:: LEX :: САНАЦІЯ, ЯК СУДОВА ПРОЦЕДУРА ,ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО БОРЖНИКА В ПРОЦЕСІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 16


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

САНАЦІЯ, ЯК СУДОВА ПРОЦЕДУРА ,ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО БОРЖНИКА В ПРОЦЕСІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО
 
11.12.2009 13:26
Автор: Сидоренко Юлія Миколаївна, студентка юридичного факультету Національного університету державної податкової служби України
[Господарське право. Господарське процесуальне право]
Розбудова в Україні ринкової економіки – шлях, яким держава рухається з 1991 р., викликала, крім явних позитивних, також і негативні явища. З переходом до ринкової економіки Україну захлинула криза неплатежів, внаслідок чого діючі підприємства опинялися у ролі боржників, оскільки законодавство не могло належним чином захистити їхні інтереси. Така ситуація зумовила необхідність запровадження інституту банкрутства, який покликаний задовольнити вимоги кредиторів і водночас відновити платоспроможність боржника.
Світова практика інституту неспроможності показує, що цей процес банкрутства болючий, як і будь-яке руйнування, але підтверджує, що непродуктивність перетворення виробника на банкрута не завжди очевидна.
Тому, інструментом завдяки якому можна досягти відновлення плато-спроможності боржника є санація, що здійснюється під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, яка спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника [1].
Економічну сутність процедури санації відображає визначення , наведене науковцем Поляковим Б.М., згідно з яким санація – це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових та соціальних за-ходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості і конкурентноспроможності підприємства-боржника в довгостроковому періоді [4,с.28].
Використання санації є доцільним щодо тих підприємств, які тимчасово потрапили у скрутне становище, а вартість активів такого підприємства значно перевищує кредиторську заборгованість. За умови проведення санації такі підприємства можуть розрахуватися з боргами та продовжити своє існування.
Санація – це підтримка підприємства, що гине, і тому вона набагато ефективніша як для кредитора, так і для боржника.
Не дивлячись на весь прогресивний характер механізму санації він все ж таки не позбавлений недоліків, які і були виявленні практикою його застосування.
Санація є системою законодавчо встановлених заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності боржника. Вибір тих чи інших заходів у кожному конкретному випадку повинен визначатися з огляду на суми кредиторської заборгованості, організаційно-правової форми боржника, наявності соціальної інфраструктури, особливості фінансово-господарської діяльності боржника, зіставлення витрат на реалізацію цих заходів та передбачуваних результатів їх реалізації, а також з урахуванням співвідношення можливих строків реалізації певних заходів з установленими строками відновлення платоспроможності боржника[2, с.34].
Хоч наведений у законі перелік заходів санації не є вичерпним, існує потреба на законодавчому рівні передбачити більш широкий вибір заходів із відновлення платоспроможності боржника, оскільки детальне регулювання судової санації Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» підвищило б рівень застосування зазначеної процедури.
Щоб уникнути маніпуляцій з інститутом санації О.Терещенко пропонує рішення кредиторів щодо фінансового оздоровлення боржника приймати на ос-нові висновків розпорядника майна про санаційну спроможність та підтвердженого відповідним актом санаційного аудиту плану санації, тобто первинним, на думку О.Терещенко, повинен бути план санації [3, с.34].
Ще одним недоліком Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» є те, що він не дає можливості боржникам відновити платоспроможність. По-перше, поки що передбачається відносно короткий термін процедури санації і немає належного механізму для її реалізації у більш тривалий період
Враховуючи продебіторське спрямування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», пропонуємо ввести до нього норму про можливість застосування судової процедури санації на будь-якому етапі провадження у справі про банкрутство боржника, як це властиво мировій угоді, звичайно, за наявності для її введення обґрунтованих підстав.
Отже, судова процедура санації, звісно, вже пройшла зародковий етап, але ще не набула всіх необхідних властивостей дієвого механізму регулювання як правових, так і економічних відносин у сфері запобігання визнанню боржника банкрутом і відновлення його платоспроможності, тому існує необхідність постійного дослідження, розробки та удосконалення як теоретичного, так і нормативного масиву, приведення його у відповідність до реалій і потреб сьогодення.

Література:
1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 р. з наступними змінами// Відомості Верховної Ради України.- 1992.- N 31 (04.08.92).- Ст. 1.
2. Конюх О.В. « Судова санація: ознаки та класифікація заходів» // Санація та банкрутство. – 2008. - № 4.- С.59-63.
3.Терещенко О. «Санація підприємств у світлі нового законодавства про фінансову неспроможність» // Економіка України. − 2000.− № 11. − С. 31-36.
4. Поляков Б. М. «Особливості здійснення процедури санації керівником боржника // Вісник господарського судочинства». —2001. — № 4.- С.27-32.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И ЕГО УЧАСТНИКИ
18.11.2009 22:58
СПЕЦИФИКА МЕТОДА АВТОНОМНЫХ РЕШЕНИЙ В РЕГУЛИРОВАНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
16.12.2009 08:08
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ
14.12.2009 21:25
ДО ПИТАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ВЖИТТЯМ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
14.12.2009 19:43
УДОСКОНАЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
11.12.2009 12:55
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ БАНКРУТСТВА ВІДСУТНЬОГО БОРЖНИКА
06.12.2009 10:37
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше