:: LEX :: ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО, ДЕРЖАВНОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО, ДЕРЖАВНОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ
 
08.02.2010 18:31
Автор: Павшук Катерина Олександрівна, студентка Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
[Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]
1. Узагальненою формою контролю, на думку таких науковців як В.Гаращук, А.Комзюк, О. Паньчук, О. Сушинський, є контроль соціальний. Він включає в себе дві складові: державний та громадський контроль. Такий поділ є більш усталеним і можна сказати традиційним.
2. Державний контроль включає контролюючі дії всіх без винятку державних структур. Так О.Ф. Андрійко визначила президентський, парламентський, судовий контроль та прокурорський нагляд як складові елементи цієї системи. B.C. Шестак дав іншу класифікацію, додавши до вищезазначених ще адміністративний, конституційний, фінансовий контроль, контроль Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, контроль Центральної виборчої комісії, кадровий контроль Вищої ради юстиції, інформаційний контроль Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
3. Що ж стосується громадського контролю, то В.В. Речицький вводить до його складу парламентський та позапарламентський контроль: контроль об'єднань громадян, громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, що проживають в Україні. О.Б. Зеленцов включає в нього контроль з боку парламенту і місцевих виборних органів, контроль народу, контроль з боку політичних партій і об'єднань громадян, контроль з боку засобів масової інформації та контроль громадської думки.
4. Представницький орган являється суб'єктом державного контролю, проте можна говорити про наявність у нього рис контролю громадського. Конституційний Суд України тлумачить парламентський контроль як форму реалізації громадянами України їх конституційних прав. Можливість звернення до омбудсмана може бути прикладом безпосереднього використання громадянами інститутів парламентського контролю. Також шляхом звернень до народних депутатів України громадяни можуть захищати свої конституційні права та інтереси. Таким чином вводиться в дію інститут депутатського запиту.
5. Громадський контроль стоїть в одному рядку по значущості з контролем державним. Обидва нерозривно пов'язані із суспільством і мають єдину мету - забезпечення правопорядку і законності. На прикладі парламентського контролю яскраво проілюстровано, що державний і громадський контроль іноді можуть пересікатися, але в повному обсязі вони не замінюють один одного, а лише доповнюють.

Література:
1. Андрійко О.Ф. Організаційно - правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: Автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.07 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 1999. - 20 с.
2. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно -правовий аспект). Монографія. - X., 2004. - 191 с.
3. Зеленцов А.Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных странах. - М.: Изд-во РУДН, 2002. - 167 с.
4. Речицкий В.В. Свобода и государство. - X.: Фолио, 1998. - 203 с.
5. Шестак B.C. Державний контроль в сучасній Україні (теоретико-правові питання): Автореф. дис...канд.. юрид. наук: 12.00.01 / Національний ун-т внутрішніх справ. - X., 2002. - 20 с.
6. Яременко Т.Ф. Значення громадського контролю в управлінні державними справами // Актуальні проблеми державного управління № 3 (22). - X.: Вид-во Хар РІНАДУ «Магістр», 2004. - С. 82 - 87

e-mail: katerinapavshuk@yandex.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ У СФЕРІ ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
29.01.2010 19:50
ФІНАНСОВА СКЛАДОВА НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ
27.01.2010 22:56
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АКТИВНОГО ВИБОРЧОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
26.01.2010 07:42
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОТВОРЧОСТІ У КОНТЕКСТІ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД В МИНУЛЕ ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
14.01.2010 18:59
ПРОЦЕДУРА ІМПІЧМЕНТУ: МЕХАНІЗМ ЗАСТОСУВАННЯ
04.02.2010 20:57
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше