:: LEX :: КОРПОРАЦІЯ В АНГЛОСАКСОНСЬКІЙ ТА КОНТИНЕНТАЛЬНІЙ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 22


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

КОРПОРАЦІЯ В АНГЛОСАКСОНСЬКІЙ ТА КОНТИНЕНТАЛЬНІЙ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ
 
01.10.2009 18:25
Автор: Батрин Станіслав Віталійович, аспірант Інституту держави і права ім. В. Корецького
[Господарське право. Господарське процесуальне право]
Проблематика феномену корпорації дедалі частіше висвітлюється у роботах українських дослідників (Я. Шевченко, І. Спасібо – Фатєєва, В. Кравчук, С. Теньков, В. Васильєва, С. Кравченко, В. Щербина, О. Кібенко, О. Вінник та інші).
Проте наразі невиправдано стверджувати про високий ступінь уніфікації уявлень про корпорацію. З іншого боку: а чи подібний стан речей є можливим у межах різних правопорядків? До прикладу, у США корпорацію термінологічно розуміють як синонім юридичній особі (корпорація є юридичною особою [1, с. 22]). Тільки з огляду на це можна пояснити визначення корпорації як штучного утворення, яке не піддається баченню, осягненню та існуює тільки з точки зору закону (рішення у справі The Trustees of Dartmouth College v. Woodward, прийняте головою Верховного суду США, Д. Маршалом) [2, с. 78]. Безумовно, в даному прикладі, який покладений в основу розвитку права країн англосаксонської правової сімї, йдеться про ототожнення корпорації та юридичної особи. Про це свідчать і конкретні приклади: у праві США корпорації поділяються на підприємницькі, непідприємницькі та різного роду урядові корпорації [3, с. 192]. Це ніщо інше як аналогія класифікації юридичних осіб у континентальній системі права, де останні поділяються на публічні та приватні. Серед приватних розрізняють підприємницькі та непідприємницькі (комерційні та некомерційні).
Зовсім по - іншому ситуація відображена у законодавстві більшості країн Європи, де корпорацію розглядають не як тотожність юридичній особі, а як певну організаційно – правову форму останньої. Цей підхід запозичується з римського права та знаходить неоднакове практичне втілення у законодавстві європейських держав. Зважаючи на відмінності у різних правопорядках як корпорацію беззаперечно розглядають акціонерне товариство, іноді – через конструкції товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.
Але на противагу сьогоденню, слід згадати, що і в країнах континентальної Європи, довгий час не спостерігалося ясності щодо поняття корпорації. Доказом цьому може слугувати заява Іннокентія ІV (1245 р.), зроблена в період серідньовічча, відповідно до якої корпорація існує лише в людській уяві, що це фікція, вигадана розумом. Не торкаючись проблематики фікції, підкреслимо тільки, що в даному випадку йшлося про корпорацію у розумінні юридичної особи, а не як конкретної форми господарювання. Цілком доречно наголошує відносно цієї ситуації С. Братусь, описуючи ці дії саме як „найбільш ранню спробу теоретичного роз`яснення природи юридичної особи” [4, с. 72]. Загалом, можна констатувати, що європейське право розвивалося на основі континентальної системи, а потім вже взяло на озброєння елементи англосаксонської моделі. Проте правова система країн ЄС залишається переважно континентальною [5, с. 1 Х].
Таким чином, термін „корпорація” у різних правових системах використовується як синонімом терміну „юридична особа” (це дві різні назви одного й того ж явища), або ж як окрема організаційна форма господарської діяльності, що наділена відмітними ознаками. Для правової системи країн континентальної Європи притаманним є трактування корпорації як господарського товариства (торгового товариства, компанії), у США корпорація ототожнюється з юридичною особою.
Сьогодні, в сенсі вдосконалення нормативного матеріалу, який спрямований на регулювання корпоративних правовідносин, щонайменше два завдання потребують нагального відтворення в законі: а) зрозумілого та практично застосовного співвідношення між корпорацією та юридичною особою (якщо корпорація та юридична особа – це одне і те саме, тоді керуватися принципом „другий – зайвий”); б) у разі втілення моделі відповідно до якої корпорація є організаційно-правовою формою юридичної особи – однозначно відокремити корпорацію від інших форм господарювання. Цим самим, можна буде провести ідентифікацію корпоративних відносин.
Оптимальним вибором для українського законодавця, вважаємо, було б проведення класифікації юридичних осіб з тим, щоб серед останніх виділити корпорації (акціонерне товариство, товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю), як господарські товариства підприємницького типу.

Література:
1. Сыродоева О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный анализ). - М.: Издательство «Спарк», 1996. - 112 с.
2. Канторович Я.А. Основные идеи гражданского права / С предисл. А. Малицкого. - Харьков: Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1928. - 310 с.
3. Зенин И.А. Гражданское и торговое право капиталистических стран: Учебное пособие. - М.: Изд-во МГУ, 1992. - 192 с.
4. С.Н. Братусь. Юридические лица в советском гражданском праве (понятие, виды, государственные юридические лица) / Ученые труды. Выпуск ХІІ. Юридическое издательство министерства юстиции СССР Москва. – 1997. – 363с.
5. Корпоративная реформа и гармонизация корпоративного законодательства России и ЕС / А. Астапович, О. Бестужева, Д. Вайнштейн, М. Гутброд, В. Дезер, К. Лёвушкина, В. Пыльцов. – 2-е изд., испр. – М. – Волтерс Клувер, 2007. – 168 с.

e-mail: dobra2007@rambler.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
25.09.2009 20:13
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ В КОЛИШНЬОМУ СРСР
08.09.2009 22:14
ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ З ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
07.10.2009 07:57
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ВИМОГ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ У ВУГІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
07.10.2009 07:54
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПРАВОВИХ ЗАСАД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЦЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
05.10.2009 21:40
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОИЗВОДСТВЕ И ТОРГОВЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ КАК ОСНОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
05.10.2009 20:28
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше