:: LEX :: ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
 
11.11.2019 12:14
Автор: Базан Ірина Володимирівна, студентка ІІ курсу юридичного факультету, Тернопільського національного економічного університету
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

У кожній демократичній державі повинна діяти чітко налагоджена система державного управління, зокрема і у виборчій системі. Наразі виборча система України має певні недоліки. Відповідно до Конституції України вищою формою безпосереднього здійснення влади народом визначено вибори та референдуми, що, в свою чергу, регулюється законами України та іншими нормативно-правовими актами. Більшість із них у багатьох своїх положеннях суперечать одне одному. Ця проблема виникла по декільком причинам: деякі положення виборчого законодавства є застарілими, по-друге, практично все виборче законодавство приймалось розрізнено, досить часто напередодні виборів або навіть під час їх проведення.  

Через недосконалість законодавчої бази та відсутність необхідної політичної волі залишається незбалансованість у формуванні та діяльності гілок влади, що потребує обов’язкового вирішення. Вказані проблеми зумовлюють необхідність розробки та застосування механізмів, які б нівелювали негативні впливи на виборчу систему України. 

Предметом дослідження є проблеми, що виникають в процесі вдосконалення виборчої системи України. 

Об’єктом дослідження у даному випадку виступають виборча система України та законодавство, що врегульовує вибори в Україні. 

Мета дослідження - аналіз проблемних питань вдосконалення виборчої системи Україні.

Основною проблемою є те, що існує велика кількість нормативно-правових актів, що врегульовують вибори в Україні, деякі норми виборчого законодавства є застарілими або такими, що суперечать іншим нормативно-правовим актам, тим самим створюють колізії у законодавстві. 

При дослідженні проблемних питань виборчого законодавства України насамперед варто зазначити,  те що чинне виборче законодавство України характеризується нестабільністю, відсутністю єдиної нормативної термінології для різних видів виборів та численними колізіями. До того ж чинні закони про вибори народних депутатів України, про вибори Президента України та місцеві вибори містять значну кількість нормативно-правових актів, зміст яких в деяких нормах схожий. 

На думку, М. І. Ставнійчук систему комплексного інституту виборчого законодавства складають передусім чотири групи законодавчих актів. Основу цієї системи становить Конституція України. Другим елементом системи виборчого законодавства виступають, власне, спеціальні конституційні виборчі закони: Закон України «Про вибори народних депутатів України», який фактично є модельним виборчим законом. Третю групу складають інші нормативно-правові акти конституційного законодавства, зокрема Закони України «Про громадянство», «Про громадські об'єднання та інші. Четверту, найбільшу, складову системи виборчого законодавства складають галузеві нормативно-правові акти законодавства суміжних галузей, якими регулюються певні процедури та інститути виборчого права [1, с. 38-39]. 

Ще у 2006 році Центральна виборча комісія надіслала до парламенту України конкретні пропозиції щодо вдосконалення виборчого законодавства, серед яких і уніфікація норм виборчого законодавства. Найоптимальнішим варіантом у даному випадку є кодифікацією всього виборчого законодавства про вибори і референдуми шляхом прийняття Виборчого кодексу України [3, c. 47]. Ця ідея підтримується такими кваліфікованими юристами та науковцями в сфері виборчого права: М. Оніщуком, Ю. Ключковським, М. Ставнійчук. Саме цей крок, на їхню думку, допоможе остаточно стабілізувати виборче законодавство, й дасть змогу уникнути різних підходів до організації виборчого процесу [3, c. 129]. 

Ми погоджуємося із науковцями, що систематизація виборчого законодавства України у формі його кодифікації є надзвичайно складною процедурою і потребує спеціального, передусім науково-експертного аналізу з погляду реальності його адаптування в Україні. 

Нещодавно, а саме 11 липня 2019 року Верховна Рада України ухвалила проєкт Виборчого кодексу України (законопроєкт №3112-1). Але 13 вересня 2019 року Президент України Володимир Зеленський ветував Виборчий кодекс України. Це було здійснено з об’єктивних причин, так як пояснив Президент України, що: «Кодекс, який надійшов на підпис, містить положення, які не відповідають Конституції України, не враховують останні позитивні зміни у виборче законодавство, спрямовані на його вдосконалення, не узгоджуються із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечують належної регламентації та організації виборчого процесу, ефективного контролю за виборчими процедурами»[2]. 

Наразі питання вдосконалення виборчого законодавства залишається невирішеним. Верховна рада України активно працює над новим варіантом Виборчого кодексу, що буде містити уніфіковані норми усіх існуючих нормативно-правових актів, які будуть удосконалені та не будуть містити колізій. 

Підсумовуючи викладене у даному дослідженні можемо сказати на те що наразі існують такі проблемні питання виборчого законодавства: значна кількість нормативно-правових актів виборчого законодавства, що не узгоджені між собою; деякі норми, що врегульовують виборчий процес є застарілими; наявність колізій у виборчому законодавстві; відсутність єдиного кодифікованого нормативно-правового акту, що врегульовує процедуру виборів.

Перші кроки до вдосконалення даних проблем уже зроблені, а саме розробка проекту Виборчого кодексу. В подальшому даний документ потребує вдосконалення та узгодження всіх норм, які закріпелені у ньому. На нашу думку для подальшого розвитку демократії в Україні  потрібне якісне і стабільне виборче законодавство, яке дало б можливість забезпечити належні умови для справжнього волевиявлення народу. 

Література:

1. Виборче право України: навчальний посібник / За ред. В. Ф. Погорілка, М. І. Ставнійчук. Київ: «Парламентське видавництво», 2003. 383 с.

2. Володимир Зеленський ветував новий Виборчий кодекс. 14 вересня 2019 року. URL: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zelenskij-vetuvav-novij-viborchij-kodeks-1271250.html (дата звернення: 15.10.2019р.)

3. Ставнійчук М. І. Вибори в умовах політичної реформи. Віче. 2003.№ 3 (132). С. 3—10.

________________

Науковий керівник: Цимбалістий Тарас Олегович, кандидат юридичних наук, доцент, Тернопільський національний економічний університетCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАНЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДІ
28.10.2019 11:08
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО КОСМІЧНОГО І ПОВІТРЯНОГО ПРАВА
24.10.2019 10:22
ПРОБЛЕМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
12.11.2019 20:06
ФІНАНСОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОДАТКОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: РЕФОРМУВАТИ/ЗАЛИШИТИ БЕЗ ЗМІН?
12.11.2019 19:19
ЩОДО РОЗВИТКУ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
12.11.2019 11:24
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ РЕФОРМИ
12.11.2019 11:11
КОНСТИТУЦІЯ, ЯК ОСНОВА ЛЕГІТИМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ПРАВОВІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ
12.11.2019 10:57
«ЯДЕРНИЙ КЛУБ» ТА ЗАГРОЗИ ЙОГО ІСНУВАННЯ
11.11.2019 15:33
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ МИТНИЦІ В УКРАЇНІ
11.11.2019 15:25
СВІТОВИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З НЕЛЕГАЛЬНОЮ МІГРАЦІЄЮ
04.11.2019 11:00
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше