізації та захисту цих прав і свобод. М. Козюбра, С. Алексєєв,  А. Колодій, Н. Оніщенко, А. Олійник та багато інших науковців працюють над проблемами реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина, які регламентовані чинним законодавством України [2, с. 41]. 

В. Сущенко у своїй статті «Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянині в Україні (у контексті верховенства права)» також наголошує на певних проблемах. Зазначимо деякі з них:

«1.низький рівень правової культури і правової свідомості переважної більшості членів нашого суспільства; 

2. низький рівень дотримання правопорядку (законності) у житті суспільства і держави та беззастережної відповідальності кожної без винятку особи перед собою і оточенням за процес і результати своєї діяльності;

3.низький рівень професіоналізму у сфері політичного та державного менеджменту і його виняткова залежність від особистих й групових (кланових) інтересів;

4.відсутність чіткої структурованості громадянського суспільства і громадського контролю за діяльністю всіх органів державної влади;

5.високий рівень корупції на всіх рівнях і щаблях державного і суспільного життя та відсутність політичної волі у його зменшенні» [3, с. 29-30].

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що в нинішній Конституції України чітко викладено чимало прав і свобод громадян України. Актуальною лишається проблема реалізації і захисту цих прав і свобод, спричинена певними факторами. Лише подолавши ці фактори, ми в повному обсязі зможемо побачити і відчути на собі наші права та свободи.

Ми вважаємо, що зараз головна функція органів державної влади має бути зорієнтована на забезпеченні верховенства права й справедливого судочинства. 

Література:

1. Конституція України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.president.gov.ua/documents/constitution.

2. Пильгун Н. В. Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина України в контексті функціонування принципу верховенства права в Україні / Н. В. Пильгун, М. В. Рощук. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – №26. – С. 40–43.

3. Сущенко В.М. Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина України / В. М. Сущенко // НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАуКМА. Том 129. Юридичні науки. – 2012. – №2 – с.28-31.

____________________________

Науковий керівник: Федоров Ігор Олександрович, старший викладач  кафедри історії, правознавства та методики навчання, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
КОНСТИТУЦІЙНО – ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
18.10.2018 20:20
УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
17.10.2018 20:28
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОКУРАТУР ТА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ
17.10.2018 19:47
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ)
17.10.2018 19:26
ПРАВО НА ПРОВЕДЕННЯ МИРНИХ ЗІБРАНЬ ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНИМИ АКТАМИ
12.10.2018 14:58
ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
12.10.2018 14:52
STANDARDY KOORDYNACJI PRAWODAWSTWA W SPRAWIE PROCESORA URZĘDU REPUBLIKI BIAŁORUSI
03.10.2018 21:13
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше