:: LEX :: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 22


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
 
12.11.2019 11:45
Автор: Завзята Анна Віталіївна, студентка ІV курсу Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

На сучасному етапі в умовах євроінтеграції України вивчення досвіду країн Європейського Союзу стосовно державного управління рекламною діяльністю є необхідним для формування відповідної сталої національної системи. Дослідження особливостей державного управління рекламною діяльністю в європейських країнах з розвиненою економікою надає інформацію стосовно функціонування ефективних управлінських механізмів у цій сфері. Все це обумовлює актуальність обраної теми дослідження. Питанням державного управління рекламною діяльністю в європейських країнах присвятили свої наукові праці такі вітчизняні вчені, як: А.В. Гринько-Гузевська, Н.М. Грицюта, Ю.О. Громенко, Л.А. Микитенко, Є.В. Ромат. Якщо проаналізувати наукові надбання стосовно державного управління рекламною діяльністю в країнах Європейського Союзу загалом, то можна помітити, що здебільшого в них присутній загальний огляд нормативно-правового чи організаційного забезпечення (включаючи добровільні громадські утворення) цієї діяльності. Проте відсутній всебічний аналіз одночасного впливу на процес державного управління рекламною діяльністю всіх зазначених вище його складових.

Якщо звернутися до практики державного управління рекламною діяльністю у країнах Європейського Союзу, слід зазначити, що переважна кількість західноєвропейських держав на сучасному етапі отримує безсумнівні успіхи в процесах розвитку економік національного рівня та формування суспільства демократичного типу. Саме ці умови в значній мірі обумовили європейську орієнтацію України, що, в свою чергу, стало одним з пріоритетних напрямків побудови її державної політики. Так, у Великій Британії сформовано систему державного управління рекламною діяльністю, яка на нинішньому етапі є однією з найрозгалуженіших на світовому рівні з законодавчої точки зору. Сучасне законодавство Великої Британії включає понад 250 нормативно-правових документів з регулювання рекламної діяльності. При цьому слід звернути увагу, що Велика Британія стала першою країною Європейського Союзу, яка дещо пом’якшила рекламне законодавство після прийняття чергових доповнень до директиви ЄС «Аудіовізуальні й медіа послуги» від 17 жовтня 1989 р., зазначених в Директиві Європейського Парламенту і Ради від 11 грудня 2007 р. №2007/65/ЄС.Британський кодекс рекламної діяльності було розроблено Комітетом з рекламної діяльності. Серед членів Комітету з рекламної діяльності присутні представники індустрії реклами, сфери стимулювання збуту та ЗМІ. Загальний нагляд за дотриманням кодексу здійснюється Комісією з рекламних стандартів (Аdvertising Standards Аuthority – ASA), яка є найвпливовішою інстанцією щодо управління рекламною діяльністю в країні. Щорічно ASA розглядає понад 10000 скарг, приймаючи рішення щодо зміни реклами або її припинення. Дослідження характерних рис державного управління рекламною діяльністю у Великій Британії дозволило дійти висновку, що цій державі притаманна стала нормативно-правова база, орієнтована на регулювання національної реклами, та не надто розгалужена система органів державної виконавчої влади, що здійснюють безпосередній контроль рекламної діяльності. Узагальнення результатів проведеного дослідження дозволило сформувати комплексне уявлення стосовно досвіду країн Європейського Союзу відносно державного управління рекламною діяльністю, що сприятиме його впровадженню у вітчизняну практику в умовах євроінтеграції.

Література:

1. https://zakon.rada.gov.ua

________________

Науковий керівник: Голобородько Н.В., викладач юридичних дисциплін І категорії, Таращанський державний технічний та економіко-правовий коледжCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
13.11.2019 09:22
ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ ТА ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ
12.11.2019 11:48
ХРОНІЧНА ПРОБЛЕМА НЕСВОЄЧАСНОГО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
12.11.2019 10:49
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ФРАНЦІЇ
09.11.2019 15:55
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ, ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
08.11.2019 18:20
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
08.11.2019 11:27
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше