:: LEX :: ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО, ДЕРЖАВНОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 21)

Термін подання матеріалів

09 квітня 2020

До початку конференції залишилось днів 9


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО, ДЕРЖАВНОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ
 
08.02.2010 18:31
Автор: Павшук Катерина Олександрівна, студентка Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
[Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]
1. Узагальненою формою контролю, на думку таких науковців як В.Гаращук, А.Комзюк, О. Паньчук, О. Сушинський, є контроль соціальний. Він включає в себе дві складові: державний та громадський контроль. Такий поділ є більш усталеним і можна сказати традиційним.
2. Державний контроль включає контролюючі дії всіх без винятку державних структур. Так О.Ф. Андрійко визначила президентський, парламентський, судовий контроль та прокурорський нагляд як складові елементи цієї системи. B.C. Шестак дав іншу класифікацію, додавши до вищезазначених ще адміністративний, конституційний, фінансовий контроль, контроль Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, контроль Центральної виборчої комісії, кадровий контроль Вищої ради юстиції, інформаційний контроль Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
3. Що ж стосується громадського контролю, то В.В. Речицький вводить до його складу парламентський та позапарламентський контроль: контроль об'єднань громадян, громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, що проживають в Україні. О.Б. Зеленцов включає в нього контроль з боку парламенту і місцевих виборних органів, контроль народу, контроль з боку політичних партій і об'єднань громадян, контроль з боку засобів масової інформації та контроль громадської думки.
4. Представницький орган являється суб'єктом державного контролю, проте можна говорити про наявність у нього рис контролю громадського. Конституційний Суд України тлумачить парламентський контроль як форму реалізації громадянами України їх конституційних прав. Можливість звернення до омбудсмана може бути прикладом безпосереднього використання громадянами інститутів парламентського контролю. Також шляхом звернень до народних депутатів України громадяни можуть захищати свої конституційні права та інтереси. Таким чином вводиться в дію інститут депутатського запиту.
5. Громадський контроль стоїть в одному рядку по значущості з контролем державним. Обидва нерозривно пов'язані із суспільством і мають єдину мету - забезпечення правопорядку і законності. На прикладі парламентського контролю яскраво проілюстровано, що державний і громадський контроль іноді можуть пересікатися, але в повному обсязі вони не замінюють один одного, а лише доповнюють.

Література:
1. Андрійко О.Ф. Організаційно - правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: Автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.07 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 1999. - 20 с.
2. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно -правовий аспект). Монографія. - X., 2004. - 191 с.
3. Зеленцов А.Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных странах. - М.: Изд-во РУДН, 2002. - 167 с.
4. Речицкий В.В. Свобода и государство. - X.: Фолио, 1998. - 203 с.
5. Шестак B.C. Державний контроль в сучасній Україні (теоретико-правові питання): Автореф. дис...канд.. юрид. наук: 12.00.01 / Національний ун-т внутрішніх справ. - X., 2002. - 20 с.
6. Яременко Т.Ф. Значення громадського контролю в управлінні державними справами // Актуальні проблеми державного управління № 3 (22). - X.: Вид-во Хар РІНАДУ «Магістр», 2004. - С. 82 - 87

e-mail: katerinapavshuk@yandex.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ У СФЕРІ ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
29.01.2010 19:50
ФІНАНСОВА СКЛАДОВА НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ
27.01.2010 22:56
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АКТИВНОГО ВИБОРЧОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
26.01.2010 07:42
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОТВОРЧОСТІ У КОНТЕКСТІ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД В МИНУЛЕ ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
14.01.2010 18:59
ПРОЦЕДУРА ІМПІЧМЕНТУ: МЕХАНІЗМ ЗАСТОСУВАННЯ
04.02.2010 20:57
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше