:: LEX :: СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УРСР 1969 РОКУ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 22


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УРСР 1969 РОКУ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 
09.12.2020 17:51
Автор: Бартошевська Валентина Олегівна, студентка I курсу юридичного факультету Західноукраїнського національного університету
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]

Актуальність досліджень в царині сімейної проблематики зумовлена загальною кризою сім’ї. Ця криза є доволі поширеною, виявляється у кількісних (зменшення показників народжуваності дітей, значна кількість розлучень, проблемних сімей) та якісних показниках (трансформація суспільних та сімейних цінностей, ослаблення виховної функції сім’ї, психологічні проблеми членів сім’ї тощо).

Теоретичну основу дослідження становлять праці Ю. Чернового, З. Ромовської, Г. Матвєєва, В. Маслова, А. Ткача, В. С. Кульчицького та.

Метою наукової розвідки є здійснити загальну характеристику Сімейного кодексу УРСР 1969 року.

Після прийняття у 1926 р. Сімейного кодексу, у законодавстві УСРР накопичилася велика кількість нормативних актів, які його суттєво змінювали та доповнювали. На підставі союзних «Основ законодавства про шлюб та сім'ю» 20 червня 1969 р. Верховна Рада затвердила Кодекс законів про шлюб та сім'ю УРСР. Він містив 6 розділів: загальні положення; шлюб; сім'я; опіка та піклування; акти громадянського стану; про іноземців та осіб без громадянства [3, с. 2].

Сімейний кодекс 1969 року є мав завданнями: формування у свідомості людей розуміння важливості ролі сім'ї у житті суспільства, вихованні нового покоління, забезпеченні суспільної стабільності та прогресу; створення сприятливих умов для повноцінного морально-психологічного, соціального, культурного і духовного розвитку сім'ї, гармонізації взаємовідносин поколінь; формування нових засад соціального і правового захисту сімей з дітьми. 

Кодекс декларував опіку державою шлюбу та родини, прагнення до їх зміцнення, охорону здоров'я матері, дитини, молодого покоління, захист інтересів подружжя та дітей. Шлюб визнавався законним після його реєстрації в органах ЗАГСУ. Лише після цього могли виникати права та обов'язки подружжя. Релігійний обряд вважався особистою справою і не мав юридичної ваги. Умовами вступу до шлюбу були: взаємна згода, шлюбний вік (17 років - жінки і 18 - чоловіки), неперебування в іншому шлюбі, відсутність близької спорідненості, дієздатність. Встановлювалася процедура укладення шлюбу: спільна письмова заява, наявність документів, що засвідчують особу, місячний термін на роздуми, урочиста церемонія реєстрації. Шлюб з іноземцями мав укладатися на загальних підставах [4, с. 123].

Припинення шлюбу допускалося лише у судовому порядку, на підставі заяви однієї зі сторін. У разі відсутності дітей і майнових претензій розлучитися можна було і в ЗАГСІ.

Кодекс підтверджував спільність майна, придбаного за час шлюбу, і подружжя мало рівні права щодо його володіння, користування і розпорядження, незалежно від того, чи працювали обоє, чи хтось вів домашнє господарство. Визначалися також права дітей та батьків, порядок усиновлення чи удочеріння, піклування та опіки. У ст. 57 було закріплено один з найважливіших принципів сімейного законодавства, згідно з яким діти, походження яких встановлене за спільною заявою батьків або за рішенням суду, повинні мати ті самі права й обов'язки щодо батьків та їх родичів, що й діти осіб, які перебувають у шлюбі між собою, тобто передбачена рівність правового становища позашлюбних дітей і дітей, народжених у зареєстрованому шлюбі [2, c. 56]. 

Таким чином, у цілому Сімейний кодекс 1969 р. базувався на демократичних правових засадах і діяв зі змінами та доповненнями до початку 2003 р. [1, с. 320]. Можна вважати, що саме Сімейний кодекс заснований на засадах загальнолюдської та християнської моралі.

Література:

1. Заруба В. М. Історія держави і права України : навчальний посібник. Київ: Істина, 2006. 416 с.

2. Сімейне право України: підручник / За ред. Ю.С. Червоного. Київ: Істина, 2004. 400 с.

3. Кодекс про шлюб та сім'ю України від 20 червня 1969 року № 2006-VII. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0004.html (дата звернення 02.12.2020 р.).

4. Ухач В. З. Історія держави і права України: Навчальний посібник (конспекти лекцій). Тернопіль: Вектор, 2020. 378 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
THE COURT AND THE JIDICIARY IN KYIVAN RUS
11.12.2020 12:38
ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ СЛУЖБОВЦІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО МАГІСТРАТУ КІН. ХІХ СТ.
10.12.2020 22:28
LAWMAKING QUALITIES OF PAVLO SKOROPADKY DURING THE HETMANATE
10.12.2020 22:23
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
09.12.2020 18:04
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УНІВЕРСАЛІВ ЦР
09.12.2020 18:01
ІНСТИТУТ ПОКАРАННЯ ЗА ЗВИЧАЄВИМ КОЗАЦЬКИМ ПРАВОМ
09.12.2020 17:59
ДИНАСТИЧНІ ШЛЮБИ ЧАСІВ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, ЯК ОДИН ІЗ ВАЖЕЛІВ ВПЛИВУ НА ЄВРОПУ
09.12.2020 17:56
ВИДИ ЗЛОЧИНІВ ТА СИСТЕМА ПОКАРАНЬ ЗА РУСЬКОЮ ПРАВДОЮ
09.12.2020 17:53
ШЛЮБНО-СІМЕЙНЕ ПРАВО ПЕРІОДУ ГЕТЬМАНЩИНИ
09.12.2020 17:48
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЛЮБЛІНСЬКОЇ УНІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
09.12.2020 17:46
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше